Pesme o majci

Spavaj….spavaj…                                                                                                                                                                                          Noć ukrale zore.                                                                                                                                                                                            A duboko more                                                                                                                                                                                               sin tvoj plugom ore.                                                                                                                                                                                      Spavaj…spavaj…                                                                                                                                                                                          I tobdžija spava                                                                                                                                                                                            u izdisaj rata.                                                                                                                                                                                        Preko polja ravna

sunce jaše ata.                                                                                                                                                                                           Spavaj…spavaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Marijana Klarić

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН