МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДЕКАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДЕКАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА – вежбе

 

  1. Израчунај:

 

150 × 10 = ____________

346 × 100 = ___________

10 × 763 = ____________

100 × 549 = ___________

257 × 10 000 = _______________

1 000 × 1 000 = _______________

10 000 × 374 = _______________

1 000 × 4 000 = _______________

1 269 × 1 000 = _____________

36 × 100 000 = ______________

1 000 × 3 450 = _____________

10 000 × 840 = ______________

 

  1. Израчунај:

 

3 500 : 10 = _____________

369 000 : 100 = __________

8 300 : 100 = ____________

36 540 : 10 = ____________

805 000 : 1 000 = __________

900 000 : 100 000 = ________

1 700 : 10 = ________

300 000 : 10 000 = _________

3 570 000 : 10 000 = _______

1 000 000 : 1 000 = ________

250 000 : 100 = _________

250 000 : 10 = ___________

 

  1. Упиши бројеве који недостају:

 

6 × ____________ = 6 000

47 ×  ____________ = 4 700

200 × ____________ = 200 000

479  ×  ____________ = 4 790 000

  5 000 : ___________ = 5

70 000 : ____________ = 7

39 000 : ____________ = 390

1 950 000 : ____________ = 195

 

  1. Изрази:

 

1 l = _______ cl

160 l = ________ cl

5 480 l = _________ ml

240 000 dl = _________ l

500 000 hl = _________ l

 

1 век = _________ година

2 500 векова = ____________ година

8 900 година = ____________ векова

3 миленијума = ___________ година

54 000 векова = ___________ миленијума

1 m = ___________ mm

11 m = ___________ dm

28 000 000 m = _______________ km

15 000 km = _______________ m

2 630 000 dm = ______________ km

 

1 t = ___________ kg

560 t = ____________ kg

5 800 kg = _____________ g

2 400 000 g = ____________ kg

3 000 000 000 g = _____________ t

 

  1. Број 340  увећај 100 пута.

 

________________________________________

 

  1. Број 2 456 000 умањи хиљаду пута.

 

________________________________________

 

 

  1. Од производа  бројева 54 и 1000 одузми количник бројева 62 000 и 100.

 

Р __________________________________________________________________

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН