Обележја државе

ПРОВЕРА ЗНАЊА

 

Име и презиме ____________________________

 

 

 1. Наша држава се зове ________________________________. Налази се у ________________

на _______________________ полуострву.

 

 1. Шта је територија неке државе?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Шта је граница?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Са којим државама се граничи Србија?

 

 

 

 1. Кроз нашу државу тече велика европска река ________________.

 

 1. Подвуци речи које представљају симболе једне државе:

застава             народ          химна          главни град           границе          грб

 

 1. Опиши заставу своје државе.

_____________________________________________________________________________________________

 

 1. Шта је државна химна и када се изводи?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

 1. Химна Републике Србије зове се _________________________________.

 

 1. Главни град моје домовине је __________________. Он се налази на ушћу ____________ у

_________________.

 

 1. Објасни због чега Београд има важан географски положај.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

ОЦЕНА:

 

 

Немања Вучковић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН