ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

Наставница Драгица Ћук одржала је огледни час из предмета Математике, а наставница Данка Бијић  одржала је огледни  час из предмета Природе и друштва.

Наставнице су користиле видео пројектор, презентације у POWER POINT-у. Садржаји су на веома занимљив начин представљени јер је употребљена „паметна табла“.

Надамо се да ће нам драги гости опет доћи у посету.

?????????????
ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА
?????????????
НАСТАВНИЦА ДРАГИЦА ОБЈАШЊАВА ПОСТУПАК РАДА
?????????????
НАСТАВНИЦА ДРАГИЦА ЗАПИСУЈЕ МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗ
?????????????
РЕШАВАМО ЗАДАТАК КОРИСТЕЋИ „ПАМЕТНУ ТАБЛУ“
?????????????
НАСТАВНИЦА ДАНКА ЗАПИСУЈЕ ВИЂЕНО НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН