ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН

ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН

 

  1. Запиши цифрама следеће бројеве:

7 302 409  _____________________

16 100 205      _____________________

208 289 600   _____________________

 

  1. Формирај класе и запиши број цифрама:

8 927489           _______________________

389 609 728       _______________________

93 862 708 934   _______________________

278 359 007 568 _______________________

 

  1. Одреди медну вредност цифре 8 у броју

 

846 680 218 848

 

  1. Напиши бројећи унапред десетице хиљада од 3 070 000 до 4 020 000.

______________________________________________________________________________

 

  1. Напиши бројећи уназад стотине хиљада од

62 300 000 до 61 700 000.

______________________________________________________________________________

 

  1. Од цифара 1, 3, 6, 7, 8, 9, и 0 напиши највећи и најмањи седмоцифрен непаран број у коме су све цифре различите:

највећи ________________________________

најмањи _______________________________

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН