НАСТАВА

Интегративна настава 

 

Појам интегративне наставе

Интегративна настава је један од иновативних модела којим се врши међусобно повезивање наставних садржаја из више наставних предмета. Овај модел наставе пружа већу динамичност и интердисциплинарни приступ одређеној проблематици и ако се примењује умерено у току наставне године доноси квалитетне помаке у наставном процесу. Shoemaker ставља у контекст више тема да би креирала дефиницију интегративне наставе, па каже: „Интегративно образовање једном линијом пресеца више предмета повезујући различите аспекте курикулума у смислену целину да би се фокусирало на једну ширу тему из различитих наставних области“. Интегративни приступ учењу наглашава интелектуални, друштвени, емоционални и естетски развој, подржава целовит развој ученика, не усредсређује се на издвојене, углавном когнитивне аспекте (Буљубашић-Кузмановић, 2007: 148).

Наставници, применом интегративне наставе, ученике припремају за целоживотно учење и чине школу интересантнијом и животнијом. Интегративна настава развија начине учења и усвајања знања који на менталном нивоу успостављају међусобне везе које ученике подстичу на тражење нових решења. Можемо издвојити четири кључна елемента интегративног образовања:

  • Наставни процес осмишљава и реализује више предметних наставника
  • Ученици истовремено проучавају различите предмете
  • Занимљиве наставне и ваннаставне пројектене активности у којима тим предметних наставника комбинује истраживање и проучавање садржаја
  • Интегративни наставни садржаји захтевају реализацију путем двочаса или целог наставног дана.

ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА

http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/INTERAKTIVNA_NASTAVA_U_MALOJ_GRUPI_za_CD_.pdf

 

ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА

САРАДНИЧКА (КООПЕРАТИВНА) НАСТАВА

http://www.skolapkb.edu.rs/sites/default/files/KOOPERATIVNO%20UCENJE.pdf

Конвергентна (стваралачка) настава

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Оставите одговор