Прошлост

Прошлост је израз који се користи да означи цјелину догађаја који су се одиграли прије датог тренутка. Постоје различита схватања и зависно о предмету разликује се колико времена од догађаја мора проћи да би се могло говорити о прошлости. Прошлост се налази на временској скали прије садашњости и на њу се нема утицаја, дакле прошлост је непромјењива.

Јуче се односи се на недавну прошлости, односно на посљедњи календарски дан.

Дисциплина која се бави проучавањем прошлих догађаја и збивања је историја.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН