КАЛЕНДАР УПИСА

 

КАЛЕНДАР УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
Датум дан Активност Напомена
01.06.2016. среда Крај школске године за осми разред
01.06.2016. среда Заједнички родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда   у 17,30 сати
06.06.2016. понедељак Припремна настава за полагање завршног испита Према распореду часова
07.06.2016. уторак Припремна настава за полагање завршног испита
08.06.2016. среда Припремна настава за полагање завршног испита
09.06.2016. четвртак Припремна настава за полагање завршног испита
10.06.2016. петак Припремна настава за полагање завршног испита
14.06.2016. уторак Крај школске године за ученике од I  до VII разреда
15.06.2016. среда ЗАВРШНИ ИСПИТ – ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА од 9 до 11 сати Ученици морају бити у Школи најдаље до 8:15 сати. Са собом морају имати сав потребан прибор и ђачку књижицу са сликом.
16.06.2016. четвртак ЗАВРШНИ ИСПИТ – ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ од 9 до 11 сати
17.06.2016. петак ЗАВРШНИ ИСПИТ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ од 9 до 11 сати
19.06.2016. недеља ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА   до 8 сати
20.06.2016. понедељак Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама и издавање решења по жалбама     од 8 до 16 сати
20.06.2016. понедељак ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за 8. разред   у 18 сати
21.06.2016. уторак Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама     од 8 до 16 сати
24.06.2016. петак КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА   до 8 сати
25.06.2016. субота Предаја листе жеља     од 8 до 15 сати
26.06.2016. недеља Предаја листе жеља     од 8 до 15 сати
28.6.2016. уторак Родитељски састанци – подела сведочанстава и књижица млађи разреди у 17 сати
старији разреди у 17,30 сати
30.06.2016. четвртак Провера листе жељаод стране ученика у школи од 8 сати
01.07.2016. петак Објављивање званичне листе жеља   до 12 сати
04.07.2016. понедељак Објављивање званичних резултата расподеле по школама од 8 сати
04.07.2016. понедељак Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу   до 20 сати
05.07.2016. уторак Упис ученика у средње школе     од 8 до 15 сати
06.07.2016. среда
05.07.2016. уторак Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг     од 8 до 15 сати
08.07.2016. петак КОНАЧАН РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА -други круг   до 8 сати
08.07.2016. петак Упис ученика у средње школе – други круг     од 8 до 15 сати

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН