Kako ti čuvaš svoju životnu sredinu

C o r v i n a

Sve što je potrebno za kvalitetno obrazovanje !

www.idoctum.rswww.corvina-edu.rs

Corvina d.o.o. povodom dana planete Zemlja

Raspisao likovni konkurs na temu

„Kako ti čuvaš svoju životnu sredinu”

Još 10 dana je ostao do isteka konkursa

Sve informacije o likovnom konkursu možete naći u prilogu u Pdf. formatu.

Nadamo se da uz Vašu saradnju će biti što više

 “Corvina – Čuvar prirode”

Rok konkursa je : 15. Maj 2015.

Hvala Vam, što učestvujete na našem konkursu!

C o r v i n a  D.o.o.

24420 Kanjiža, Subotički put 2.  024 874 298, 063 103 77 33,
sintija.corvina@gmail.com ,  corvina@sks.co.rs,

www.idoctum.rs  www.corvina-edu.rs

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН