Множење

МНОЖЕЊЕ

 

  1. Израчунај:
1 3 6 × 4 = 2 4 9 × 3 = 1 2 7 × 5 = 1 0 6 × 7 = 1 1 8 × 6 =
  1. Израчунај:
1 8 7 × 4 = 2 7 6 × 3 = 1 4 9 × 5 = 1 1 5 × 7 = 3 2 9 × 3 =
4 7 8 × 2 = 2 4 3 × 4 = 1 2 3 × 6 = 6 9 × 8 = 1 9 4 × 3 =

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН