REŠAVANJE NEJEDNAČINA

1.Напиши и реши неједначине:
  
а)  Од којих бројева се може одузети 102 да би се добио број  већи од 1 000 ?
   б)  Који бројеви се могу одузети од броја 4 300 да би се добио број већи од 1 000?       
   в)  Којим бројевима се може додати број 755 да би се добио број мањи од 955?  
 2.На зимовање ће ићи 15 ученика првог разреда, 10 из другог, 5 из трећег разреда и 25 ученика четвртог разреда. Колико више ученика четвртог разреда него првог иде на зимовање?

LAZAR DINIĆ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН