DAJ MI KRILA JEDAN KRUG

More ima barku,                                                                                                                                                                                            jedro i katarku.                                                                                                                                                                                            More,more,budi drug                                                                                                                                                                                    -daj mi barku jedan krug!                                                                                                                                                                            Tako mi se baza                                                                                                                                                                                           širom morskih staza…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lasta ima krila                                                                                                                                                                                              -leti svedo Nila.                                                                                                                                                                                               Lasto,lasto,budi drug,                                                                                                                                                                                   daj mi krila jedan krug!                                                                                                                                                                                 Da obiđem  lug,                                                                                                                                                                                             da odem na jug…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kad mrav zrno sruši,                                                                                                                                                                                    čuje zečje uši.                                                                                                                                                                                                Zeče,zeče,budi drug                                                                                                                                                                                    daj mi uši jedan krug!                                                                                                                                                                                  Da  oslušnem i ja                                                                                                                                                                                          Kako žito klija…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U ribe peraja                                                                                                                                                                                                  srebrnoga sjaja.                                                                                                                                                                                            Ribo,ribo,budi  drug                                                                                                                                                                                     -daj mi peraja jedan krug!                                                                                                                                                                            Da me želja mine,                                                                                                                                                                                        da vidim  dubine…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Noću kraj živica                                                                                                                                                                                             svetli fenjer svica.                                                                                                                                                                                         Sviče,sviče,budi drug                                                                                                                                                                                   -daj mi finjer jedan krug!                                                                                                                                                                             Pozajmi mi moć                                                                                                                                                                                             da osvetlim noć…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ne nebu se zvezde                                                                                                                                                                                       Nebo,nebo,budi drug                                                                                                                                                                                    -daj mi zvezdu jedan krug!                                                                                                                                                                          Biću lepši još,                                                                                                                                                                                                kad stavim taj broš.

Vladimi Andrić

 

 

Lazar Dinić

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН