SVETSKI DAN VODA

22. Mart, SVETSKI DAN VODA

Na sastanku Svetskih stručnjaka, 22. Mart je određen da bude Svetski dan zaštite voda . Po dogovoru, svi su se sloižli i obećali da će voditi računa o svojim vodama, ne zagađivati ih i dati sve od sebe da one koje su već donekle zagađene, pokušaju da spasu i očiste ih od otpada.

Cilj toga je zdrava i ispravna voda za piće i upotrebu. Podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju da oko 85% ljudi u svetu živi u sušnim delovima planete, a u mnogim delovima sveta reke i jezera presušuju.

Veliki broj ljudi u svetu nema pristup vodi, milioni ljudi nema uslove za osnovnu higijenu, a od 6 do 8 miliona ljudi godišnje bude zaraženo bolestima zbog korišćenja zagađene vode.

Na planeti postoji 276 međudržavnih reka, a na teritoriji 148 zemalja protiče najmanje jedna ili više njih. U svetu je potpisano 480 sporazuma o saradnji između zemalja u oblasti međudržavnih reka kako bi se sačuvale rezerve vode , obezbedio opstanak i zaštita životne sredine , kao i zaštita zdravlja ljudi.

Novinar istraživač:
Petra Đorđević

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН