Непроменљиве речи

Непроменљиве речи су речи које у свакој примени у реченици остају исте.

 

НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

ВЕЗНИЦИ                      ПРЕДЛОЗИ                 ПРИЛОЗИ                   РЕЧЦЕ              УЗВИЦИ

 

Везници: и, а, ако…

Предлози: горе, доле, лево, десно, испод, изнад, иза…

Прилози: јуче, данас, сутра, сада…

Речце: ли, не, да…

Узвици: јао, јој, ух, хеј, уф…

 

Немања Вучковић

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН