GLAGOLI

Glagoli su promenjive reči koje označavaju radnju, stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.

Prezent označava sadašnje vreme, odnosno radnju koja se dešava u vremenu govorenja.

Perfekat, aorist, imperfekat i pluskvamperfekat označavaju prošlo vreme, odnosno radnju koja se dešavala u prošlosti pre trenutka govorenja.

Futur I  i Futur II označavaju buduće vreme, odnosno radnju koja će se dešavati u budućnosti posle trenutka govorenja.

 

 

Pripremio:Vasilije Bujošević

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН