Предшколци

ДРАГИ НАШИ БУДУЋИ ПРЕДШКОЛЦИ И РОДИТЕЉИ

 

Овде можете сазнати све о упису деце у предшколски припремни програм у нашој школи за следећу школску годину. Све информације о упису можете добити и преко телефона
26 04 794
код секретара школе.
Дете можете пријавити и попуњавањем обрасца, овде на сајту, који се зове: Prijavite dete za upis u predškolsko, или кликните левим тастером миша овде

Припремни предшколски програм је бесплатан, а деца могу остати бесплатно и у продуженом боравку до 17:30
Очекујемо вас и ове године да се заједно дружимо, играмо, певамо, сликамо, цртамо, пишемо, рецитујемо, рачунамо, истражујемо и измишљамо. Зато, са почетком наше школске године почиње наше дружење и путовање кроз знање, игру и машту.
КРОЗ ИГРУ ОДРАСТАМО И УЧИМО!
КАКО?
Дајемо приоритет игри. Кроз игру учимо и стичемо нова знања. Играмо се у сигурном, топлом и веселом амбијенту, са стручно оспособљеним и комуникативним васпитачем. У свему нам помаже наш стручни тим – психолог и педагог.
Основни циљ од кога полазимо је да дете буде срећно, задовољно, да са радошћу долази и усваја нова знања.
У нашој прешколској групи трудимо се да задовољимо развојне потребе сваког детета. Поштујемо права детета, подстичемо дечју индивидуалност, креативност и машту. Радимо и у малим групама кроз креативне радионице.
Програм припреме деце за школу састоји се од области у које су сврстани васпитно – образовни садржаји и активности путем којих се остварује општа и посебна припрема деце за школу. То су :
 • Развој говора (неговање гласовне културе, богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација, монолошки говор и причање, упознавање са дечјом књижевношћу и говорно стваралаштво);
 • Почетно описмењавање (елементарно читање и елементарно писање);
 • Развој математичких појмова (положај у простору, кретање кроз простор, поређење и процењивање, области, линије, тачке, облици, образовање скупова, бројност скупова и временско сазнање);
 • Упознавање природне и друштвене средине (живи свет, свет животиња, биљни свет, човек као припадник живог света, човек као друштвено биће, рад људи, заштита животне средине, материјални свет и саобраћајно васпитање);
 • Телесно васпитање  (физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене);
 • Ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање и естетско доживљавање и процењивање);
 • Музичко васпитање  (слушање музике, певање, свирање и плесне активности).
 • Уважавање развојних потреба, карактеристика деце предшколског узраста и значаја раног учења и искуства;
 • Развијање спремности за сарадњу и комуникацију.

Шта Вам је потребно за упис у предшколско?

 • Извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија);
 • Лична карта родитеља на увид, са тачном адресом родитеља или старатеља (копија и решење о старатељству за децу под старатељством);
 • Потврду од лекара из дома здравља коју родитељи треба да донесу када деца буду примљења у групу;
 • Који је циљ припремног предшколског програма?
Припрема за усвајање школског градива, стварање расположења за учење, развијање способности концентрације, стрпљења, као и способности укључивања у рад.
Основни циљеви у остваривању припремног предшколског програма су:
 • Подстицање свих аспеката развоја и области кроз богатство садржаја и заједничке активности;
 • Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама;
 • Развијање и подржавање дечије самосталности, емоционалне стабилности и систематизације стечених знања;
 • Свеобухватна припрема за полазак у школу и развијање позитивног односа према школи;
Да ли је припремни предшколски програм обавезан?
Да. Похађање припремног предшколског програма је обавезно. Родитељи, односно старатељи деце стасале за припремни предшколски програм, обавезни су да упишу дете и омогуће му да похађа ППП годину дана пре поласка у школу. Похађање ППП је бесплатно.
Узраст
Сва деца која су рођена у периоду од 1.3.2009. до 29.2.2010. године, подлежу обавези похађања припремног предшколског програма.
Када почиње упис?
Већ од 1. априла можете посетити нашу школу како бисте на време уписали дете, упознали се са васпитачем и детаљније информисали.
Када почиње и колико траје припремни предшколски програм?
Припремни предшколски програм почиње 1. септембра. ППП траје 9 месеци, a реализује се свакога дана у трајању од четири сата. По завршеном припремном предшколском програму сваком детету се издаје уверење које је неопходно за упис у први разред.
Боравак
У нашој школи ради продужени боравак. Продужени боравак је бесплатан, а ученици који остају у боравку имају обавезан ручак. Деца која су уписана у предшколско такође могу да остану у боравку у зависности од потреба родитеља. Радно време продуженог боравка је од 06.30 до 17.30.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

НАША ШКОЛА ВРШИ УПИС ПРЕДШКОЛАЦА ЗА

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ.

УПИС ЈЕ У ТОКУ.

ДЕТЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА МОЖЕТЕ  УПИСАТИ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ

ДО КРАЈА АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ.

ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА УПИСАНА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ДО КРАЈА МАЈА, БИЋЕ ОДРЖАН РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК У ЈУНУ.

РОДИТЕЉИ  ЋЕ НА ВРЕМЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ КАДА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНРОДИТЕЉСКИ САСТАНАК.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПОЧИЊЕ

1. септембра и реализује се у трајању од девет месеци

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ВАШЕГ ДЕТЕТА У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА:

26 04 794 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН