Ланчана реакција

Ланчана реакција је низ реакција где реактивни продукт или међу продукт проузрокује даље реакције. Примери ланчаних реакција су:

Нуклерана фисија, где се атом у тој реакцији распада на неколико нових атома, продукта, притом ослобађајући нове неутроне, способне да даљен проузрокују фисиону ланчану реакцију са другим атомима.
Хемијска реакција, где је продукт реакције и сам реактиван и може да проузрокује даље, сличне, реакције. На пример, сваки корак ланчане реакције H2 + Cl2 утроши један молекул H2 или Cl2, један слободан радикал H или Cl производећи један молекул HCl и слободан радикал.
Електронска лавина, где удар слободних електрона у јаком електричном пољу формира нове електроне који ће прозвести исту узастопну, ланчану, реакцију.
P physics.svg Овај чланак везан за физику је у зачетку. Можете помоћи Википедији, тако што ћете га проширити.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН