Srbija

Србија, или званично Република Србија, континентална је држава која се налази у јужној Европи,[6] већим делом захвата Балканско полуострво, а мањим Панонску низију.[7] Главни град је Београд. Са 1.659.440 становника у широј околини по попису из 2011. године, он је административно и економско средиште државе. Србија се на северу граничи са Мађарском, на североистоку са Румунијом, на истоку са Бугарском, на југу са Републликом Македонијом, на југозападу са Албанијом и Црном Гором а на западу са Хрватском иБосном и Херцеговином (ентитетом Република Српска).

Србија је од завршетка Првог светског рата била оснивач и саставни део заједничке државе са већиномЈужних Словена првобитно у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, (касније преименованој у Краљевину Југославију), затим у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, Савезној Републици Југославијии Државној заједници Србији и Црној Гори. Године 2006, после одржаног референдума у Републици Црној Гори Државна заједница је престала да постоји и Република Србија је, на основу Уставне повељенаставила државно-правни континуитет са Србијом и Црном Гором.

У саставу Републике Србије су и две аутономне покрајине: Војводина и Косово и Метохија.[8] Од НАТО бомбардовања СРЈ, покрајина Косово и Метохија се налази под протекторатом Уједињених нација. Институције привремене самоуправе на Косову и Метохији, на којем Албанци чине етничку већину, 17. фебруара 2008. једнострано и противправно (противно уставу Републике Србије од 2006. године иРезолуцији Савета Безбедности ОУН 1244, али и међународном праву) су прогласиле независност, коју Република Србија, многе друге државе и Организација Уједињених нација не признају.

Република Србија је члан Уједињених нација, Савета Европе, Организације за европску безбедност и сарадњу, Партнерства за мир, Организације за црноморску економску сарадњу. Такође је званичан кандидат за чланство у Европској унији и војно неутрална држава, а има и статус земље посматрача уОрганизацији за колективну безбедност и сарадњу.

Србија се налази на Балкану — региону југоисточне Европе (око 75% територије) и у Панонској низији — регионусредње Европе (око 25% територије). Но, географски, а и климатски, једним делом се убраја и у медитеранске земље. Укупна дужина граница са околним земљама износи 2.397 km, од чега је 1.717 km сувоземних и 680 km речних.[13] Дужина граница по државама суседима износи: Албанија 122 km, Босна и Херцеговина 391 km,Бугарска 371 km, Хрватска 315 km, Мађарска 166 km, Република Македонија 252 km, Црна Гора 236 km, Румунија544 km.[13]

Северни део Републике заузима равница (види: Географија Војводине), а у јужним пределима су брежуљци ипланине. Постоји преко 30 планинских врхова изнад 2.000 m надморске висине,[13] а највиши врх је Ђеравица (наПроклетијама) са висином од 2.656 m.[13] Планински рељеф Србије објашњава појаву многих кањона, клисура ипећина (Ресавска пећина, Церемошња, Рисовача). Најнижа тачка се налази на тромеђи са Румунијом и Бугарском,[14] на ушћу Тимока у Дунав, на 28-36 m надморске висине.[15] Делиблатска пешчара представљагеоморфолошки и еколошкобиогеографски феномен не само Панонске низије, већ и читаве Европе. У њој је клима полустепска, налази се у јужном Банатуи једно је од ретких прибежишта за многе специфичне врсте флоре и фауне, које у европским и светским размерама представљају природне реткости.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН