МАТЕМАТИКА

 

Школска 2016/17. година

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2016/2017.

МАТЕМАТИКА IV РАЗРЕД

 

Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

87. Решавање задатака вежбање
88. Припрема за други писмени задатак вежбање
89. Други писмени задатак провера
90. Исправак  другог писменог задатка У
91. Дељење са остатком О
92. Множење бројевима 30, 600, 2000… О
93. Множење бројевима 30, 600, 2000… У
94. Дељење бројевима 50, 700, 80.000… О
95. Дељење бројевима 50, 700, 80.000… О
96. Множење двоцифреним  бројем О
97. Множење двоцифреним  бројем са прелазом О
98. Множење вишецифреним бројевима О
99. Множење вишецифреним бројевима У
100. Дељење двоцифреним бројем (1) О

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2016/2017.

МАТЕМАТИКА IV РАЗРЕД

 

Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

65. Једначине са сабирањем и одузимањем Проширивање знања
66. Неједначине са сабирањем и одузимањем О
67. Неједначине са сабирањем и одузимањем У
68. Научили смо систематизација
69. Научили смо провера
70. Множење О
71. Множење збира и разлике О
72. Множење збира и разлике У
73. Множење декадном јединицом О
74. Множење декадном јединицом У
75. Дељење декадном јединицом О
76. Дељење декадном јединицом У
77. Множење и дељење једноцифреним бројем О
78. Множење и дељење једноцифреним бројем У
79. Писмено множење једноцифреним бројем О
80. Писмено множење једноцифреним бројем У
81. Писмено дељење једноцифреним бројем О
82. Писмено дељење једноцифреним бројем У
83. Замена места и здруживање чинилаца О
84. Замена места и здруживање чинилаца У
85. Решавање задатака вежбање
86. Решавање задатака вежбање

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2016/2017.

МАТЕМАТИКА IV РАЗРЕД

 

Редни број наставне теме Редни број наставне јединице   

 

Наставна јединица

  

Тип часа

  

Наставна средства

I 44. Јединице мере за површину веће од квадратног метра утврђивање Радна свеска,Наставни лист
I 45. Решавање задатака -припрема за писмени задатак систематизација Радна свеска,Наставни лист
I 46. Решавање задатака- припрема за писмени задатак вежбање Радна свеска,Наставни лист
I 47. Први писмени задатак провера Наставни лист
I 48. Исправак првог писменог задатка систематизација
III 49. Површина правоугаоника обрада Уџбеник,Радна свеска
III 50. Површина правоугаоника утврђивање Радна свеска, површине папирића
III 51. Површина квадрата обрада УџбеникРадна свеска
III 52. Површина квадрата утврђивање Радна свеска
III 53. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата утврђивање Радна свеска
III 54. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата утврђивање Радна свеска
III 55. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата провера Наставни лист
I 56. Замена места сабирака проширивање знања Уџбеник,Радна свеска
I 57. Здруживање сабирака проширивање знања Уџбеник,Радна свеска
I 58. Замена места и здруживање сабирака утврђивање Радна свеска
I 59. Зависност збира од сабирака обрада Уџбеник,Радна свеска
I 60. Непроменљивост збира обрада Уџбеник,Радна свеска
I 61. Зависност разлике од промене умањеника обрада Уџбеник,Радна свеска
I 62. Зависност разлике од промене умањиоца обрада Уџбеник,Радна свеска
I 63. Непроменљивост разлике проширивање знања Уџбеник,Радна свеска
I 64. Зависност збира и разлике У Радна свеска

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   IV

 

Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

23. Сабирање и одузимање хиљада и милиона У Уџбеник,

Радна свеска

24. Веза сабирања и одузимања О Уџбеник,

Радна свеска

25 Веза сабирања и одузимања У Уџбеник,

Радна свеска

26. Сабирање природних бројева (1) О Уџбеник,

Радна свеска

27. Сабирање природних бројева (2) О Уџбеник,

Радна свеска

28. Сабирање природних бројева (3) О Уџбеник,

Радна свеска

29. Сабирање природних бројева У Радна свеска
30. Сабирање природних бројева У Радна свеска
31. Одузимање природних бројева (1) О Уџбеник,

Радна свеска

32. Одузимање природних бројева (2) О Уџбеник,

Радна свеска

33. Одузимање природних бројева У Радна свеска
34. Одузимање природних бројева (3) О Уџбеник,

Радна свеска

35. Одузимање природних бројева (4) О Уџбеник,

Радна свеска

36. Одузимање природних бројева У Радна свеска
37. Сабирање и одузимање С Уџбеник,

Радна свеска

38. Сабирање и одузимање Провера Тест знања
39. Повришна фигура (1) О Уџбеник,

Радна свеска

40. Повришна фигура (2) О Радна свеска
41. Повришна фигура (1 и 2) У Уџбеник,

Радна свеска

42. Јединице мере за површину О Радна свеска
43. Јединице мере за површину У Уџбеник,

Радна свеска

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   IV

 

 

 

Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

1. Бројеви до 1 000 Обнављање Уџбеник,

Радна свеска

2. Иницијални тест провера Уџбеник,

Радна свеска

3 Сабирање и одузимање до 1 000 Обнављање Уџбеник,

Радна свеска

4 Сабирање и одузимање до 1 000 Обнављање Уџбеник,

Радна свеска

5. и 6. Множење и дељење  до 1 000 Обнављање Уџбеник,

Радна свеска

7. Хиљаде до милион O Уџбеник,

Радна свеска

8. Читање и писање хиљада до милион У Радна свеска
9. Читање, писање и упоређибање бројева до милион О Уџбеник,

Радна свеска

Наставни лист

10. Читање, писање и упоређибање бројева до милион У Наставни лист
11. Записивање бројева у облику збира производа О Уџбеник,

Радна свеска

12. Месна вредност цифре О Радна свеска
13. Месна вредност цифре У Радна свеска
14. Читање и писање бројева већих од милион О Уџбеник,

Радна свеска

15. Читање и писање бројева већих од милион У Радна свеска, наставни лист
16. Упоређивање бројева већих од милион О Уџбеник,

Радна свеска

17. Упоређивање бројева већих од милион У Наставни лист
18. Скуп природних бројева О Уџбеник,

Радна свеска

19. Скуп природних бројева У Уџбеник,

Радна свеска

20. Скуп природних бројева С Уџбеник,

Радна свеска

21. Скуп природних бројева Провера Тест знања
22. Сабирање и одузимање хиљада и милиона О Тест знања

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ JУН

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   III

 

 

 

 

Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

171. Редослед операција О
172. Редослед операција У
173. Решавање задатака састављањем израза В
174. Изрази са променљивом О
175. Изрази са променљивом У
176. Изрази С
177. Обнављање и систематизација укупног градива. С
178. Обнављање и систематизација укупног градива С
179. Обнављање и систематизација укупног градива С
180. Обнављање и систематизација укупног градива

 

С

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ MAJ

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   III

 

 

Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

151. Скупови О Уџбеник,

Радна свеска

152. Скупови У Уџбеник,

Радна свеска

153. Неједначине са сабирањем О Уџбеник,

Радна свеска

154. Неједначине са сабирањем У Уџбеник,

Радна свеска

155. Неједначине са одузимањем О Уџбеник,

Радна свеска

156. Неједначине са одузимањем (настава у природи) У Радна свеска
157. Неједначине са сабирањем и одузимањем (настава у природи) У Радна свеска
158. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем (настава у природи) С Радна свеска
159. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем (настава у природи) У Радна свеска
160. Обим квадрата, правоугаоника, троугла (настава у природи) У Радна свеска
161. Обим квадрата, правоугаоника, троугла (настава у природи) У Радна свеска
162. Разломци ½, ¼, 1/8 О Уџбеник,

Радна свеска

163. Разломци ½, ¼, 1/8 У Радна свеска
164. Разломци 1/3,  1/6 О Уџбеник,

Радна свеска

165. Разломци 1/3,  1/6 У Радна свеска
166. Разломци 1/5,  1/10 О Уџбеник,

Радна свеска

167. Разломци 1/5,  1/10 У Радна свеска
168. Разломци 1/7,  1/9 О Уџбеник,

Радна свеска

169. Разломци 1/7,  1/9 У Радна свеска
169. Разломци У Радна свеска

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   III

 

 

  Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   

 

 

  131. Правоугаоник и квадрат – цртање У Уџбеник,

Радна свеска

  132. Обим правоугаоника О Уџбеник,

Радна свеска

  133. Обим квадрата О Уџбеник,

Радна свеска

  134. Обим правоугаоника и квадрата У Радна свеска
  135. Правоугаоник и квадрат С Уџбеник,

Радна свеска

  136. Правоугаоник и квадрат П Тест знања
  137. Троугао О Уџбеник,

Радна свеска

  138. Троугао – цртање помоћу лењира и шестара О Уџбеник,

Радна свеска

  139. Обим троугла О Уџбеник,

Радна свеска

  140. Обим троугла У Радна свеска
  141. Троугао – цртање и обим С Уџбеник,

Радна свеска

  142. Троугао – цртање и обим П Тест знања
  143. Једначине са сабирањем и одузимањем О Уџбеник,

Радна свеска

  144. Једначине са сабирањем и одузимањем У Радна свеска
  145. Једначине са множењем О Уџбеник,

Радна свеска

  146. Једначине са множењем У Радна свеска  
  147. Једначине са дељењем О Уџбеник,

Радна свеска

  148. Једначине са дељењем У Радна свеска
  149. Једначине С Уџбеник,

Радна свеска

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   III

 

 

Редни број наставне теме Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   
I 108. Дељење троцифреног броја једноцифреним (4) О Уџбеник,

Радна свеска

I 109. Дељење троцифреног броја једноцифреним У Радна свеска
I 110. Дељење троцифреног броја једноцифреним П Тест знања
I 111. Зависност производа од чинилаца О Уџбеник,

Радна свеска

I 112. Зависност производа од чинилаца У Уџбеник,

Радна свеска

I 113. Зависност количника од дељеника О Уџбеник,

Радна свеска

I 114. Зависност количника од делиоца О Уџбеник,

Радна свеска

I 115. Зависност количника У Радна свеска
I 116. Зависност производа и количника У Радна свеска
I 117. Множење и дељење С Уџбеник,

Радна свеска

I 118. Множење и дељење П Тест знања
II 119. Раван, тачка и права O Уџбеник,

Радна свеска

II 120. Права и полуправа О Уџбеник,

Радна свеска

II 121. Праве које се секу и нормалне праве О Уџбеник,

Радна свеска

II 122. Праве које се секу и нормалне праве У Радна свеска
II 123. Паралелне праве О Уџбеник,

Радна свеска

II 124. Цртање нормалних и паралелних правих О Уџбеник,

Радна свеска

 
II 125 Цртање нормалних и паралелних правих У Радна свеска
II 126. Правоугаоник и квадрат О Уџбеник,

Радна свеска

II 127. Правоугаоник и квадрат – цртање О Уџбеник,

Радна свеска

II 128. Правоугаоник и квадрат – цртање, шестаром (1) О Уџбеник,

Радна свеска

II 129. Правоугаоник и квадрат – цртање, шестаром (2) О Уџбеник,

Радна свеска

II 138. Троугао – цртање помоћу лењира и шестара У Уџбеник,

Радна свеска

 

Допунски рад:

Множење и дељење двоцифрених бројева једноцифреним.

Множење и дељење троцифрених бројева једноцифреним.

 

Сабирање и одузимање бројева до 1000.

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР

 

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   III

     

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   
I 99. Множење троцифрених бројева једноцифреним П Тест знања
I 100. Дељење са остатком О Уџбеник,

Радна свеска

I 101. Дељење са остатком У Радна свеска
I 102. Дељење двоцифреног броја једноцифреним О Уџбеник,

Радна свеска

I 103. Дељење двоцифреног броја једноцифреним У Радна свеска
I 104. Дељење троцифреног броја једноцифреним (1) О Уџбеник,

Радна свеска

I 105. Дељење троцифреног броја једноцифреним (2) О Уџбеник,

Радна свеска

 
I 106. Дељење троцифреног броја једноцифреним (1 и 2) У Радна свеска
I 107. Дељење троцифреног броја једноцифреним (3) О Уџбеник,

Радна свеска

 

Допунски рад:

Множење и дељење двоцифрених бројева једноцифреним.

Множење и дељење троцифрених бројева једноцифреним.

Сабирање и одузимање бројева до 1000.

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР

 

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА                                 Разред:   III

Редни број   

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   
I 85. Множење збира и разлике бројем О Уџбеник,

Радна свеска

I 86. Множење збира и разлике бројем У Радна свеска
I 87. Дељење десетица једноцифреним бројем О Уџбеник,

Радна свеска

I 88. Дељење десетица једноцифреним бројем У Радна свеска
I 89. Дељење збира и разлике бројем О Уџбеник,

Радна свеска

I 90. Дељење збира и разлике бројем У Радна свеска
I 91. Множење двоцифрених и једноцифрених бројева (1) О Уџбеник,

Радна свеска

I 92. Множење двоцифрених и једноцифрених бројева (2) О Уџбеник,

Радна свеска

I 93. Множење двоцифрених и једноцифрених бројева (3) У Уџбеник,

Радна свеска

I 94. Множење двоцифрених и једноцифрених бројева У Радна свеска  
I 95. Множење троцифрених бројева једноцифреним (1) О Уџбеник,

Радна свеска

I 96. Множење троцифрених бројева једноцифреним (2) О Уџбеник,

Радна свеска

I 97. Множење троцифрених бројева једноцифреним У Уџбеник,

Радна свеска

I 98. Научили смо до сада У Уџбеник,

Радна свеска

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА    Разред:   III1

     

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   
III 63. Мерење дужине Обнављање Уџбеник,

Радна свеска, метар, папирне траке, плакат

III 64. Мерење дужине О Уџбеник,

Радна свеска, метар

III 65. Мерење дужине У Радна свеска, плакат
III 66. Мерење масе О Уџбеник,

Радна свеска, предмети из окружења, слике вага

III 67. Мерење масе У Радна свеска
III 68. Мерење масе У Радна свеска
III 69. Мерење запремине течности О Уџбеник,

Радна свеска, посуде различитих запремина, слике

III 70. Мерење запремине течности У Радна свеска, посуде, плакат
III 71. Мерење времена О Уџбеник,

Радна свеска, модели сатова, калемдари

III 72. Мерење времена У Радна свеска, модели сатова, калемдари  
III 73. Мерење и мере С Уџбеник,

Радна свеска, слике, текстови

III 74. Мерење дужине, масе, запремине и времена У Тест знања
III 75. Мерење дужине, масе, запремине и времена П Тест знања
I 76. Множење броја десет и бројем десет О Уџбеник,

Радна свеска

I 77. Множење броја сто и бројем сто О Уџбеник,

Радна свеска

I 78. Множење броја десет и бројем десет и множење броја сто и бројем сто У Радна свеска
I 79. Дељење бројевима 10 и 100 О Уџбеник,

Радна свеска

I 80. Дељење бројевима 10 и 100 У Радна свеска
I 81. Замена места и здруживање чинилаца О Уџбеник,

Радна свеска

I 82. Замена места и здруживање чинилаца У Радна свеска
I 83. Множење једноцифрених бројева и десетица О Уџбеник,

Радна свеска

I 84. Научили смо до сада С Радна свеска

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА    Разред:   III1

Редни број наставне теме Редни број наставне јединице  

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

I 44. Одузимање једноцифреног броја од троцифреног (3) О Уџбеник,

Радна свеска

I 45. Одузимање једноцифреног броја од троцифреног (3) У Радна свеска
I 46. Сабирање десетица (1) О Уџбеник,

Радна свеска

I 47. Сабирање десетица (2) О Уџбеник,

Радна свеска

I 48. Сабирање десетица У Радна свеска
I 49. Сабирање троцифреног броја и десетица О Уџбеник,

Радна свеска

I 50. Сабирање троцифреног и двоцифреног броја О Уџбеник,

Радна свеска

I 51. Сабирање троцифреног и двоцифреног броја У Радна свеска
I 52. Одузимање десетица (1) О Уџбеник,

Радна свеска

I 53. Одузимање десетица (2) О Уџбеник,

Радна свеска

I 54. Одузимање десетица од троцифреног броја О Уџбеник,

Радна свеска

I 55. Одузимање десетица од троцифреног броја У Радна свеска
I 56. Одузимање двоцифреног од троцифреног броја О Уџбеник,

Радна свеска

I 57. Одузимање двоцифреног од троцифреног броја У Радна свеска
I 58. Сабирање троцифрених бројева О Уџбеник,

Радна свеска

I 59. Сабирање троцифрених бројева У Уџбеник,

Радна свеска

I 60. Одузимање троцифрених бројева О Уџбеник,

Радна свеска

I 61. Одузимање троцифрених бројева У Радна свеска
I 62. Провери своје знање ПЗ Наставни листић

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА    Разред:   III1

Редни број наставне теме Редни број наставне јединице    

Наставна јединица

  Тип часа   Наставна средства
II 23. Цртање круга и кружнице О Уџбеник,Радна свеска, шестар и лењир
II 24. Цртање круга и кружнице У Уџбеник,Радна свеска, шестар и лењир
II 25. Круг и кружница С Уџбеник,Радна свеска, шестар и лењир
II 26. Круг и кружница П Тест знања
II 27. Угао О Уџбеник,Радна свеска, слике, апликације, предмети из околине, модели геометријских тела
II 28. Врсте углова О Уџбеник,Радна свеска, лењир, троугаоник
II 29. Цртање углова О Уџбеник,Радна свеска, , лењир, троугаоник, текстови
II 30. Цртање углова У Уџбеник,Радна свеска, , лењир, троугаоник, текстови
II 31. Угао – појам, врсте и цртање ПЗ Радна свеска, наставни листић
I 32. Сабирање и одузимање стотина О Уџбеник,Радна свеска
I 33. Сабирање и одузимање стотина О Уџбеник,Радна свеска
I 34. Замена места сабирака и здруживање сабирака О Уџбеник,Радна свеска
I 35. Замена места сабирака и здруживање сабирака У Радна свеска
I 36. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја (1) О Уџбеник,Радна свеска
I 37. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја (1) У Уџбеник,Радна свеска
I 38. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја (2) О Уџбеник,Радна свеска
I 39. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја (2) У Радна свеска
I 40. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја (3) О Уџбеник,Радна свеска
I 41. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја (3) У Радна свеска
I 42. Одузимање једноцифреног броја од троцифреног (1) О Уџбеник,Радна свеска
I 43. Одузимање једноцифреног броја од троцифреног (2) О Уџбеник,Радна свеска
I 44. Одузимање једноцифреног броја од троцифреног (1 и 2) У Уџбеник,Радна свеска

 

Наставник: Дејан Ковачевић

Допунски час:           * Писање и читање бројева до 100 и 1000.

  • Круг и кружница.
  • Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја.

 

 

Назив предмета:  МАТЕМАТИКА        Разред:  III        Недељни фонд часова: 5         

       Наставна јединица              Наставна средства    
  Уводни час: упознавање ученика са садржајем математике у 3. разреду, уџбеником и радним свескама Обнављање градива Математика, уџбеник за 3.разред основне школе,; Математика, радна свеска, за 3.разред основне школе, 1 и 2. део, Клетт.
  1. Обнављање градива из другог разреда Обнављање Уџбеник,Радна свеска
  2 Обнављање градива из другог разреда Обнављање Уџбеник,Радна свеска
  3 Обнављање градива из другог разреда Обнављање Уџбеник,Радна свеска
  4. Обнављање градива из другог разреда Обнављање Уџбеник,Радна свеска
  5. Обнављање градива из другог разреда Обнављање Уџбеник,Радна свеска
  6. Стотине прве хиљаде O Уџбеник,Радна свеска
  7. Стотине прве хиљаде У Уџбеник,Радна свеска
  8. Стотине и десетице прве хиљаде О Уџбеник,Радна свеска  
  9. Стотине и десетице прве хиљаде У Уџбеник,Радна свеска
  10. Бројеви прве хиљаде О Уџбеник,Радна свеска
  11. Бројеви прве хиљаде У Уџбеник,Радна свеска
  12. Сврставање бројева у стотине О Уџбеник,Радна свеска
  13. Упоређивање бројева прве хиљаде О Уџбеник,Радна свеска
  14. Упоређивање бројева прве хиљаде У Уџбеник,Радна свеска
  15. Бројеви прве хиљаде С Радна свеска, Наставни листић
  16. Бројеви прве хиљаде П Тест знања
  17. Римске цифре О Уџбеник,Радна свеска
  18. Писање римским цифрама бројева до 1000 О Тест знања
  19. Римске цифре У Уџбеник,Радна свеска
  20. Римске цифре С Наставни листић
  21. Римске цифре П Тест знања
  22. Круг и кружница О Уџбеник,Слике, предмети, шестар, модели купе и ваљка

 

 

 

 МАЈ – ЈУН

Назив теме Наст.јединица Редни бр. часа Наставна јединица Тип часа
Природни бројеви до 100 31 151 Израчунавање непознатог дељеника О
32 152 Израчунавање непознатог дељеника У
33 153 Израчунавање непознатог делиоца О
34 154 Израчунавање непознатог делиоца У
35 155 Израчунавање непознатог чиниоца, дељеника и делиоца У
36 156 Израчунавање непознатог чиниоца, дељеника и делиоца ПРОВ
37 157 Дељење бројем 1; дељење 0 О
38 158 Дељивост са 2 О
39 159 Дељивост са 5 О
40 160 Дељивост са 2 и 5 У
41 161 Дељивост са 3 О
42 162 Дељивост са 4 О
43 163 Дељивост са 3  и 4 У
44 164 Дељење збира бројем О
45 165 Дељење збира бројем У
46 166 Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем О
47 167 Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем У
48 168 Задаци са две операције (дељење и сабирање) О
49 169 Задаци са две операције (дељење и сабирање) У
50 170 Задаци са две операције (дељење и одузимање) О
51 171 Задаци са две операције (дељење и одузимање) У
52 172 Задаци са две операције У
53 173 Задаци са две операције ПРОВ
Мерење и мере 9 174 Година, месец, седмица, дан О
10 175 Година, месец, седмица, дан О
11 176 Година, месец, седмица, дан У
12 177 Час, минут О
13 178 Час, минут У
14 179 Научили смо о мерама СИСТ
15 180 Научили смо у другом разреду о геометријским фигурама и облицима СИСТ
Допунски рад:
1. Редослед рачунских операција
2. Редослед рачунских операција
3. Мерење и мере
4. Бројеви до 100

 

 

 

АПРИЛ

 

                                              Математика                      други
                                                               (наставни предмет)                         (разред)
Дејан Ковачевић
АПРИЛ                     (наставник)
Назив теме Наст.јединица Редни бр. часа Наставна јединица Тип часа Методе Средства
Природни бројеви до 100 14 134 Дељење бројем 3 О ИД Уџбеник, вежбанка, видео бим, компјутер, CD, прибор за геометрију
15 135 Дељење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10- усмена провера У ИД
16 136 Дељење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10 С ИД
17 137 Дељење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10 ПЗ ИД
18 138 Дељење бројем 6 О ИД
19 139 Дељење бројем 6 У ИД
20 140 Дељење бројем 7 О ПГР
21 141 Дељење бројем 7 У ИД
22 142 Дељење бројем 8 О ИД
23 143 Дељење бројем 8 У ИД
24 144 Дељење бројем 9 О ИД
25 145 Дељење бројем 9 У ИД
26 146 Дељење – усмена провера У ИД
27 147 Дељење С ИД
28 148 Дељење ПЗ ИД
29 149 Израчунавање непознатог чиниоца О ИД
30 150 Израчунавање непознатог чиниоца У ИД
Допунски рад:
1. Толико пута мањи број
2. За толико мањи број
3. Таблица множења и дељења

 

 

 

http://znanjejenajveceimanje.skolskisajt.rs/

http://www.eduka.rs/prirucnici_sa_dnevnim_pripremama_i_planovima/2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5

beba

МНОЖЕЊЕ СА 7:

mnozenje 7

mnozenje 7 iop 2

mnozenje 7 tablica

mnozenje 7 1nivo

mnozenje 7 2nivo

mnozenje 7 3nivo

Preuzeto sa bloga: www.ispeci pa reci deci

Сабирање и одузимање 1

ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ   ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

 

Напиши словима број:                     Напиши цифром исти број:

 

10 ___________________                   _________

ДРУГА ДЕСЕТИЦА:

11____________________                  _________

12____________________                  _________

13_______________________             _________

14_______________________             _________

15_______________________             _________

16_______________________             _________

17_______________________              _________

18_______________________              _________

19_______________________               _________

20_______________________               _________

ТРЕЋА ДЕСЕТИЦА

21_____________________________               ___________

22_____________________________               ___________

23_____________________________               ___________

24_____________________________               _________

25______________________________              ________

26______________________________              ________

27______________________________              ________

28______________________________               ________

29______________________________               _________

30______________________________               _________

ЧЕТВРТА ДЕСЕТИЦА:

31______________________________                   ___________

32______________________________                   ___________

33______________________________                   ___________

34______________________________                   ___________

35______________________________                   ___________

36______________________________                   ___________

37______________________________                   ___________

38______________________________                   ___________

39______________________________                   ___________

40______________________________                   __________

 

ПЕТА ДЕСЕТИЦА:

41______________________________                 ___________

42______________________________                 ___________

43______________________________                 ___________

44______________________________                 ___________

45______________________________                 ___________

46______________________________                 ___________

47______________________________                ___________

48______________________________                ___________

49______________________________                ___________

50______________________________                ___________

ШЕСТА ДЕСЕТИЦА:

51______________________________                _________

52______________________________                _________

53______________________________                _________

54_____________________________                  _________

55______________________________                _________

56______________________________                _________

57______________________________                _________

58______________________________                _________

59______________________________                 ________

60_______________________________              _________

СЕДМА ДЕСЕТИЦА:

61_____________________________                __________

62_____________________________                __________

63_____________________________                __________

64_____________________________                __________

65_____________________________                 __________

66_____________________________                __________

67______________________________              __________

68______________________________              __________

69______________________________              __________

70______________________________             ___________

ОСМА ДЕСЕТИЦА:

71_______________________________             _________

72______________________________              _________

73_______________________________              ________

74_______________________________              ________

75_______________________________              ________

76________________________________             _______

77________________________________              _______

78________________________________              ________

79________________________________              ________

80_________________________________             ________

ДЕВЕТА ДЕСЕТИЦА:

81_________________________________                 _______

82_________________________________                 _______

83_________________________________                 _______

84_________________________________                  _______

85_________________________________                 _______

86_________________________________                 _______

87_________________________________                 _______

88__________________________________              ________

89__________________________________               ________

90__________________________________                ________

 

ДЕСЕТА ДЕСЕТИЦА:

91___________________________________                ______

92___________________________________                ______

93___________________________________                ______

94____________________________________              ______

95___________________________________                ______

96___________________________________                ______

97___________________________________                ______

98__________________________________                 _______

99__________________________________                 ______

 

ЗАДАЦИ С ДВЕ ОПЕРАЦИ

1. MАТЕМАТИКА – УВОД

2.САБИРАЊЕ ДО 5 С ИЛУСТРАЦИЈАМА

3. ОДУЗИМАЊЕ ДО 5 С ИЛУСТРАЦИЈАМА

4, БРОЈЕВИ ДО 10 (ДРУГИ ТЕСТ)

5. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 5

ПРЕУЗЕТО СА САЈТА: www.dejanakovacevic.com

broj-6-prebrojavanje redni-brojevi-i-sabiranje-do-6 

sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-6

sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-6 (2)

sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-7 broj-7-prebrojavanje sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-8

prebrojavanje-do-9 sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-9

lopte-dijagram brojevi-u-nizu-paun

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ПРЕКО 10 БОЈАНКЕ – УВОД

МАТЕМАТИК ДОП ЗДРУЖИВАЊЕ 1

ЗДРУЖИВАЊЕ 2 ЗДРУЖИВАЊЕ

Оставите одговор