ПРЕДСЕДНИШТВО ОДЕЉЕЊА

Изабрани чланови Председништва одељења II-3, за школску 2018/2019 годину, су:

  1. Јанковић Алекса (председник)
  2. Богдановић Вера (секретар)
  3. Тојчић Александар (записничар)
  4. Марковић Милош (благајник)
  5. Димитријевић Јана (хигијеничар)

Author: АЛЕКСА ЈАНКОВИЋ