KAKO SE VODI ČITALAČKI DNEVNIK

Džems Metju Bari : „Petar Pan“

Frenk Baum : „Čarobnjak iz Oza“

Astrid Lindgren : „Pipi duga čarapa“

Erik Najt : „Lesi se vraća kući“

 

DECA ČITAJU 3 KNJIGE

 

KAKO SE VODI ČITALAČKI DNEVNIK

 

Odaberite veliku svesku tvrdih korica i obavezno napišite svoje podatke na nalepnici:

 • ime i prezime
 • razred i odeljenje
 • naziv škole

 

Predstavljanje knjiga iz programa Čitalačka značka treba da bude po sledećem planu:

 • naziv knjige i ime autora
 • kratka biografija pisca/pesnika i najpopularnija dela
 • analiza dela
 • tema
 • ideja
 • likovi
 • osobine likova
 • pouka
 • citati
 • najinteresantniji momenti
 • lepe misli

 

Kada se analizira pesmaučenik treba da odabere tri pesme, da ih prepiše i predstavi prema datom planu.

Svako delo treba ilustrovati!

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН