GLAGOLI

Glagoli su promenjive reči koje označavaju radnju, stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.

► Zavisno od svršenosti radnje, stanja ili zbivanja glagoli se dele na svršene i nesvršene.

Svršeni glagoli označavaju završenu radnju, a nesvršeni radnju koja još traje.

► Zavisno od prelaznosti radnje na objekat glagoli se dele na prelazne i neprelazne.

Prelazni glagoli uz sebe mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga, dok neprelazni glagoli uz sebe ne mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga.

Glagoli koji uz sebe imaju rečcu SE su povratni glagoli. Oni nisu ni prelazni ni neprelazni glagoli.

► Zavisno od toga da li se menjaju po licima glagoli se dele na nelične i lične.

Llični glagoli se menjaju po licima, dok se nelični se ne menjaju.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН