Flora i fauna

Flora i fauna

Grad Kruševac obiluje velikim bogatstvom i raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta. Određeno raznovrsnošću reljefa i uslovljeno umerenom, kontinentalnom klimom, ovo bogatstvo živog sveta u našem zavičaju nosi sve karakteristike biogeografske rasprostranjenosti biljaka i životinja.

Bogatstvo i raznovrsnost živog sveta u našem kraju dolazi i zbog posebnih, pogodnih uslova, koje za život biljaka i životinja ima Kopaonik, kao naša najpitomija planina.

Odlične uslove za razvoj i mnogovrsnost živog sveta imaju i naši ravničarski predeli. Brežuljkasto zemljište, koje se postepeno diže iz ravnica i dolina u brda i planine, vrlo je pogodna osnova za život biljaka i životinja. Valovito podnožje svih naših planina, posebno Kopaonika, Jastrepca i Gledićkih planina, obiluje životom u raznovrsnim oblicima biljnog i životinjskog sveta, karakterističnog za ovo podneblje, odnosno klimu.

 

Govoreći sa aspekta značaja biodiverziteta, treba reći da se u našem gradu nalaze vrlo specifična područja koja su od državnog ali i svetskog značaja. Tu se pre svega misli na rezervat bele breze “Prokop“ koji se nalazi na Jastepcu.

Prirodni rezervat čiste brezove šume (Betula verrucosa), stavljen je pod zaštitu države i izdvojen rešenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih retkosti, još davne 1958. godine. Teren se nalazi na takozvanoj “Prokopačkoj kosi“ na području grada Kruševca i katastarske opštine Buci. Za ovu šumu važi režim apsolutnog rezervata. Površina rezervata iznosi 5 hektara.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН