ČAS KOD NASTAVNICE ITALIJANSKOG I NEMAČKOG JEZIKA

Dana 9.6.2017. godine imali smo čas kod nastavnice Dušice Cvetković,koja nam je uz par učenika objasnila neke reči iz italijanskog jezika.Brojali smo sa nastavnicom do 10,a naš drug Nemanja je uspeo da izboji do 20.Posle tog časa došla je nastavnica nemačkog ko ja se zove Vesna Kurjakov  i sričala takođe neke reči.

Lazar Dinić

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН