Gramatički zadaci

1. Koja je od sledećih imenica vlastita: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

2. Koje su od sledećih imenica zajedničke: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

3. Koje su od sledećih imenica zbirne: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

4. Koje su od sledećih imenica gradivne: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

5. Utvrdi prilošku odredbu u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku.

6. Utvrdi subjekat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku.

7. Utvrdi predikat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku.

8. Utvrdi objekat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku.

 

 

Pripremio: Vasilije Bujošević

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН