Pojam i elementi države

Sa pravnog aspekta, država je sistem ljudi i funckija koji stvaraju pravila obaveznog ponašanja, a njihovu primenu obezbedjuju prinudnom snagom kojom raspolažu.

Elementi države su:

–         vlast

–         teritorija

–         stanovništvo

 

Bez ovih elemenata ne možemo govoriti o državi.

 

Vlast je mogućnost, tj. sposobnost da nametne svoju volju drugom. Državna vlast je najviša vlast i isključuje svaku drugu vlast na drugoj teritoriji. Osnovno obeležje državne vlasti je suverenost. Državna vlast je apsolutno suverena prema svim subjektima u državi. Državna vlast je suverena i prema inostranstvu, ali ograničeno.

 

Državna teritorija obuhvata:

–         ambasada je političko predstavništvo, ambasadori su političari. Tu se održavaju svečanosti, prijemi, ali pre svega politički.

–         Konzulat je kao opština u matičnoj zemlji.

–         Priobalno more do 18 nautičkih milja (1852m), predstavlja vodeni prostor.

–         Vazdušni prostor.

–         Podzemni prostor.

–         Brodovi i avioni.

–         DKP – diplomatsko konzularna predstavništva.

 

Stanovništvo u užem smislu su samo ona lica koja imaju državljanstvo neke zemlje.

Stanovništvo u širem smislu su lica koja imaju državljanstvo neke zemlje, strani državljani, apatridi, bipatridi.

Apatridi su ljudi bez državljanstva.

Bipatridi su ljudi sa državljanstvom dve države odnosno dvojnim državljnastvom, rektori. U tom slučaju zemlje moraju imati ugovor pod kojim uslovima se državljanstvo dobija.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН