ПРИРОДА И ДРУШТВО

Школска 2016/17. година

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР

Назив предмета:  ПРИРОДА И ДРУШТВО        Разред:   IV

 

 

Редни број часа    

Назив наставне јединице

 

Тип часа

37. Провођење електричне струје Проширивање знања
38. Дејство магнета Проширивање знања
39. Пропуштање светлости Обрада
40. Провођење топлоте Обрада
41. Растворљивост Обрада
42. Материјали и њихова својства – систематизација Утврђивање

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР

Назив предмета:  ПРИРОДА И ДРУШТВО        Разред:   IV

 

 

Редни број наставне теме Редни број часа    

Назив наставне јединице

 

Тип часа

2. 26. Човек – део природе Обрада
2. 27. Полна различитост Обрада
2. 28. Растимо здраво проширивање знања
1и 2. 29. Човек као део природе и друштва провера
5. 30. Кретање Проширивање знања
    5. 31. Квиз знања систематизаци
5. 32. Материјали и њихова својства Проширивање
5. 33. Наелектрисање проширивање знања
5. 34. Провођење електричне струје ПРОШ. З.

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР

Назив предмета:  ПРИРОДА И ДРУШТВО        Разред:   IV

 

18. Ретке и угрожене врсте биљака и животиња Обрада Припремљен материјал
19. Обнова и заштита животних заједница Утврђивање Припремљен материјал
20. Заштићена подручја у Србији Проширивање знања Припремљен материјал
21. Број становника Обрада Уџбеник, радна свеска
22. Одлике становника Проширивање знања Уџбеник, радна свеска
23. Демократски односи обрада Уџбеник, радна свеска
24. Ми смо деца једног света обрада Уџбеник, радна свеска
25. Становништво Србије Проширивање знања Уџбеник, радна свес
26. Груписање живог света Проширивање знања Уџбеник,

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: IV

 

 

 

Редни број часа    

Назив наставне јединице

 

Тип часа

 

Наставна средства

10. Језера Oбрада Карта
11. Бање Oбрада Карта
12. Рељеф, сливови, језера и бање Утврђивање Слике, фотографије
13. Климатске одлике Обрада Карта
14. Климатске одлике и воде Утврђивање Наставни листић
15. Значај, разноврсност и богатство флоре и фауне Обрада слике
16 Рељеф, сливови, језера и бање и климатске одлике Провера Наставни листић
17. Природне појаве и прилагођавање живих бића Проширивање знања Уџбеник, радна свеска

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: IV

 

 

Редни број часа    

Назив наставне јединице

 

Тип часа

 

Наставна средства

1. Трагови прошлости Oбнављање Уџбеник, радна свеска
2. Иницијлни тест Провера припремљени тест
3. Временска лента Oбрада Уџбеник, радна свеска
4. Развој српске државе Обрада Уџбеник, карта, глобус
5. Положај Републике Србије Утврђивање Наставни листић, карта
6. Основне одреднице државе Србије Обрада Карта, слике, фотографије
7. Обележја државе и територије Провера Наставни листић
8. Рељеф Обрада Карта
9. Сливови и реке Обрада Карта

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ JУН

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: III

 

 

 

 

Редни број наставне јединице по теми

 

 

Редни број часа

 

 

 

Наставна јединица

 

 

 

Тип часа

3. 69. Мој завичај, завршно обликовање ученичких мини-пројеката Обрада
4. 70. Мој завичај- представљање ученичких мини-пројеката

 

Обрада
5. 71. Мојих десет еколошких заповести Утврђивање
6. 72. Научили смо у трећем разреду Систематизација

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ MAJ

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: III

 

 

 

Редни број часа

 

 

 

Наставна јединица

 

 

 

Тип часа

 

 

 

Наставна средства

61. Особине и промене материјала Обрада Вода, пламеник, огледало, папири, маказе, жица, сунђер, пластелин,табла, креда,
62. Да ли вода и ваздух производе струју Обрада Батерије, жице, сијалица,чаша, вода, со,шећер,свећа, фењер, сламчица, пертла табла, креда,
63. Животне заједнице Рудника (настава у природи) Обрада Станишта Рудника
64. Биљни и животињски свет Рудника (настава у природи) Обрада Станишта Рудника
65. Ваздух чува топлоту Обрада Термос, табла, креда
66. Магнети Обрада Играчка-аутић, ексер, мегнети, шпер плоча, шпенадле, дугме, гумица, кључ,текст, табла, креда
67. Својства материјала одређују њихову употребу Обрада Наставни листић, различити предмети, табла, креда
66. Да ли се материјали могу поново употребити Обрада Папири, лепљива трака, табла, креда,

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: III

 

     

 

Редни број часа

 

 

 

Наставна јединица

 

 

 

Тип часа

     

 

 

Наставна средства

   
  54. Плива, не плива О Тегле, вода, стаклена посуда, спајалице,кашичице,табла, креда,
  55. Промене при загревању и хлађењу течности О Пламеник, туфери, алкохол, пластичне посуде, табла, креда
  56. Ваздух је свуда око нас О Вода, балони, чаше, лопта, шлауф, табла, креда
  57. Промене при загревању и хлађењу ваздуха О Врућа и хладна  вода, свећа,балони, посуда, табла, креда,
  58. Нежива природа У Наставни листићи, графоскоп
  59. Нежива природа С Наставни листићи, графоскоп
  60. Окружују нас различити материјали О Вунени шал, новчаник,лењир, коцкица, свећа,кликер, кеса, кашика,табла, креда

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: III

 

 

 

Редни број наставне теме

   

 

Редни број часа

 

 

 

Наставна јединица

 

 

 

 

     

 

 

Наставна средства

   
V 45. Шта повезује становнике села и града О Папири, фломастеритабла, креда
V 46. Саобраћај у завичају О Играчке, папири у боји, касетофон, табла, креда
V 47. Међусобни утицаји човека и окружења О Објекти у непосредном окружењу
V 48. Људска делатност У Графоскоп
V 49. Људска делатност С Наставни листићи
VI 50. Чврсто, течно, гасовито О Чаше, вода, пластелин,балони, кликер табла, креда,
VI 51. Особине течности О Чаше, вода, млеко, уље,табла, креда
VI 52. Вода и друге течности О Чаше, вода, млеко, мед, уље, мастило, зрна бибера,табла, креда
VI 53. Од чега зависи брзина растварања О Чаше, вода, шећер, мастило,табла, креда

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: III

 

       

 

 

Наставна јединица

 

 

 

Тип часа

     

 

 

Наставна средства

   
IV 7. 41. Наше наслеђе С Наставни листићи, графоскоп
V 1. 42. Становници нашег краја О Слике, текст, табла, креда
V 2. 43. Сви имамо иста права О Текст, стикери у боји, хамер
V 3. 44. Занимања људи у мом крају О Текстови, слике, кратки филмови

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР

 

Назив предмета: Природа и друштво                                   Разред: III

 

 

Редни број наставне теме

 

Редни број наставне јединице по теми

 

 

Редни број часа

 

 

 

Наставна јединица

 

 

 

Тип часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна средства

   
IV 2. 35. Како откривамо прошлост Обрада Слике, стари предмети, табла, креда
IV 2. 36. Како откривамо прошлост Утврживање Слике, касетофон, стари предмети, табла, креда
IV 3. 37. Живот некад и сад Обрада Касетофон, стари предмети, свитак,
IV 4. 38. Помиње се Обрада Текстови из народне књижевности, табла,
IV 5. 39. Знаменити људи мог краја Обрада Текстови, табла, креда,
IV 6. 40. Наше наслеђе Утврђивање Радови ученика, табла, креда

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР

Назив предмета: Природа и друштво                           Разред: III1

 

 

   

 

 

 

 

 

Наставна јединица

 

 

 

Тип часа

     

 

 

Наставна средства

   
III 27. Животне заједнице Систематизација Наставни листићи, графоскоп
IV 28. Различити облици кретања Обрада Вијаче, чуњеви, лопте, вода,  табла, креда,
IV 29. Сва тела падају,клизе и котрљају се наниже Обрада Лоптице, лењир, коцкица, сапун, табла, креда
IV 30. Кретање производи звук Обрада Металофон, гумица за тегле, чаше, табла, креда
IV 31. Како меримо време Обрада Часовник, календар, папирна трака, табла, креда
III 32. Кретање у простору и времену Утврђивање Графоскоп, графофолија
III 33. Кретање у простору и времену Систематизација Наставни листићи, графоскоп
III 34. Научили смо у првом полугодишту Обнављање Текст, табла, креда, хамер

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР

Назив предмета: Природа и друштво                           Разред: III1

 Редни број наставне теме   

Редни број часа

  

 

Наставна јединица

  

 

Тип часа

  

 

Наставна средства

III 18. Ливаде и пашњаци О Текст, стикери, слике, табла, креда
III 19. Обрадиве површине О Касетофон, ЦД, табла, креда, слике
III 20. Парк О Слике, стиропор табла креда,
III 21. Значај и заштита рељефа и земљишта О Радови ученика, текст, табла, креда
III 22. Реке О Слике, најлон, касетофон, табла, креда
III 23. Баре и језера О Табла, креда, текст
III 24. Значај и заштита вода и водених животних заједница О Текст, табла, креда
III 25. Повезаност животних заједница О Табла, креда, текст
III 26. Животне заједнице У Текст, графоскоп, табла, креда

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР

Назив предмета: Природа и друштво                           Разред: III1

 Редни број наставне теме  Редни број наставне јединице по теми   Редни број часа    

Наставна јединица

   

Тип часа

   

Наставна средства

II 2. 10. Својства земљишта Обрада Табла, креда, тегле са земљом, чаше
II 3. 11. Утицај воде и ваздуха на живи свет Обрада Плакат, слике, табла, креда
II 4. 12. Вода у природи непрестано кружи Обрада Текст, глобус, табла, креда
II 5. 13. Временске прилике у крају Обрада Термо-метар, текст, слика, табла креда,
II 6. 14. Звуци у природи Обрада Касето-фон, ЦД, табла, креда
II 7. 15. Услови живота у природи Утврђивање Радови ученика, графо-скоп, текст
II 8. 16. Услови живота у природи Провера знања Наставни листићи
III 1. 17. Станиште и животне заједнице Обрада Слике, хамер, стикери, стиропор
III 2. 18. Шуме Обрада Табла, креда, слике, шпенадле, касетофон

 

 

МЕСЕЦ:  СЕПТЕМБАР               Школска 2015/16. година

Назив предмета: Природа и друштво         Разред: III

         Наставна јединица         Облици рада      Наставна средства       
I 1. Уводни час, упознавање са предметом и уџбеником Фронтални, индивидуални групни Табла, креда
I 2. Изглед завичаја О Фронтални, индивидуални групни Табла, креда, пластелин
I 3. Воде нашег завичаја О Фронтални, индивидуални групни Плакат, слике, табла, креда
I 4. Сунце привидно путује О Фронтални,  индивидуални Компас, табла, креда
I 5. Оријентација помоћу плана О Фронтални рад, индивидуални рад План насеља, табла креда, наставни листићи
I 6. Географска карта О Фронтални,индивидуални рад, групни рад Радови ученика, географска карта, табла, креда
I 7. Рељеф и воде нашег завичаја,оријентација у простору У Фронтални,     групни Одељенска географска карта, нема карта, наставни листићи
I 8. Рељеф и воде нашег завичаја,оријентација у простору С Фронтални рад,  индивидуални рад, рад у пару Одељенска географска карта, нема карта, наставни листићи
II 9. Земљиште и живи свет О Фронтални, индивидуални Табла, креда, теглице са земљом

 

 

 

 

 

Оставите одговор