OBAVEŠTENJE

U ČETVRTAK, DOPUNSKI ČAS POČINJE U 12 SATI 10 MINUTA.

U ČETVRTAK I PETAK NASTAVA SE ZAVRŠAVA U 16 SATI 30 MINUTA.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН