УМАЊЕНО – УВЕЋАНО

Потпиши се: ___________________________________________

УМАЊЕНО И УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

  1. Од следећих именица (у свесци) направи умањенице и увећанице

– књига                      – шума                        – киша

– оловка                     – клупа                      – пруга

– јабука                      – девојка

– зец                          – столица

 

  1. У следећем одломку, умањенице подвуци црвеном бојом, увећанице плавом, а именице зеленом бојом:

Слон на сокаку

(одломак) Драган Радуловић

Наређује

Слончић,

Слон,

Слончина

Нек дође

Авиончић

Авион

 

 

Авиончина

Збиља имам

Траумице

Трауме

Трауметине

Због те

Прашумице

Прашуме

Прашуметине…

 

3.Попуни табелу:

 

Умањенице                   Именице                       Увећанице____

 

                                        Коњ_____________________________

 

 Водица________________________________________________

 

                                                                           Косетина_____

 

Цветић_________________________________________________

 

                                       Флаша___________________________

 

                                                                            Главурда____

                                                                            Дедурина____

 

  1. Напиши две реченице у којима ћеш употребити именицу

СЛИКА тако да у једној има умањено, а у другој увећано значење.

Umanjeno-i-uvecano-znacenje-reci1 

Оставите одговор