Припреме за кронтолни тест из математике

1. Реши неједначине:                              

 

Х + 272 < 292 164 + Х  >388 Х – 423 > 165 512 – Х > 505
Х <________ Х >________ Х >________ Х <________
Х <___ Х >___ Х >___ Х <___
Х є {__________} Х є {__________} Х є {__________} Х є {__________}2

2. Ако неки број увећаш за 328, збир ће бити мањи од 745. Одреди скуп решења   неједначине:

 

__________________
Х <________
Х <___
Х є {____________________________}3

3. Одреди скуп решења следеће неједначине помоћу табеле:

 

250 – Х <  245

 

Х 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 – х

Скуп решења: {____________________________}

4. Реши неједначине:

 

Х + 142 < 152 278+ Х  > 599 Х – 274 < 325 315 – Х < 303
Х <________ Х >________ Х <________ Х >________
Х <___ Х >___ Х <___ Х >___
Х є {__________} Х є {__________} Х є {__________} Х є {__________}

5.

  1. Ако неки број увећаш за 328, збир ће бити већи од 622. Одреди скуп решења неједначине:

 

__________________
Х <________
Х <___
Х є {____________________________}

6. Одреди скуп решења следеће неједначине помоћу табеле:

 

430 – Х >  420

 

Х 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
430 – х

 

Скуп решења: {____________________________}

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН