Сабирање природних бројева

САБИРАЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
  1. Израчунај:
   4 576            9 769         7 258        2 388
+7 668          +3 492      +1 752       +5 864
 
  1. Броју 8 569 додај бројеве: 789, 1 742, 99.
  1. Збир бројева 12 356 223 и 2 700 886 увећај за 8 888.
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  1. Израчунај:
          87 236            12 389            779
            4 783            32 556         8 223
     +    1 026          +       29       +   668

 

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН