СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

Школска 2016/17. година

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                      Разред:   IV

 

 

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

87. „Златно јагње“ – Светлана Велмар Јанковић Обрада
88. „Златно јагње“ – Светлана Велмар-Јанковић Обрада
89. Богаћење речника: стваралачки – диктат и друге вежбе

 

Вежбање- петоминутна  вежба
90. Листамо странице штампе за децу

Разумевање прочитаног

Вежбање
91. Понављање и систематизација правописних правила Писмена вежба
92. Тематски речник: Зима Вежбање
93. Врста и служба речи утврђивање
94. Свети Сава као инспирација песника и приповедача – избор текстова Обрада
95. „Најбоље задужбине“ – народна легенда Обрада
96. „Најбоље задужбине“ – народна легенда утврђивање
97. „Навијам за Виолету“ – Недељко Попадић Обрада
98. „Успаванка за Д.“ – Перо  Зубац Обрада
99. Систематизација граматичких садржаја утврђивање
100. Систематизација књижевности утврђивање

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                      Разред:   IV

 

 

 

Редни број наст. теме  

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

Ј.к 65. Лексичке вежбе: синоними, хомоними, антоними Вежбање
К. 66. „Трнова ружица“ – Браћа Грим Обрада
К. 67. „Трнова ружица“ – Браћа Грим Обрада
Ј.к 68. Правимо  сопствену бајку Вежбање
К. 69. „Мали Принц“ – Антоан де Сент Егзипери Обрада
К. 70. Мали Принц– Антоан де Сент Егзипери Обрада
Ј. 71. Ред речи у реченици Обрада
К. 72. Позно јесење јутро – Исидора Секулић Обрада
К. 73. Позно јесење јутро Обрада
Ј. 74. Заменице Обрада
Ј. 75. Језичко-граматичка вежба Провера знања
К. 76. Јуначка песма – Мирослав Антић Обрада
К. 77. Јуначка песма – Мирослав Антић Утврђивање
Ј.к 79. Зимски пејзаж („Погледи са мог прозора“) Говорна вежба
Ј.к 79. Састављање приче по слободном избору мотива Понављање
Ј.к 80. Други школски писмени задатак Провера знања
Ј.к 81. Анализа писменог задатка Утврђивање
Ј.к 82. Писање побољшане верзије писменог задатка Утврђивање
К. 83. „Ко да то буде“ – Стеван Раичковић Обрада
Ј.к 84. Писање Новогодишњих и Божићних честитки Вежбање
J.K. 85. Прича новогодишње јелке – усмено изражавање Вежбање
J 86. Понављање и систематизација правописних правила Вежбање

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                      Разред:   IV

 

 Редни број часа   

Наставна јединица

  

Тип часа

  

Наставна средства

44. „Плави зец“ – Душан Радовић Обрада Текст приче Уплашени зец, графофолија са задацима за самосталан рад
45. „Mачак“ – Никола Тесла Обрада Читанка, свеске за школски рад
46. Писање присвојних именица изведених од властитих имена Обрада наставни листови за самосталан рад, свеске, наставни листови за петоминутну проверу, сазадацима за рад код куће
47. Међед, свиња и лисица,Народна приповетка Обрада Читанка, свеске за школски рад
48. Вук Стефановић Караџић – творац азбуке обрада припремњени материјал, слике, текстови, цд
49. Друг другу – Драган Лукић Обрада Празни листићи за попуњавање, ЦД са песмамаДругарство и Царство у другарству
50. Лексичке вежбе: породице речи Вежбање  асоцијацијом, табла, свеске, видео бим
51. Стефаново дрво („Књига о Марку“)Светлана Велимир Јанковић Обрада Читанка,                                               Наставни листови са задацима за групни рад, свеске за школски рад
52. Стефаново дрво („Књига о Марку“)Светлана Велимир Јанковић Утврђивање Домаћи задаци ученика, Читанка, свеска за школски рад, табла
53. Писање састава на основу задатих појмова Вежбање Задаци за уводни део, цедуљице са појмовима за групни рад
54. Појам, значење и врсте речница Утв. Наставни лист са задацима за самосталан рад, графофолија са задацима за вежбање
55. „Јетрвица адамско колено“,Народна песма Обрада Читанка, свеске за школски рад
56. Ортоепске вежбе: казивање кратких народних умотворина Понављање и увежбавање Текстови кратких народних умотворина
57. „Стари Вујадин“ – народна песма Обрада Читанка,  Српски ријечник – Вук Стефановић Караџић
58. Опис књижевног лика по избору ученика Писмена вежба Свеске за школски рад
59. „Сунчев дар“ – Милутин Милановић Обрада Слике, фотографије, Читанка
60. Атрибут Обрада Читанка,  уџбеник О језику
61. Уочавање речи у функцији допуне глагола (објекат, прилошке одредбе) Обрада  свеске, уџбеник О језику
62. Атрибут,објекат, прилошке одредбе Утвр. Читанка,  уџбеник О језику
63. Листамо странице штампе за децу Вежбање Дечја штампа
64. Читање непознатог текста-латиничног и ћириличног провера Свеске за школски рад

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: IV

 

 

 

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

23. „Мјесец и његова бака“ – Бранко Ћопић Обрада Читанка
24. „Мјесец и његова бака“ – Бранко Ћопић Обрада Читанка
25. Градивни придеви Обрада ЦД са песмом Све је пошло наопачке, наставни листови за самосталан рад, уџбеник О језику, листићи са задацима за рад код куће
26. „Прича о дечаку и месецу“ – Бранко В. Радичевић Обрада Читанка, табла, свеске
27. „Прича о дечаку и месецу – Бранко В. Радичевић утврђивање Свеска за домаћи рад
28. Глаголски предикат Утв.  видео бим са текстовима задатака за рад, уџбеник О језику
29. „Од пашњака до научењака“ Обрада Читанка, свеске за школски рад,

текст о Михајлу Пупину

30. „Од пашњака до научењака“ Утврђивање Читанка, свеске за школски рад,

текст о Михајлу Пупину

31. Придеви; Род и број придева Обрада , табла, свеске

видео бим

32. Придеви; Род и број придева, Градивни придеви и именице Провера видео бим табла, свеске,наставни листић
33. Препричавање догађаја, вежбе усменог изражавања Вежбање Текст из часописа Догађај који ми је остао у трајном сећању
34. Октобарске слике – час у природи Вежбање (говорна вежба) Посматрају, описују, исказују, слшају, записују, учествују у разговору
35. Тематски речник: јесен Вежбање Текстови из часописа, цедуљице са задацима за групни рад
36. Први школски писмени задатак Провера знања Вежбанке
37. Анализа писменог задатка Утврђивање Вежбанке, школске свеске
38. Писање побољшане верзије писменог задатка Утврђивање Вежбанке
39. и 40. „Пауково дело“ – Десанка  Максимовић Обрада Читанка
41. „Сања“ – Момо Капор Обрада Текст песме Први пољубац, Читанка, свеске
42. „Сања“ – Момо Капор Утврђивање Текст песме Први пољубац, Читанка, свеске
43. Употреба великог слова у писању имена држава, насеља и становника Утв. Графофолија, тест са задацима за петоминутну проверу

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: IV

 

 

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

1. Причање доживљаја са распуста Говорна вежба – вежбање Свеске и прибор за овај наставни предмет
2. Договор о раду у новој школској години Вежбање Разгледнице и фотографије са летовања, Читанка, Речи чаробнице, уџбеник О језику, свеска за домаћи рад
3. Иницијални тест Провера Слике, разгледнице, фотографије, исечци из новина, хамер (празан), лепљива трака
4. „На захтев публике“ – Мошо  Одаловић Обрада Читанка, свеска
5. „Чик да погодите због чега су…“ – Добрица Ерић Обрада Читанка
6. „Чик да погодите због чега су…“ Обрада Читанка, свеске
7. Променљиве врсте речи Обрада Уџбеник О језику, креда у боји
8. Променљиве врсте речи Утв. Уџбеник О језику, креда у боји
9. „Свитац пшеничар и воденичар“ – Д. Ерић Обрада Читанка
10. Градивне именице Обрада Текст Вук и прасе (написан у ове сврхе)
11. Градивне именице Утв. Текст Вук и прасе (написан у ове сврхе)
12. „Град“ – Јанко Веселиновић Обрада Асоцијација белешке о аутору (фотокопирани текст)
13. Збирне именице Обрада видео бим,

наставни листић

14. Збирне именице Утв. видео бим
15. „Јесен“ – Војислав Илић Обрада текст песме Јесен, ЦД уз Читанку, празни листови  хартије, ЦД са снимљеном композицијом Јесен – Антонио  Вивалди
16. На пољу/реци, у парку, у шуми…/јесен стоји говорна вежба

Обрада

видео бим са текстовима песмица о јесени
17. На пољу/реци, у парку, у шуми…/јесен стоји -читање и анализа домаћег задатка утврђивање Свеске за школски рад
18. „Бела Грива“ – Рене Гијо Обрада Роман Бела Грива – Рене  Гијо, наставни листићи са задацима за рад у групама, графофолија са објашњењем непознатих речи
19. „Бела Грива“ – Рене Гијо Обрада видео бим, истраживачки задаци ученика
20. Најлепши  реченице из романа „Бела Грива“ Вежбање Листић са питањима за квиз
21. Представљамо своје омиљене књиге – час у библиотеци Системат. Књиге, енциклопедије, речници, сликовнице..
22. Глаголи, појам и основна значења презента, перфекта, футура Понављање и утврђивање видео бим (на коме је задатак за уводни део),  (на коме су вежбе за главни део),  наставни листови са задацима за групни рад

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ JУН

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: III

 

 

Редни број наставне теме  

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

IX 171. „Врапчић“, Максим Горки Обрада
IX 172. „Врапчић“ Обрада
IX 173. и 174. „Никад два добра“, Јованка Јоргачевић Обрада/вежбање
X 175. „Циц“, Јован Јовановић Змај Обрада
X 176. „Лав и човек“, арапска бајка Обрада
X 177. Проверавамо своја знања на крају школске године, правописно-граматичка вежба Провера знања
X 178. и 179. „Вожња“, Десанка Максимовић Обрада/вежбање
X 180. Жеље за летњи распуст Систематизација

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ MAJ

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: III

 

 

 

 

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

 

 

Наставна средства

151. „Пролећница“, Јован Јовановић Змај Обрада Читанка, прибор за овај  предмет
152. „Славуј и Сунце“ Добрица Ерић Обрада ЦД са песмом Птичице, певај ми, Читанка, прибор ученика
153. Тематски речник: пролеће Вежбање ЦД са песмом о пролећу, ЦД-плејер, ученички прибор
154. Разликовање гласова Ч и Ћ, Џ, Ђ и Х, вежбе Вежбање Хамер са исписаном песмом, текст о разговору два друга, ученички прибор за овај час
155. Правилна употреба знакова интерпункције Провера знања Читанка, прибор ученика
146. Природи у походе, час у природи, говорна вежба (настава у природи) Вежбање Одштампани  задаци на папиру
157. „Песма о цвету“, Бранко Миљковић (настава у природи) Обрада ЦД са песмом Цвеће, Читaнка, прибор ученика
158. „Песма о цвету“, рецитовање (настава у природи) Вежбање Апликације  различитих врста цветова,  илустрације нацртаних цветова, Читанка, домаћи
159. Извештавање са важног догађаја (настава у природи) Вежбање Прибор  ученика, свеске и школска табла
160. Правимо стрип (настава у природи) Вежбање Одштампани  материјал за прављење стрипа, Читанка,  прибор ученика
161. Доживљај који ћу памтити, састав (настава у природи) Вежбање Писани радови
162. „Прича о Доброј роди“, Стојанка Г. Давидовић Обрада Басна Лисица и рода, Читанка, прибор ученика
163 „Прича о Раку кројачу“, Десанка Максимовић Обрада ЦД са музиком из филма, ЦД- плејер, Читанка, ученички прибор
164. „Прича о Раку кројачу“ Обрада Читанка, прибор ученика школска
165. Врсте речи и функција у реченици Обнављање Одштампани  наставни листови, графофолија са решењима наставног листа, прибор за овај час, графоскоп
166. Други школски писмени задатак Провера Вежбанке
167. Анализа писменог задатка Утврђивање Вежбанке
168. Исправак писменог задатка Утврђивање Вежбанке
169. „Љубавна песма“, Милован Данојлић Обрада ЦД са песмом, ЦД-плејер, Читанка, прибор ученика
170. „Љубавна песма“, рецитовање. Љубавна прича, састав Вежбање Песма Моја љубав Далибор, Читанка, прибор ученика

Апликације,  ученички прибор, свеске…

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ AПРИЛ

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: III

 

   

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   
  131. „Бајка о белом коњу“, Стеван Раичковић О Читанка, апликација Шарца
  132. „Бајка о белом коњу“ О Ученичке  свеске, као и ликовни радови ученика
  133. Бајке браће Грим, лектира О Делови  избраних бајки, лектира Браће Грим
  134.и 135. „Кројач и див“, Браћа Грим О/В Писани задаци на наставном листу, лектира
  136. Глаголи имају лице и број, обрада О Два хамера са исписаним текстом, прибор ученика за овај час, О језику
  137. Правописна вежба, провера знања ПЗ Наставни лист са задацима
  138. Читање непознатог латиничног текста по избору В Хамер са исписаним латиничним текстом у уводном делу часа, одштампани латинични текст, Читанка
  139. Шта је највеће С Папири са спремељеним питањима по групама
  140. „Какве је боје поток“, Григор Витез О Читанка и прибор ученика
  141. „Какве је боје поток“, Григор Витез О Читанка и прибор ученика
  142. Језичко-граматичка вежба: врсте речи, служба речи у реченици В Наставни лист са задацима, графофолија са решењима наставног листа
  143. „Замислите“, Душан Радовић О ЦД са песмом Дјеца могу немогуће, Читанка
  144. „Замислите“ О Читанка и прибор ученика
  145. Глаголи у означавању времена (прошлост, садашњост, будућност) О Припремљен текст о Пери,  апликације са цртежима из приче о Пери, припремељени задаци за самосталан рад
  146. Наглашени и ненаглашени слогови О Песма  Представа Меланије Павловић, хамер или графофолија са задацима за самостални рад
  147. „На позорници“ Избор драмских текстова – лектира В Текст Смех – рецепт за добро здравље, Читанка  
  148. Препричавање најлепшег места из филма, позоришне представе, књиге… О Две гињол- лутке лисице и гаврана, прибор  ученика

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ MAРТ

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: III

 

Редни број наставне теме  

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

 

 

 

 

 

VI 108. „Домовина се брани лепотом“, Љ. Ршумовић О Читанка  

 

VI 109. „Домовина се брани лепотом“, Љ. Ршумовић В Читанка, реквизити за сцену  

 

VI 110. Срце моје домовине, састав В Свеске ученика  

 

VI 111. Домовина се брани лепотом, аутодиктат В Текст песме на хамеру, Наставни листић
VI 112. Лектира – по избору О
VI 113. „Лед се топи“, Александар Поповић О Читанка
VI 114. „Лед се топи“, драмско извођење В Читанка, реквизити за сцену
VI 115. Читање и анализа писменог састава В Свеске
VI 116. „На позорници“, избор драмских текстова, лектира О Читанка, реквизити за сцену
VI 117. На животној позорници С Наставни листови са задацима за рад
VII 118. „Папирнати бродови“, Р. Тагоре О Читанка, апликација са укрштеницом,  маказе, лепак и старе новине
VII 119. Моји папирнати бродови, писмени састав В Свеске ученика
VII 120. Служба речи у реченици, вежбе В Тест са задацима
VII 121. „Шта је највеће“, Мирослав Антић О Фотографије и слике из енциклопедије, Читанка
VII 122. „Шта је највеће“, рецитовање У Свеске  ученика, Читанка
VII 123. Врсте речи, утврђивање У Наставни лист са задацима
VII 124. „Шта је отац“, Драган Лукић О Читанка, песма Ја и тата к’о два брата  
VII 125. Мој отац, описивање В Свеске ученика
VII 126. Упознавање методологије израде писменог састава О Апликације са наставним садржајем, тј. шемом куће и апликације са текстом о правилима писања састава
VII 127. Описивање личности, вежбе усменог изражавања В Одомак из романа Меше Селимовића Сјећање, свеске ученика
VII 128. Први школски писмени задатак П Вежбанке
VII 129. Анализа писменог задатка У Вежбанке, школске свеске
VII 130. Писање побољшане верзије писменог задатка У Вежбанке

 

Допунски рад:

Изражајно читање;

Правопис;

Врсте речи и служба речи у реченици.

Почетно читање и писање.

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: III

 

Редни број наставне теме  

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

 

 

 

 

 

 

VI 99. „Стакларева љубав“ Обрада Читанка, свеске, картончићи за формирање група, Наставни листићи са задацима
VI 100. Ја сам стаклени дечак/девојчица; писмено изражавање Вежбање Свеске  
VI 101. и 102. „Заљубљене ципеле“, Пјер Грипари Обрада Читанка, свеске
VI 103. Речце ли и не, вежбање Вежбање Тест са задацима, графофолија
VI 104. „Срећа“, Пол Фор Обрада Читанка
VI 105. „Сребрни кључ и шарени хлеб“, Милорад Павић Обрада Читанка
VI 106. „Ружа и Лавадин“, прича о верности и поштењу Утврђивање Читанка
VI 107. Један мој предак, опис Вежбање Фотографије

 

Допунски рад:

Изражајно читање;

Правопис;

Почетно читање и писање.

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР

Назив предмета:  СРПСКИ ЈЕЗИК                                 Разред: III

Редни број наставне теме  

Редни број часа

 

 

Наставна јединица

 

 

Тип часа

     

 

Наставна средства

   
IV 85. Врсте и служба речи у реченици, понављање Понављање Читанка, свеске, листићи
IV 86. Обичајне народне лирске песме, лектира Проширивање знања Свеске, књига
IV 87. Обичајне народне лирске песме, лектира Проширивање знања Свеске, књига
V 88. Причамо о празницима, усмено изражавање Вежбање Свеске за школски рад
V 89. „Свети Сава и сељак који је тражио срећу“, народна приповетка Обрада Читанка, свеске за школски рад
V 90. „Сиви“, Светлана В. Јанковић Обрада Читанка
V 91. Победио-ла сам свој страх, писмена вежба Вежбање Читанка, свеске
V 92. Управни и неуправни говор, обнављање знања Вежбање Графофолија, свеске за школски рад
V 93. Представљамо омиљену књигу Вежбање Свеске за школски рад
V 94. Велико слово у писању назива празника

 

Обрада Графофолија, текст диктата, песмице о празницима
V 95. „Снег пада“, Владимир Буњац Обрада Читанка, свеске, слике –репродукције,

стрип, фотографије,

картончићи, Наставни листићи

V 96. Шума под снегом, опис природе Вежбање Слика
V 97. Празничне приче,  систематизација теме Систематизација Читанка, свеске
VI 98. „Стакларева љубав“, Гроздана Олујић Обрада Читанка, ЦД, свеске

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР

Назив предметаСРПСКИ ЈЕЗИК          Разред: III1  

     

 

Наставна јединица

 

 

 

     

 

Наставна средства

   
III 63. Глаголи – радња, стање, збивање Вежбање Наставни листић
III 64. Лексичке вежбе: синоними, хомоними Обрада Наставни листић
III 65. „Кројач и див“,Браћа Грим Обрада Читанка, свеске
IV 66. „Кројач и див“,Браћа Грим Обрада Читанка, свеске
IV 67. Правимо сопствену бајку, вежбе Вежбање Свеске ученика
IV 68. Анализа домаћег задатка: „Да имам моћ…“ Вежбање Домаће и школске свеске
IV 69. „Двије сеје брата не имале“, народна песма Обрада Читанка, ЦД
IV 70. Писање бројева словима Обрада Десет љутих гусара – песма, графофолија
IV 71. Стварамо причу/песму према познатом почетку Вежбање Свеске, Наставни листићи,Бајка из Буџака, Миодраг Зупанац,
IV 72. „Себични џин“, Оскар Вајлд Обрада Читанка, свеске
IV 73. „Себични џин“, Оскар Вајлд Обрада Читанка
IV 74. „Себични џин“ – промена   краја приче Писмена вежба Свеске ученика
IV 75. и 76. Појам и значење придева Обрада О језику
IV 77. „Први снег“, В. Илић Обрада Читанка, ЦД
IV 78. „Зима“, Д. Васиљев Обрада Читанка,
IV 79. Описни и присвојни придеви, утврђивање Утврђивање Наставни листићи, графофолија
IV 80. Писање приче по слободном избору мотива (зима) Вежбање Ученички  прибор, свеске
IV 81. Писмена провера знања Провера знања Наставни лист са задацима
IV 82. Скраћенице Обрада Графофолија, свеске и уџбеник О језику
IV 83. Обичаји за Бадњи дан –драматизација Проширивање знања Бадњак, чесница, торба са јабукама, торба са орасима, земљане посуде, шест столичица и софра, црквена музика, ЦД – звуци фруле Боре Дугића, звук црквених звона, пригодна одећа за ученике (народна ношња), импровизована ватра
IV 84. Писање новогодишње честитке Проширивање знања

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР

Назив предметаСРПСКИ ЈЕЗИК          Разред: III1  

Редни број наставне теме  Редни број часа   

Наставна јединица

  

Тип часа

  

Наставна средства

III 44. „Вуков завет“, Драгутин Огњановић Обрада Задаци за групни рад
III 45. „Марко Краљевић и бег Костадин“, народна песма Обрада Текст песме
III 46. „Марко Краљевић и бег Костадин“, народна песма Обрада Задаци за групе
III 47. Писање речце не уз глаголе, придеве и именице Обрада Хамер, наставни листић
III 48. Вук Стефановић Караџић живот и дело Обрада Задаци за групе
III 49. „Женидба врапца Подунавца“, народна песма Обрада Хамер са припремљеном укрштеницом
III 50. Писање вишечланих географских имена Обрада Наставни листић
III 51. „Чардак ни на небу ни на земљи“, народна бајка Обрада Читанка
III 52. „Чардак ни на небу ни на земљи“, препричавање Вежбање Хамер, задаци
III 53. Писање састава на основу задатих појмова Вежбање Шешир са стикерима
III 54. Појам и значење глагола, обрада Обрада Хамер са илустрацијама, Наставни листићи
III 55. Разумевање прочитаног Провера Текстови
III 56. Изражајно казивање и продужавање песме Вежбање Хамер, задаци за групе
III 57. Ортоепске вежбе: казивање кратких народних умотворина Вежбање Пано
III 58. „Кад сам био стар човек“, народна прича Обрада Пано
III 59. Речи које значе умањено и речи које значе увећано Вежбање Наставни листић
III 60. Опис књижевног лика по избору ученика, писмена вежба Писмена вежба Свеске
III 61. Листамо странице штампе за децу Вежбање „Дечје новине“, „Зека“
III 62. Систематизација теме: у улози ликова из обрађених текстова Системати-зација Читанка

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ OKTOБАР

Назив предметаСРПСКИ ЈЕЗИК          Разред: III1  

Редни број наставне теме  Редни број часа   Наставна јединица   Тип часа    
II 23. „Дрангулије“, Владимир Андрић, Обрада Хамер са илустрацијом и потребан материјал
II 24. Род  и број именица Обрада Стикери, хамер, Наставни листићи
II 25. „Дрангулије“, Владимир Андрић, изражајно казивање песме Вежбање Хамер са илустрацијом и потребан материјал
II 26. „Ветар и Сунце“, народна приповетка Обрада Текст приповетке
II 27. Све је добро кад се добро сврши,писмено изражавање Вежбање Свеске за школски рад
II 28. „А зашто он вежба“, Д. Радовић, обрада Обрада Текст, хамер, Наставни листић
II 29. „А зашто он вежба“, извођење на сцени Вежбање Читанка
II 30. Велико слово у писању имена народа Обрада Хамер, наставни листић
II 31. „Свету се не може угодити“, народна приповетка Обрада Графофолија, Наставни листић
  32. Препричавање приче са увођењем нових ликова Вежбање Читанка, Хамер са илустрацијама, Наставни листићи
II 33. „Самоћа“, Бранко.В. Радичевић Обрада Откривалица, задаци за групе
III 34. Речи које означавају место, време, начин вршења радње Обрада Хамер, Наставни листићи
  35. „Вук и јагње“, народна басна Вежбање Свеске за школски рад
II 36. Октобарске слике, час у природи, говорна вежба Вежбање Празни листови за цртање
II 37. Тематски речник: јесен Вежбање Текст песме на хамеру, Наставни листић
III 38. Субјекат, предикат, управни говор,реченица Провера знања Наставни листић
II 39. „Охолица“, народна приповетка Обрада Задаци за групни рад
II 40. Лажно су ме оптужили, опис догађаја и осећања Вежбање Свеске за школски рад
II 41. „Лав и бик“, по Д. Обрадовићу Обрада Откривалица
II 42. Употреба великог слова у писању наслова књига, часописа и новина Обрада Графофолија
II 43. Провера знања – контролни задатак Провера знања Фронтални, индивидуални
II 44. Речју, сликом и покретом са ликовима из читанке  Система-тизација теме Фронтални, групни

 

Наставник: Дејан Ковачевић

Допунска настава:

* Субјекат и предикат.

* Именице – род и број

* Читање с разумевањем

* Почетно читање и писање

 

 

                                  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК                              Разред: III                      Недељни фонд часова: 5    

 

    

      Наставна јединица   Тип часа   Облици рада   Наставне методе   Наставна средства    
I 1. Причање доживљаја са распуста Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка
I 2. Шта нас чека у 3. разреду – договор о раду Уводни час Фронтални, индивидуални Дијалошка, монолошка, демонстративна Читанка, ЦД, О језику, свеске
I 3. „Река речи“, Милисава Мијовић Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, демонстративна Читанка, картончићи, свеске
I 4. Тематске зидне новине: Летос нам је било лепо Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, илустративно-демонстративна метода писаних радова Хамер, бојице, фотографије
I 5. „Свитац тражи пријатеља“, Сун Ју Ђин Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, монолошка, метода објашњавања Читанка, драматизовани текст
I 6. „Свитац тражи пријатеља“, увежбавање технике читања Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, стваралачка, демонстративна Хајде да се дружимо и Кад си срећан –песме, шешир, фењер, костим за свица,  мрава и скакавца, товар за мрава
I 7. Реченица – појам, значење и облик Утврђивање Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална Читанка, свеске
I 8. „Мачак отишао у хајдуке“, Бранко Ћопић Обрада Фронтални, индивидуални Метода усменог излагања, текстуална, дијалошка Читанка,слика, ЦД
I 9. „Мачак отишао у хајдуке“ Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, метода писаних радова, текстуална, демонстративна Читанка, слика, ЦД
I 10. Управни и неуправни говор Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, демонстративна, текстуална Графофолија или Наставни листићи
I 11. „Љутито мече“, Брана Црнчевић Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална Читанка,слика, ЦД
I 12. „Љутито мече“, изражајно рецитовање, драматизација Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, монолошка Свеске ученика, Читанка
I 13. Субјекат Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, демонстративна, писаних радова, текстуална О језику, уџбеник, свеске, графофолија
I 14. и 15. „Сетембар“, Душан Костић, Обрада Фронтални, индивидуални Метода усменог излагања, дијалошка, текстуална, илустративна Читанка
I 16. Боје и звуци јесени, час у природи Говорна вежба Фронтални, индивидуални, групни Монолошка, дијалошка, демонстративна Одштампани  задаци на папиру, непосредна околина
I 17. Чудесна лепота јесени, писање састава Писмена вежба Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална Свеске
I 18. Предикат Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, демонстративна, метода писаних радова, текстуална О језику, уџбеник, свеске, графофолија
I 19. Проста реченица, управни говор, провера знања Провера знања Фронтални, индивидуални Монолошка, дијалошка, текстуална, метода писаних радова Наставни листићи
I 20. Избор из поезије Душана Радовића, лектира Обрада Индивидуални, фронтални, групни Метода разговора, текст метода, метода излагања ученика, илустративна метода Задаци са листићима за рад група
I 21. Избор из поезије Д. Радовића Обрада Индивидуални, фронтални, групни Метода разговора, текст метода, метода излагања ученика Задаци са листићима за рад група
I 22. Најлепши стихови и реченице, изражајно казивање Систематизација Фронтални, индивидуални Монолошка, дијалошка, текстуална Читанка, свеске

 

 

 

 

 

МАЈ – ЈУН

Назив теме Наст.јединица Редни бр. часа Наставна јединица Стандарди Тип часа Средства
              КЊИЖЕВН. 58 151 Ено где лети цвет, Ф. Салтен 1СЈ.2.5.4. О Читанка114-115 (125-126)
              КЊИЖЕВН. 59 152 Ено где лети цвет, Ф. Салтен 1СЈ.2.5.4. У Читанка114-115 (125-126)
ЈЕЗИК 67 153 Реченице, субјекат и предикат, именице, род и број У наставни листић
ЈЕЗИК 68 154 Употреба и писање скраћенице 1СЈ.2.2.2. О Поуке 80
              КЊИЖЕВН. 60 155 Текст: „Мајка Јову у ружи родила“ 1СЈ.1.3.7. О Читанка 108-109(118-119)
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 29 156 Извештавање: Спортски догађај 1СЈ.1.2.8. О Поуке 17-18
              КЊИЖЕВН. 61 157 Текст: „Није лако бити пустолов“, Владимир Андрић О Читанка 8
ЈЕЗИК 69 158 Велико слово У наставни листић
              КЊИЖЕВН. 62 159 Текст: „Дај ми крила један круг“, Владимир Андрић 1СЈ.0.1.6. О Читанка 23-24
              КЊИЖЕВН. 63 160 Текст: „Дај ми крила један круг“, Владимир Андрић 1СЈ.1.2.1. У Читанка 23-24
ЈЕЗИК 70 161 Описни придеви О Језичке поуке 43
              КЊИЖЕВН. 64 162 Текст: „Марко Краљевић и орао“, народна епска песма 1СЈ.2.2.3. О Читанка, 96-98 (99-101)
              КЊИЖЕВН. 65 163 Текст: „Марко Краљевић и орао“, народна епска песма 1СЈ.2.2.5. О Читанка, 96-98 (99-101)
              КЊИЖЕВН. 66 164 Речи умањеног и увећаног значења У наставни листић
              КЊИЖЕВН. 67 165 Проширивање – наставак приче У
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 30 166 Писање бајке на задати почетак У Језичке поуке 61-62, радна свеска 39-40
ЈЕЗИК 71 167 Реченица (главни делови), именице, глаголи, глаголска времена У наставни листић
              КЊИЖЕВН. 68 168 Текст: „Папирнати бродови“, Рабиндранат Тагоре О Читанка 120
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 31 169 Диктат допуњавањем У
              КЊИЖЕВН. 69 170 Дом.лектира: Избор из наше савремене поезије за децу 1СЈ.2.2.8. О избор песама
              КЊИЖЕВН. 70 171 Дом.лектира: Избор из наше савремене поезије за децу 1СЈ.2.2.9. У избор песама
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 172 Један мој несташлук О
              КЊИЖЕВН. 71 173 Ликови из школске и домаће лектире 1СЈ.2.5.5. С вербална
              КЊИЖЕВН. 72 174 Два писма, А. Поповић  (лат.) 1СЈ.1.2.4. О Читанка 112-113
              КЊИЖЕВН. 73 175 Два писма, А. Поповић 1СЈ.1.2.5 У Читанка 23-24
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 32 176 Загонетке 1СЈ.2.2.1. У Радна свеска 34-35, поуке 74
              КЊИЖЕВН. 74 177 Листамо странице енциклопедија за децу 1СЈ.2.3.1. У дечје енциклопедије
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 33 178 Годишња провера знања 1СЈ.2.5.1. ПРОВ наставни листић
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 34 179 Исправак и анализа провере знања 1СЈ.2.5.2. У наставни листић
              КЊИЖЕВН. 75 180 Препоручујем другу/другарици да прочита 1СЈ.2.5.4. У вербална, књиге за децу

АПРИЛ

 

 Српски језик
                        (наставни предмет)
АПРИЛ
Назив теме Наст.јединица Редни бр. часа Наставна јединица Средства
ЈЕЗ .КУЛТ. 27 134 Дан смеха и шале, причање шљивих догађаја вербална
              КЊИЖЕВН. 49 135 Ја сам чудо видео, шаљива народна песма Читанка 40-41
ЈЕЗИК 61 136 Писана слова латинице: C, Č, Ć Уџбеник 56-57
              КЊИЖЕВН. 50 137 Чуо сам, Д. Ерић Читанка 106-107 (115-117)
ЈЕЗИК 62 138 Писана слова латинице: P, R Уџбеник 58-59
ЈЕЗИК 63 139 Писана слова латинице: B, H Уџбеник 60-61
ЈЕЗИК 64 140 Вежба писања и читања латиницом Уџбеник 62-63,
поуке 76-79
              КЊИЖЕВН. 51 141 Лектира: Народне пословице Радна свеска 32-33, поуке 75
ЈЕЗИК 65 142 Контролни диктат латиницом текст диктата
ЈЕЗИК 66 143 Две тачке и зарез у набрајању Поуке 65-66
              КЊИЖЕВН. 52 144 Пролећно јутро у шуми, М. Тешић Читанка 116-117
(127-128)
ЈЕЗ .КУЛТ. 28 145 Видим, миришем и ослушкујем пролеће вербална
              КЊИЖЕВН. 53 146 Три брата, Браћа Грим
              КЊИЖЕВН. 54 147 Патак и жабе, Ј. Ј. Змај Читанка 53-55 (55-57)
              КЊИЖЕВН. 55 148 О Невену Читанка 56-58 (58-60)
              КЊИЖЕВН. 56 149 Ено где лети цвет, Ф. Салтен Читанка114-115 (125-126)
              КЊИЖЕВН. 57 150 Лектира: Избор из поезије  Љ. Ршумовића Песме Љ. Ршумовића
 Допунски рад:
 1. Језик и правопис – субјекат и предикат
 2. Врсте речи
 3. Штампана слова латинице и ћирилице

АПРИЛ

 

 

ВУКОВА АЗБУКА

Оставите одговор