Цунами

Цунами (јап. „цу“ = лука, и „нами“ = талас) је лучки талас, или у слободном преводу заливски талас, означава појаву великих таласа, велике кинетичке енергије, разорног механичког дејства на приобаље.

 

Опште

Цунами настају услед наглог померања великих водених запремина, какви су нпр. делови океана и мора. Ово је најчешће изазвано подводним земљотресима, подводним вулканским ерупцијама, подводним експлозијама, покретима великих маса (наглог клизања или одроњавања стенских маса веома великих запремина у велике водене средине) а може бити изазвано и ударима метеора (метеорита, астеорида) у океан и нуклеарним пробама.

Цунами чини низ таласа од којих је обично први најразорнији (а и неочекиван је) a који могу својом брзином и висином уништити све што му се нађе на путу. Рибари су одувек знали да препознају цунами неколико минута пре него што он наиђе, јер се вода повлачила по неколико метара. Међутим, они који би се нашли на пучини, нису могли никако да примете или осете шта се спрема. Цунами нису честа појава али се дуго памте због своје разорне моћи.

 

 

Приредио: Василије Бујошевић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН