СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА – ЗАДАЦИ

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У III РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1.) 3апиши реченице помоћу речи:
а) лето, сунце
б) лопта, трава
в) аутобус, станица

2.) Препиши реченице, тако да редослед речи буде правилан:
а) је, цвркутала, гране, са, весело, птица
б) тргу, одржана, нашем, је, успешна, главном, приредба, на

3.) Допиши речи које недостају:
а) Дувао је _____ ветар.
б) _____ сунчеви зраци су обасјавали ______ ливаду.
в) Дечја лопта је полетела ка ______.

4.) 3апиши речи супротног значења:
посвађали су се, подиже, крупно, забавно.

5.) Препиши реченице и на крају сваке стави одговарајући знак:
а) Можеш ли данас доћи код мене
б) Наша школа јe најновија у граду
в) Бежи, избила је ватра

6.) Препиши следеће реченице у:
а) одрчном   облику            б) потврдном  облику
Данас је субота.                   Саша није у школи.
Папагај прича.                     Милан није завршио домаћи.
Иван ћe певати                    Закаснила сам на аутобус.
Тома коси траву.                  Оља неће са Аном да се игра.

7.) Запиши:
а) Две обавштајне реченице.
б) Две упитне реченице.
в) Две узвичне реченице.

8.) Настави записивање упитних реченица како је почето:
а) Да ли   …            д) Где   …
б) Јеси ли   …         ђ) Зашто   …
в) Ко  …                  e) Како  …
г) Шта  …                ж) Због чега   …

9.) Препиши текст правилно (пази на велико слово и правописним знацима):
здравко јовановић живи у улици анђе ранковић недавно се разболео посетили су га другови из стражиловске и новосадске улице донели су му занимљиву књигу најлепше бајке света пошто је досадно лежати он је узео карту србије и у мислима путовао пловио је дунавом и савом пењао се на авалу и копаоник летео је до вршца и смедерева није ни стигао назад у зрењанин a већ је  оздравио

10.) Напиши једну упитну одричну реченицу .

11.) Распореди речи из датог скупа:
гумица, дрво, пише, бојице, сече, пас, блок, учи, Драган, гледа,
мрав, врата, копа, књига, пчела, сева, гром, птица, врата, со.
ПРЕДМЕТИ:
БИЋА:
РАДЊА:

12.) Препиши текст, па подвуци именице:
Ученик је журио у школу. На леђима му је била велика торба. Одједном, испред њега слете врабац. Гладна мачка је са ограде скочила на плен. Врабац је био у невољи, али се иза ћошка изненада појавио пас. Појурио је мачку, a она се вешто попела на танку брезу.

13.) Стрелицама повежи речи које означавају  ко шта ради:
цвеће                пљушти
пчела                лаје
ветар                зуји
киша                мирише
пас                   дува

14.) Од повезаних  речи из претходног задатка састави реченице, тако да их прошириш својим  речима.

15.) Које речи не припадају датим скуповима?
а)                            б)                               в)                            г)
патике                  столица                      овца                       свира
јабуке                      cто                            коза                        црта
крушке                    паче                          јагње                      фудбал
лук                         лустер                        ормар                      пева

16.) Препиши употребљавајући скраћенице:
а) Маша иде у други разред.
б) Бора је купио два килограма хлеба.
в) Лела има девет година.
г) Та прнча је на осмој страни.
д) Мама је у продавници купила хлеб, јогурт, саламу и друго.

17.) Покушај да прочиташ реченицу:
а)   C    O     C     E
В    И     В     И
A    M    O    M
K    A     J     E

б)  KO CTAJE ПРА ВИЈУ НАК

18.) Допуни реченице речима које означавају радњу (глаголима):
а) Девојчица ______ песму .
6) Поток ______ кроз  шуму.
в) Птица ________ изнад  парка.
г) Дечаци ______ фудбал.
д) Мачка је ________ миша.
ђ) Оља јe __________ задатак.

19.) 3апиши што више речи од слова која се налазе у речи ХВАЛИСАВАЦ.

20.) Групиши речи из датог скупа речи:
Милан, Гоца, Јовић, Милетић, Жарко, Мики, Станић,
Жаре, Милица, Жарковић, Боба, Жаклина, Јокић, Пипи.
ИМЕНА:
ПРЕЗИМЕНА:
НАДИМЦИ:

21.) Препиши текст штампаним латиничним словима, тако да исправиш све грешке у њему:
посетили смo село буковац. били смо гости основне школе „светозар марковић тоза“.  упознали смо много вршњака. нарочито ми се допао драгољуб петров жути. он ми је  саопштио да је његов друг драган ћирић из основне школе јован јовановић змај објавио своју прву песму  у дечјем листу невен.

22.) Препиши правилно текст писаним латиничним словима:
СИНОЋ СУ ЋИРИ СТИГЛИ ГОСТИ ИЗ ЧАЧКА ДОШАО ЈЕ ЧИКА ЧЕДА СА ЋEPKOM  ЂУРЂИЦОМ PEKAO JE ДА СУ КОД КАЋА ИМАЛИ ДУЖИ ЗАСТОЈ НА ПУТУ ИЗ ЧУРУГА   МУ ЈЕ ДОШАО ТЕЧА МИЋА СА СИНОМ КИЋОМ ЋИРА ЈЕ ЂУРЂИЦИ И КИЋИ ПОКАЗАО  ДУНАВ И ПЕТРОВАРАДИНСКУ ТВРЂАВУ

23.) Употребом одричне речце „не“, запиши супротно значвње глагола и обрнуто:
вози, свира, мисли, пеца,
не  воли, не бира, не гледа, не прича.

24.) Запиши у одричном облику реченице:
а) Тата фарба ауто.
б) Мира шири веш.
в) Зоран уме да плива.
г) Гоца брине o цвећу.

25.) Запиши четири упитне реченице које ce мory чути у учионици током часа.

26.) Запиши реченице у:
а) потврдном облику
Јуче нисам био у биоскопу.
Зоран не вози бицикл.
Нисам разбио вазу!
Борђе нема светло на бициклу.
б) одричнои облику
Душан свира клавир.
Петар пише писмо.
Ту девојчицу зову Мала.
Купио  сам  нову  књигу.

27.) Доврши записивање упитних реченица:
а) Колико je …                д) Могу ли …
б) Зашто си …                 ђ) Ниси ли  …
в) Зар си …                     е) Куда …
г) Како  …                      ж) Када ћe  …

28.) Препиши реченицама Вукова правила :
а)  ПИ ШИКА ОШТО ГОВОР ИШ!
б) ЧИТ АЈКА KOJE НАПИ СAHО!

29.) Допиши ко шта ради:
Кројач ________.              Пекар _______.
Mecap_________.             Сликар _______.
Зидар     _______.             Трговац _________.
Новинар ______.              Лекар ___________.
________ кречи.                ____________ возач.
__________ лаже.             ___________ пева.
________спашава.             __________ глуми.
___________дува.             ___________ сија.

30.) Допуни реченице:
а) субјектима                            б)  предикатима
______________чита.               Ђаци _________ .
_____________прича.               Трава _________ .
_________ попpaвљa.               Сијалица _______.
______________ јури.               Телефон ________ .
________ објашњава.                Јесен ___________ .
_____________ муче.               Авион __________ .

31.)  Речи са десне стране су субјекти који недостају у датим реченицама. Допиши их:
___________ је отворио прозор учнонице.                  учитељица
У учионицу је улетела _______________ .                   Петар
Сви _______ су јој се обрадовали. _______                 ученици
је хтео да је ухвати. ______________ му  je                  редар
рекла да је не дира, јер ћe сама излетети.                     час
Тако je и било, па је ______ текао даље.                      ласта

32.) Понуђени глаголи имају улогу предиката у следећим реченицама. Упиши их:
Љубица _______ књигу. Њена љубимица              чекају
маца седи поред ње мирно ___________.              је пошла
Другарица ___________ Љубицу у игру.                и преде
За Љубицом ____________ и њена маца.               чита
Заједно _______ у парк. Тамо их _______              су кренуле
њихови другови.                                                       је позвала

З3.) Допиши изостављене:
а) субјекте
Током јесени _______ лете  на  југ.
Исправан _____ увек  показије  тачно  време.
Дувао јe _____ и разносио лишће.
б) предикате
Јуче _________ влажан  снег.
Анђа ____________ укусне  колаче.
Бојана ________ једну  реченицу.
Жарко ___________ ограду.

34.) Препиши реченице, па субјекте подвуци једном, a предикате са две линије:
а) Јован јe пojeo сендвич.
б) Ивана сипа чај.
в) Јутрос се Паја тешко пробудио.
г) Претрчао је Милан преко дворишта.
д) Свануло је румено сунце.
ђ) У граду је пљуштала киша.

З5.) Препиши причу „Лисица и гавран“ тако да реченице распоредиш према току догађаја:
а) Из кљуна мy јe испао сир.
б) Пришла мy јe лисица и почела га хвалити.
в) Лисица је зграбила сир и побегла.
г) Гавран је хтео да запева.
д) Гавран је нашао повећи комад сира.

З6.) Именице подвуци, a глаголе заокружи:
петао, оловка, трчи, зелен, скаче, књига, умио се,
гледа, огледало, киша, уморио се, чаша, мисли.

37.) Субјекат подвуци једном, a предикат са две линије:
а) Мраз нам је штипао уши.
б) Ђаци су журили у школу.
в) Са ведрог неба смешило се сунце.
г) Брзо се спустио мрак.
д) Прекјуче нас је први снег обрадовао.
ђ) Када се на семафору упали зелено светло треба кренути.

38.) Растави следеће речи на слогове:
кућа              лопта            cтолица
Мира           биљка            полица
чаша             канта            кошарка

39.) Слогови су се у овим именима помешали. Среди их:
Мијан, Гошко, Дулан, Перан, Детар.

40.) Повежи особине са именима животиња:
плашљив                као  пчела
лукав                       као  во
вредан                    као  пас
јак                           као  лисица
веран                      као  мрав
марљив                  као  зец

41.) Запиши сва питања која можеш поставити на основу реченице:
Данас је Марио у школи добио петицу.

42.) Препиши обавештајне реченице као упитне:
а) Јован јe у продавници.
б) Ана пише песме.
в) Boja гледа филм.

43.) Упитне реченице из претходног задатка напиши у одричном облику.

44.) Запиши три упитне реченице на основу следеће реченице:
Јутрос је падала киша.

45.) Запиши узвичну реченицу која се може чути:
a) нa пијаци,
б) нa спортском сусрету,
в) у школском дворишту,
г) у caoбpaћajy.

46.) Препишн реченице тако да буду правилно записане:
а) садрветападажир
б) нијелизимаблизу
в) волимзиму
г) биосамјучеуграду
д) пазипашћеш
ђ) имашлицрвенумајицу

47.) Растави на слогове следеће речи:
мачка            полица            сијалица
кревет           вечера             веверица
књига           лопата             инсталација
ормар           телефон           занимација

48.) Усправним цртицама означи слогове у свакој од речи:
а) Мала Maja пече jaja.
б) Зоранова лопта је црвена.
в) Јован чисти ципеле.

49.) Подвуци у реченицама субјекат и предикат:
Јовица чита књигу.
Скакавац скаче по зеленој трави.
Крушку једе Јоца.
Деца су исцртала таблу.

50.) Запиши реченице правилним редоследом, да добијеш причу:
а) Бик зецу завидео на брзини.
б) Један другоме су тако завидели.
в) Срели су се бик и зец.
г) Нису схватили да свака особина има своју предност.
д) Зец се зачудио, јер јe хтео да буде јак као бик.

51.) Субјекат подвуци једном линијом, a предикат са две:
а) Здравко је купио лопту.
б) Ветар снажно дува.
в) Милан свира хармонику.
г) Замислио се јуче наш Драган.
д) Кроз двориште протрча пас.

52.) Допуни реченице предикатима:
а) Мама ______________ ташну.
б) Птица ____________ у  шуми.
в) Судија _______ на  утакмици.

53.) Запиши реченице у:
а) потврдном облику
Ана не спрема кућу.
Нисам купио свеску!
Није ли Борис код куће?
б) одричном облику
Чеда сече дрва.
Баци им лопту!
Јеси ли урадио задатак?

54.) Речи које означавају време:
а) подвуци
Maja je данас купила лутку.
Прошле недеље је Стева отпутовао.
б) допиши
___________ ћу  гледати  филм.
Иван јe_____________________ урадио  домаћи.
Школа _________ не ради.
_________________ ћемо имати писмену вежбу.

55.) Препиши текст, па подвуци речи које означавају где или куда се обавља радња у реченици:
Милош и Маја полазе заједно у школу. На путу до школе cpeћy Марка. Прелазе затим преко  раскрснице. Пред школом се сви окупљају. У школском дворишту се играју.

56.) Подвуци у следећем тексту речи које означавају:
KAKO? – зеленом бојом (начин)
ГДЕ? или КУДА? – плавом бојом (место)
КАДА? – црвеном бојом (време)
Анета је јутрос хитро скочила из кревета. Брзо се обукла и истрчала из куће. Уплашено је  јурила улицама тога јутра. За неколико тренутака је стигла до школе. Тада је нагло застала.  Школско двориште је било празно. Љутито се вратила кући, јер се недељом не иде у школу.

57.) Допуни реченице одговарајућим речима:
а) На_________земљи освануо је ________ снег.
(каквој?)                                  ( какав?)
б) Поред ограде је стајао________ бицикл.
( чији? )
в) Дејан је у џепу имао___________ кликера.
( колико? )
г) На столу је ________ ташна.
( чија? )
д) У улици је било _________ дечака.
( колико? )
ђ) ________ снег је покрио _________ стазу.
( какав? )                          (  какву ? )
е) Ова просторија је ______ учионица.
(чија?)
ж) Јутрос је дувао_______ и ________ ветар.
(какав?)      ( какав? )

58.) Састави реченице у којима ћe бити:
субјекат – небо,            предикат – је смислио

59.) Препиши правилно писаним словима латинице :
ДЕЧАК МАРКО ПЕТРОВ ИЗ ВРШЦА ЛЕТИ СЕ КУПА  НА САВИ .

60.) Састави причу записујући реченице правилним  редоследом:
а) У природи су припремили веома укусан ручак.
6) Путовали су аутом између њива пуних  зрелог кукуруза.
в) Бранко je нeкo време пецао, a затим се играо са сестром.
г) После ручка су наставили игру.
д) Свануло je топло јесење јутро.
ђ) Предвече, када је сунце већ кренуло ка западу, пошли су кући.
е) Када су стигли на обалу реке, распаковали су се.
ж) Бранко је са родитељима и сестром Тањом кренуо нa излет.

61.) Допуни реченице глаголима:
а) Младен ____________ лопту.
б) Ивана ____________ у школу.
в) Хладан ветар _____ жуто лишће.
г) Птице _____ у двориште да ______ храну.

62.) Препиши текст водећи рачуна o великом слову и тачки:
река бегеј протиче кроз банат у војводини војводину чине срем, банат и бачка кроз  војводину теку дунав тиса и тамиш. близу новог сада је планина фрушка гора у близини суботице je језеро палић.

63.) У следећим реченицама подвуци субјекте и предикате:
а) Јовица је офарбао капију.
б) Јована се јутрос очешљала.
в) Бојан је опрао зубе и умио се.
г) На јучерашњој утакмици најбоље су играли Срђан и Никола.
д) Потрчала је Јелена ка школи и брзо отворила улазна врата.
ђ) Марин је пребацио торбу на раме.
е) Пољем су владали мир и тишина.
ж) Танак сунчев зрак се пробијао кроз облаке.

64.) Препиши причу тако да у свакој реченици буде правилан редослед речи:
У два су шуми мечета густој живела. Свет пођу дана да решили једног су у. Огладнели кратког су после времена. Сир лисица је им нашли делила су који. Остали гладни лакоми су мечићи.

65.) Доврши записивање реченица са онолико речи колико је цртица:
а) Лела је убрала ______  ______ .
6) Михајло је купио _______  _________ .
в) Док је возио бицикл Влада је ______ _______.
г) _______ је Марко ________ .

66.) Прошири реченице према питањима:
а) Стеван свира. (где? како?)
б) Отпао је лист. (када? какав?)
в) Горан је офарбао ограду. (када? како?)

67.) У следећим реченицама подвуци субјекат и предикат:
Мама чита књигу. Бака плете. Деда гледа ТВ програм.
Тата поправља пеглу. Марко и Милица трче за лоптом.
Лопта им се откотрљала на крај дворишта.

68.) Разврстај речи:
Мара, сто, виче, лепа, птица, свеска, пева, коњ, насмејан, трчи,
кошуља, цртала је, плаво, лежи, расцветала, мирисно, вози.
ИМЕНИЦЕ:
ГЛАГОЛИ:
ПРИДЕВИ:

69.) Доврши започету реченицу:
Субјекат је ____ и добија се као одговор на питање _____.
Предикат је _____ и добија се као одговор на питање ______ .

70.) Прочитај речи па их препиши писаним латиничним словима:
Mima, Кера, Ika, Mita, Minja, kanta, konj, njakanje.

71.) Препиши речи штампаним словима латинице:
Maja, тама, тиња, мак, кокино, намотано.

72.) Прочитај, па запиши реченице писаним латиничним словима:
Tatin kamion je crven.
Ika ima Tomine note.
Njena tetka je Anka.
Mita ima konje.
Njena sestra nema tajni.
Nenina jakna je Tanji taman.
Tanja ima tanke nokte.
Njen tata drži pse.

73.) Прочитај, пa препиши реченице писаним ћириличним словима:
Bobi ima buve.
Vasa sečе svoju jabuku.
Minja jede pileće batake.
Šišanje je subotom.
Ujka Steva jaše konja.
Sanja kuva soju i meso.
Baba Višnja šije novu suknju.
Visoko u šumi su bube.

74.) Запиши речи супротног значења:
imati – _________    sve – ________________
nisko – _________    buka – _______________
bos – __________    pohvaliti – _____________

75.) Препиши штампаним словима латинице:
Сава je у суботу устао рано. Њему ништа није тешко. Умио се, обукао и обуо. Он сам  намешта своју собу. Баба Вука му кува тесто са маком.

76.) Препиши следећи скуп речи према ономе што представљају:
јela, Cvetko, čamac, Ljiljana, ljuljaška, Lela, ćilim,
čekić, ovca, Časlav, lisica, ljiljan, boca, čičak.
предмети:
људи:
животиње:
биљке:

77.) Прочитај и препиши текст писаним ћириличним словима:
U  bašti
Vesa i Ljilja imaju baštu. U bašti cveta nisko cveće. Oni su u leje stavili seme. Nikle su male stabljike. Biljke su cvetale. Čičak su sklanjali i bacali. U ćošku bašte cvetao je ljutić. Vesa i Ljilja se vesele.
Sada odgovori na pitanja:
Šta je cvetalo u bašti?
Čemu se vesele Vesa i Ljilja?
Šta su Vesa i Ljilja bacali?
Kakve su stabljike nikle u bašti?

78.) Ha основу датих речи запиши реченице:
žaba              leti
golub             laje
pas                pućpuriče
ćuran             galopira
zebra             krekeće

79.) 3апиши речи тако да их допуниш словима која недостају:
__eć,             __iba,            __rabulje,          vo__,               __ito,
__egа           __oran,           __arko,              __orica,          __aklina,
__uža            __latko,          __eljko,             __ersa,           __ eđ.

80.) Препиши текст писаним словима латинице:
Stiže proleće
Goca je juče virila kroz prozor. Žarko je želela prolećno sunce. Prozor je bio smrznut. Rastinje je jоš  bilo načičkano snegom. Bila je još uvek zima, pa sunce nije grejalo. Proleće je čekalo tople sunčeve zrake.   U uglu bašte blizu žbuna, polako se topio sneg. Prva visibaba je promolila glavicu. Uskoro će proleće.

81.) Запиши штампаним словима латинице како се каже за:
а) дрвеће засађено у реду
б) биљку која има мале беле цветове налик на звончиће
в) човека који чисти оџаке
г) сукоб

82.) Одговори пуном реченицом:
Ko odnosi smeće?
Da li si se vozio/la brodom?
Šta je đurđevak?
Koliko imaš na sebi džepova?

83.) Запиши реченице помоћу речи:
đak, klupa, sedi.
vetar, grad, duva.
đerdan, vrat, Đurđica.
džak, kamion, Đura, spustio.

84.) Запиши штампаним словима латинице шта јe то:
а) Предмет у коме се удобно седи.
б) Предмет у којем пакујемо ствари када путујемо.
в) Део женске одеће.
г) Справа којом се фотографише.
д) Предмет који добија победничка екипа у спорту.

85.) Препиши реченице писаним латиничним словима:
Hrvoje voli crtane filmove.
Njegovi filmski junaci su Tom i Džeri, Duškо Dugouško i Pera Kojot.
Filip često fotografiše.
Ljudi hvale njegove fotografije.
Mihajlo je fantastičan pekar.
On pravi najbolje kifle, perece, hleb i krofne.

86.) Запиши реченице у којима ћe бити следеће речи:
fenjer, štof, kuhinja, fudbal, frižider, Helena.

87.) Прочитај текст:

Šljive  za  đubre

Bio jedan čovek, pa imao sina, vrlo valjana i ugledna momka. Kad mu sin doraste za ženidbu, stane čovek misliti kako ća naći prema sinu i devojku dobru i valjanu. Najposle smisli jedno: natovari puna kola šljiva, pa  pođe selom vikati: „Hajde ljudi, šljive za đubre!“ Brzo se pronese selom glas tome da je neki čovek pomerio  pameću, pa daje šljive za đubre. Potrčaše ljudi na taj glas i stadoše čistiti i kupiti đubre po kućama, da promene za šljive. Tamo, vidiš, neka devojka nakupila punu kecelju đubreta, druga opet nosi u vrh jednu  kotaricu, a jedna se hvali, jadna joj majka, da bi mogla sve šljive izmenjati za đubre, samo je mrzi da toliko

čisti kuću. I čovek svakom dade puno šljiva. Utom dođe neka devojka, stisla malo prašine u šaku, pa i ona  ište koju šljivu. „A što kćeri nisi više skupila, to ti je odveć malo?“, reče joj čovek. „Ta donela bih ja čiko i  više, ali nemamo. I to smo jedva moja majka i ja kojegde po budžacima istrugale“, odgovori stidljivo  devojka. To je čovek baš i tražio, jer videći da je čista i vredna devojka, odmah je isprosio za svog sina i oni  poživeše dugo i srećno.
88.) Пажљиво прочитај текст:
Dve lenštine
Ležale su dve lenštine ispod jedne kruške, na kojoj su videle samo jednu krušku. Tri su se meseca lenštine  ležeći pogađale ko će se od njih popeti na drvo da onu krušku ubere, dok se jedva nekako nisu sporazumeli  da to bude onaj mlađi. Krene ti on na drvo i nedelju dana mu je trebalo dok nije do kruške stigao. Ali pošto  je kruška bila sasvim sazrela otpadne sama sa grane tačno pred noge onom što je ležao pod drvetom. Povika tada mlađi sa drveta: „Blago tebi brate lenštino, sad ćeš se sam, polako i bez ikakve muke najesti kruške!“ A  drugi će njemu odozdo: „A što mi brate zavidiš kad moram žvakati sve dok krušku ne pojedem?“

89.) Прочитај текст:
Magarac i so
U davna vremena neki trgovac otkrije da je na morskoj obali so vrlo jeftina. Stoga on uzme magarca, dobro  ga natovari solju i krene kući. Usput su morali da pređu preko neke reke, ali se magarac oklizne i padne u vodu. So se istopila, a magarac se iskobeljao na obalu, srećan što se oslobodio tog teškog tereta. Ali, trgovac se odmah vrati natrag i kupi novi, još teži tovar soli. To se magarcu nikako nije sviđelo i kada su ponovo stigli  do reke, odmah se spotakao. So se opet istopila u vodi, a magarac je prezadovoljan izašao na obalu bez tovara. Trgovac se zbog toga veoma naljutio,pa je odlučio da nauči magarca pameti. Vratili su se opet na  obalu, ali ovoga puta natovari on magarca korpama punim sunđera. Na prelazu preko reke magarac učini isto što je i prethodnih puta činio: oklizne se i padne u vodu. Ali, sunđeri su se natopili vodom i postali dvostruko  teži. Sirota životinja se jedva izvukla živa iz vode, a morala je taj teret, težak, pretežak da vuče čak do kuće.

90.) Прочитај текст:
Kočijaš i seljak
Neki kočijaš, približavajući se gradu, terao je kola vrlo brzo. Na putu srete jednog seljaka, pa ga upita: „Hoću li skoro stići u grad?“ A seljak mu odgovori: „Ako budeš vozio sporije brzo ćeš stići, a ako budeš i  dalje terao ovako brzo kao što sam te video da teraš, ne možeš stići do večeri“. Kočijaš se naljuti takvom odgovoru, pa raspali bičem po konjima i potera kola još brže. Seljak ode. Ne prođe mnogo, a kola se zbog brze vožnje slomiše. Jedan točak odlete na jednu stranu, drugi na drugu, osovina se slomi, a kočijaš zamalo  ne nastrada. Kako je bio mrak i on nije imao potrebnog alata da popravi kola, ostade da prenoći na putu.
Sutradan ode u grad pešice i kupi sve što je trebalo za opravku kola. Pošto ih je nekako opravio krenu  polako u grad.

91.) Прочитај текст.
Drveni vojnik
Drveni vojnik u radnji sa igračkama dede Simona osećao je veliku tugu u svom drvenom srcu.Niko nije hteo  da ga kupi, a sve okolne igračke, njegovi prijatelji, već odavno su nestali na raznim stranama sveta. Postajao  je sve usamljeniji i tužniji. Deda Simon ga je ponovo obojio, ali ni to nije pomoglo. Niko nije hteo da ga vidi.  A onda je u radnju ušao gospodin Send i ugledao malog drvenog vojnika. Odmah ga je kupio. A znate li zašto? Njegova mala ćerka se noću neobično plašila raznih noćnih tumarala, a najviše miševa. Kad se vratio  kući gospodin Send je rekao svojoj maloj ćerki da joj je doneo jednog pravog vojnika da je štiti, pa ga je  stavio ispred ulaza u mišju rupu. Mala Ana mu je poverovala. Vojnik je s ponosom stajao na straži danju i  noću i bio vrlo srećan. Mislio je: „‘Svako je nekome potreban“. Miš mu se smejao, ali se nije pojavljivao iz  rupe, jer nikad se ne zna može li drvena puška da opali.

92.) Прочитај па препиши писаним латиничним словима:
Maja je moja majka.
Kako je Moma?
O, moje oko!
Koka je oko jame.
Ema, ko je Joka?
Oko Eme mak, a oko Joke jaja.
Mama, moja koka je meka .
Moka je jak.

93.) Препиши правилно:
ближи се дан жена осми март зоран и наташа су се договорили да обрадују своју маму  размишљали су o хаљини ташни понекој књизи али џабе нису имали новца за тако нешто  шетали су улицама и тужни гледали излоге фалио им је новац a нису могли да га нађу хладноћа  их је натерала да пођу кући отац је одмах приметио њихова забринута лица чим је чуо o чему се  ради предложио је да купи неки поклон a они да набаве букет цвећа и заиста мама je била  веома срећна због њихове пажње

94.) Прочитај и препиши реченице писаним ћириличним словима:
Eno i Toma ima koku.
Una ima tamnu kantu.
Njena mama je Nena, a njen ujak je Nemanja.
Joko, to je Ika, koji  ima tetke.
Ika ima jake kutnjake.
Mima kiti Tanjin kutak .

95.) Прочитај и препиши реченице писаним латиничним словима:
Toma ima tim. To je Mita, Ika, Mika i tata. Tim je oko keja. I Tika ima jak tim. I taj tim je oko keja. Janko ima konja. I Tanja ima konja. Njen konj tutnji u tami. To je Tanjin konj srušio njenu kantu. Ujka  Janko je kao munja.

96.) Препиши писаним словима ћирилице:
Томин тата има кума и куму.
Kум је Ика, a кума је Нена.
Емин ујак je Јанко, a ујна је Емина.
Њен ујак кити коња.
Тома има и тетке.
Оне ткају тканину.

97.) Препиши  писаним  словима  латинице:
Vojkan Kostić je Bokanov otac. Bokan Kostić ima seju Ninu. Njena mama je Emina. Cana Timotijević  je Eminina majka i Ninina baka. U kući je i Ivan, Bokanov ujak. Sonja Nešović im je ujna. Ljubica Čibuk je  Ninina mala seja. Letovaće svi u Niškoj banji na levoj obali Nišave.

98.) Препиши писаним словима латинице:
Ljubiša se ljuljao na ljuljašci. Nešto kasnije tu su bile Lela i Svetlana. I one vole ljuljanje na ljuljašci.  Ali,  Ijubiša nije sišao sa ljuljaške. Veselje je nestalo. Lela i Svetlana su bile ljute. Čekale su nekoliko minuta. U tom času se lanac na ljuljašci otkinuo. Nevaljali  Ljubiša se našao u šiblju. Koliko mu je samo bilo teško!

99.) Препиши текст писаним словима латинице:
GORDANA JE PRVI MAJ PROVELA U LAZAREVU SELU U BLIZINI ZRENJANINA SA GORDANOM JE POŠAO I NJEN MLAĐI BRAT ČEDA RADOSNO SU ŠETALI NA SVEŽEM VAZDUHU NJIVE SU SE UVELIKO ZELENILE NA BUNARU SU PILI IZ KOFE HLADNU VODU DANI SU BRZO PROLAZILI UBRZO SU SE VRATILI U ZRENJANIN

100.) Препиши писаним словима латинице:
Bio je lep, sunčan utorak. Zlatko, Rajko i Siniša su pošli u vožnju biciklovima. Lepo vreme im je  prijalo. Vozili su se na igralištu. Često bi zastali da popričaju. Ljutio se samo Rajko. Njemu se često  zaglavljivao lanac. Gume su bile dobre, ali su se zato točkovi slabo okretali. Ubrzo mu je vožnja presela.  Brzo je okrenuo bicikl i otišao kući.

101.) Препиши писаним словима латинице:
Ljubimac
Đorđe i Ljubica su oduvek voleli životinje. Poželeli su da im otac kupi psa. Dugo su tražili kuče, ali je  svakome od njih nešto falilo. Iznenada, jednoga dana, ujak Goran Ristić je doneo belo čupavo štene. Njega  su Đorđe i Ljubica odmah zavoleli. Veoma brzo su mu smislili ime Džoni. Hitro kuče se zavlačilo u sve moguće budžake, žbunje i neprestano se igralo. Tako je u igri i veselju prolazilo vreme. Eto, sada je Džoni odrastao pas. Fotografisali su ga često. Želja da imaju dobrog psa, deci se ispunila. Često su im druga deca  zavidela.

102.) Прочитај:
Putovanje
Danilo i Vera su putovali sa roditeljima u Beograd. Išli su kroz naselje Ljig i prešli preko planine Rudnik. U Beogradu su videli reku Savu i Dunav. Nešto kasnije su obišli planinu Avalu.

103.) Запиши одговоре на следећа питања, постављена у вези текста из претходног задатка писаним словима латинице:
а) Ko je putovao u Beograd?
б) Kojim putem su putovali?
в) Šta su videli u Beogradu?
г) Koju planinu su obišli?

104.) Препиши правилно, штампаним словима латинице следећи текст:
РАДЕ И ДРАГАНА ЖИВЕ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА ЊИХОВ ДРУГ ФИЛИП ЖИВИ НА ЖИТНОМ ТРГУ СВИ ИДУ У ОСНОВНУ ШКОЛУ ЂУРА ЈАКШИЋ KOJA JE У ЗРЕЊАНИНУ ЧЕСТО ОДЛАЗЕ ДО ОБАЛЕ БЕГЕЈА И НА ЦАРСКУ БАРУ ДА СЕ ИГРАЈУ И ОДМОРЕ ВЕЋ СЕ ПОЛАКО ПРИПРЕМАЈУ ЗА ЛЕТЊИ РАСПУСТ КАДА ЋЕ ПУТОВАТИ НА ЈАДРАНСКО MOPE УВЕЛИКО СУ ВЕЋ СПАКОВАЛИ  КОФЕРЕ ПОНЕЋЕ СА СОБОМ И ДВЕ КЊИГЕ АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА И ПЕТАР ПАН ПУТОВАЋЕ ПРУГОМ  БОГРАД – БАР ИЗ БАРА ЋЕ АУТОБУСОМ ПОЋИ КА ХОТЕЛУ МЛАДОСТ KOJE СЕ  НАЛАЗИ У ГРАДИЋУ ТИВТУ

105.) Запиши одговоре на питање из претходног текста писаним словима латинице:
а) Ко стaнује у Улици Пролетерских бригада?
b) Како се зове Радетов и Драганин друг?
в) Где живи њихов друг?
г) У коју школу они иду?
д) Где ћe путовати за време летњег распуста?
ђ) Koje ћe књиге понети?
е) Како ћe стићи из Бара до Тивта?
ж) Како се зове хотел у Тивту?

l06.) Пажљиво прочитај текст:
Отац, мајка и дете су пошли на село. Тамо су живели деда и баба, стриц и стрина. Сеоско двориште је било велико. Дете je видело краву, бика и теле. Играло се са петлом, кокошком и пилетом. Гуска је гакала, прасе је скичало, јагње блејало, a коњ рзао.
Распореди именице према роду:
Мушки (тај):
Женски (та):
Средњи (то):

107.) Препиши текст, па сваку именицу означи у ком је роду:
Пролеће је загрејало земљу. Дрво је олистало, a топао ваздух се ширио ливадом. Око цвета  зујала, је пчела. Теле је мирно пасло на травнатом тепиху.

l08.) Препиши текст. Именице у множини заокружи, a y једнини подвуци.
Пала је киша. Улице су мокре. Пут је клизав. Деца крећу у школу. Понела су кишобране или  капуљаче. Један дечак има мокру торбу. Ускоро ћe почети час.

109.) Препиши тако да измениш број речи:
једнинa – множина                   множина – једнина
оловка – _________                   листови -_________
свеска – _________                    ватре – ___________
клупа – __________                   године – _________
кутија – _________                    играчке – _________
поклопац – _______                  украси – __________
дан – ___________                    кашике – __________
пас – ___________                    снови – ___________
облак – _________                     звончићи -________

110.) Препиши реченице, тако да именице буду у супротноу броју:
а) Hа столу је оловка.
б) Улицама шетају људи.
в) Књига је на полици.
г) Возови стају на железничким станицама.
д) Облак је направио сенку.

111.) Препиши латиницом писаним словима:
Музичари
Петар и Горан су музичари. Петар свира трубу, a Горан гитару. За концерт се спремају по три месеца. Често путују железницом. Пре четири месеца су примили златну плакету као најбољи музичари. Свирали су у Зрењанину, Зајечару, Руми и Горњем Милановцу. Расположена публика им често поклања топао и искрен аплауз на крају концерта.

112.) У овим речима су испреметана слова. Преуреди речи, тако да добијеш имена животиња:
стала – _________________
јалвус – _________________
цармага – _______________
цазјава – ________________
леподар – _______________
фарижа –  _______________

113). Следеће глаголе напиши у сва три глаголска времена:
глагол:         прошло време:       садашње време:       будуће време:
ИЋИ
ПЕВАТИ
ШИТИ
ЛАЈАТИ

114.) Запиши реченицу од скупа датих рeчи:
је, тврдоглава, али, паметна, магарац, животиња

115.) Утврди правило поређаних речи, па упиши следећу реч:
ташна, нанула, лампа, патика, ____________

116.) Препиши текст тако да упишеш речи које недостају:
Лазар je _____ у малој _____ крај реке. Кренуо је ______ дана да лови _____ . У _____ је унео прибор и ______. Чамац је био _____. Покушао је да _____ воду, али узалуд, ______ су му се скроз поквасиле. Уместо рибе _______ је кијавицу.
Понуђене речи: ноге, завеслао, чамац, избаци, живео, воду, кући, уловио, једног, рибу, стар.

117.) Запиши речи постављајући слогове на право место:
ба – ка _______________                на – на – ба ______________
чка – ма ______________               ца – сто – ли _____________
да – бун ______________               ја – ти – ку _______________
ћа – ку _______________                би – тор – ца _____________
га – књи ______________               ка – бу – ја _______________

118.) Усправном цртом означи слогове:
а) Биљана радо слуша музику.
б) Душанка највише воли руже.
в) Јесен успављује природу.

119.) Препиши правилно реченице:
а) Чуран пучпуриче за чуричима.
б) Кача ћисти своје ћизме.

120.) пролеће јe стигло сунце сија трава расте деца се играју
а) Колико је реченица у овом скупи речи?
б) Препиши их правилно!

121.) Препиши правилно реченице:
мирославе далиси написао домаћи задатак јесам али један део неумем да решим

122.) Из текста издвој именице, па им одреди род и број:
Наступило је пролеће. Дани су топлији. Трава расте и процветали су цветови. Зује вредне  пчеле. Јагањци и овце пасу на ливадама. Златно сунце је оживело природу.
именица:
род:
број

123.) Допиши речи које казују какво је нешто:
Мира  је пошла стазом која је водила у ________ шумицу. Одjедном је застала поред ______ жбуна. Из _____ снега је вирила ______ висибаба. Њена _______ капица и _______ хаљиница  красиле су јoj тело. Toг трена је Мира пожелела да убере _______ цвет. Ипак се предомислила, јер joj јe било жао. Чинило јoj сe да весници пролећа најлепше изгледају у природи.

124.) Доврши започету причу:
Наша комшиница тетка Вера је једног дана дошла код нас са својим синчићем од две  године. Замолила ме је да га причувам око пола сата, док се она не врати из града. Родитељи  ми нису били код кyhe, али сам пристао/ла, јер је дечак спавао па ми се чинило да неће бити проблема…

125.) Препиши причу латиницом, писаним словима и дај јој наслов:
Питао једном магарац ђака: „3ашто ти сваки дан идеш у школу? Шта ћe ти школа и шта  ћеш после школе бити?“  „Не знам још шта ћy бити“, одговори ђак, „али знам да магарац нећу бити!“

126.) Доврши започету причу:
Посматрао/ла сам пар веселих врабаца који су у гнезду, у мом дворишту подизали младог  врапчића. Кружили су око кyhe, ловили инсекте и непрестано доносили храну младунцу. Лепо их је било гледати како брину o њему. Радовао/ла сам сe тој симпатичној породици која ми је оживела двориште. Јуче сам у дворишту провео/ла неко време посматрајући их, али се небо изненада наоблачило и потамнело, a дунуо је и веома јак ветар…

127.) Допуни реченице именицама, односно глаголима:
а) ________ је отишла у________ да залије ________ .
б) ________ је узео да поправи _____________.
в) ______ је отворила ____________ да проветри.
г) Душан брзо_________ и вешто ___________ .
д) Ветар је ______ гране и ________ лишће.
ђ) Сунце је јако __________, пa je ___________ земљу.

128.) Једном линијом подвуци субјекат, a ca две предикат:
а) У огромној пећи горе дрва.
б) Трава не расте зими.
в) Зоран данас не иде у школу.

129.) Разврстај наведене именице:
Жарко, пиле, гума, оловка, буква, село, дете, ћилим, храст, Мира, перо, сандук, стабло,  бака, глумац.
мушки род:
женски род:
средњи род:

130.) Субјекат подвуци једном, a предикат двема линијама:
„Пуж и во се туку.
Козе кола вуку.
Коњ на грани спава.
Зец пут преорава.“

131.) Пажљиво причитај текст.
„Здраво лијо! Дуго ти нисам писао. Шапа ми је била у завоју. Зар ти вук није причао o томе? Упао сам у јаму и сав сам се поломио. Јао, кад се само сетим тога! Caда је све у реду. Поздравља те меда!“
Препиши по једну реченицу из текста тако да је:
а) обавештајна у потврдном облику
б) обавештајна у одричном облику
в) упитна
г) узвична.

132.) Под стрехом над Аничиним прозором свило се гнездашце. Било јe брижљиво направљено од сламчица и пера. Једне вечери у њему су се нашле две ласте.
Подвучене речи у тексту су ___________________________.
Одреди им род и бpoj:
ИМЕНИЦА:
РОД ИМЕНИЦЕ:
БРОЈ ИМЕНИЦЕ:

133.) Препиши текст правилно:
иван c нестрпљењем очекује зимски распуст отпутоваће код тетке мире у крагујевац веома се радује путовању кроз прелепу шумадију његова тетка станује у кући са великим лепим двориштем у карађорђевој улици ивановом доласку се радуде његов брат марко и пас фифи најлепше од свега је то што ћe божић провести у гостима и уживати у лепим обичајима

134.) Прочитај и препиши реченице:
Зими су ученици из удаљених села тешко долазили у школу.
После грудвања, брат и ја смо полако отворили врата coбe.
На столу стоји лампа са великом стакленом куглом.
а) Подвуци субјекте једном, a предикате двема линијама.
б) Прву реченицу препиши тако да буде упитна.
в) Последњу реченицу препиши тако да буде у одричном облику.
г) Другу реченицу напиши у будућем времену.

135.) Препиши реченице:
а) Птица цвркуће.
б) Данас није недеља.
в) Сунце је рано изашло.
г) Гости нису дошли.
д) Трава расте.
Подвуци једном линијом одричне реченице.
У реченицама под а) и в) заокружи глаголе.
У реченицама под г) и д) заокружи именице.
Реченицу под в) препиши у будућем времену.

136.) Запиши речи супротног значења:
прав ______________               здрав ________________
вредан ____________               оштар ________________

137.) Следеће речи растави на слогове:
лопта, замак, говече, вожња, ждребе, петао, књига, карта, кошуља, часопис, новине

138.) Потребно је изабрати одговарајуће речи којима се успешно описује пролеће. Подвуци само оне речи из скупова за које мислиш да се могу користити:
СУНЦЕ: весело, зубато, уморно, златно, сјајно.
ДРВЕЋЕ: уснуло, раздрагано, пробуђено, окићено, опустело, голо.
ПТИЦА: весела, жалосна, раздрагана, забринута.
ВЕТАР: несташан, благ, оштар, хладан, немилосрдан, пријатан, мирисан, леден.
ЛИВАДА: зелена, жута, опустела, распевана, бела, расцветана, напуштена, шарена, богата.

139.) Препиши реченице стављајући одговарајући знак на крај сваке реченице:
Воја много воли ред, али његов ред је некако посебан и необичан Једино он зна где му шта стоји Boja треба да научи песмицу,  али читанку не може да нађе „Мама, да ли знаш где ми је читанка “ „Опет не знаш  где су ти ствари“ Отвори Воја фиоку и нађе читанку „Ко ју је овде  ставио Сав ми је ред покварио“ „Какав ти је то ред кад не знаш где ти се шта налази“

140.) Из текста издвој именице, па им одреди род и број:
Кад је свануло јутро и деца се пробудила, нашла су на прозорима сребрне слике што их је ноhac ишарала сликарка Зима. Само нису стигла да се довољно науживају. Брзо су нестале. Неке je отопило сунце, неке ватра у пећи, a неке дечица својим носићима и дахом.
ИМЕНИЦА:
РОД:
БРОЈ:

141.) Поред речи записане са леве стране запиши само реч из скупа која има слично значење:
МОКАР – _____ ( прозиран, сјајан, озбиљан, влажан, прокуван )
НАЗЕБ – ______ ( зевање, прехлада, клизање, озледа, дување )
ПЛАМЕН – ____ ( радијатор, далековод, ватромет, ватра, пепео )
ПУТ – _________ ( штап, пуцањ, лек, друм, пукотина )
СВИРКА – _____ ( свађа, музика, зора, промаја, корак, слика )
СИТ – _________ ( жедан, гладан, нахрањен, завршен, празан )
РЕЋИ – ________ ( наређати, стећи, казати, испећи, сањати )

142.) Дати су скупови речи у којима постоје по две речи које имају исто или слично значење. Подвуци само њих из сваког скупа.
а) бука – тешкоћа – ларма – туче – птица – водоскок
б) даска – дебло – лопата – стабло – грана – жбун
в) смех – плач – забава – разонода – трчање – пажња
г) мајстор – варалица – занатлија – морнар – тркач
д) нечујан – чувен – гласан – тих – живахан – ведар
ђ) корпа – одело – ношња – соба – носиљка – колица
в) после – увек – сада – никада – раније – касније
ж) шупљина – врх – обала – удубљење – гнездо – кров

143.) Када стављамо знаке навода?

144.) Песма певана деци пред спавање је _______________.

145.) 3апиши речи као одговоре на питања за сваку реченицу:
а) Несташан пас јe цело поподне лајао пред огледалом.
какав? _____________    ко?____________
када? ______________    где?___________
шта је радио? ________________________
б) Шарена лопта је изненада полетела ка прозору.
каква? ____________      шта?____________
како? _____________      куда?____________
шта је радила? ________________________
в) Засијало је над успаваном шумом румено сунце.
шта?______________      где?________________________
какво?__________           шта јe радило? _______________
г) И овог јутра су радосни ђаци весело кренули у школу.
ко? _______________     куда? ________________________
како?______________     какви?______________________
када? ______________    шта су ралили? _______________

146.) У следећим реченицама су помешани субјекти. Препиши реченице са субјектима који им одговарају.
а) Засијала је топла птица.
б) Бело сунце је пловило небом.
в) Дунуо је пријатан пролећни облак.
г) Ветар је полетео ка небу.

147.) Прошири реченице помоћу датих питања:
а) Ненад трчи.           ( где? када? )
б) Богдан плива.       ( где? како? )
в) Ана носи.              ( каква? шта? куда? )
г) Иван чисти.           ( како? када? где? )
д) Река тече.              ( каква? како? )
ђ) Мapa шије.            ( каква? где? шта? )

148.) Препиши текст тако да поштујеш правописна правила и да редослед речи у реченицама  буде правилан.
је стигло пролеће су топли сунчани и дани крошње зелено окитило лишће је пролеће  волим селу на посебно кад брескве трешње цветају и кајсије доста у има воћњаку тада посла деди зато свом помажем

149.) Допуни реченице речима изведеним од речи ДРУГ:
а) Ово ти није било ________________________________.
б) Окупила се читава наша __________________________.
в) Они су били прави ______________________________.
г) У нашем разреду треба да влада ____________________.
д) Он није обичан друг, он је права ___________________.

150.) Запиши речи истог или сличног значења:
снажан – ____________                  велик – ________________
безбрижан – _________                  матор – ________________
варалица – __________                  престрављен – __________

151.) Настави дописивање речи како је започето:
прстен – прстенаст                  лопта – _____________
коцка – __________                 троугао – ____________
ваљак – __________                вретено – ___________

152.) Допиши речи онако како je започето:
ШТА  РАДИТИ?                  КАКАВ?                   ШТА?
бринути                               забринут                   брига
мислити
пазити
веселити се
смејати се
фарбати

153.) Како сe ко оглашава?
магарац ________             коњ ____________
вук ____________             жаба  ___________
пас ____________             петао ___________
кокошка ________             крава ___________
магарац _________            овца ____________

154.) Допиши какво је шта:
шећер јe __________             лимун je ___________
креда је___________             угаљ је ____________
лед је ____________             ватра је ____________
сиphe јe __________             банана je ___________

155.) Шта се где приређује?
а) у биоскопу – _______________________
б) у позоришту – ______________________
в) на стадиону – ______________________
г) у ликовној галерији – ________________

156.) Како се каже за оног:
а) који се тужака?
б) који воли да се хвали?
в) који је лењ?
г) који се често свађа?
д) који се свега боји?
ђ) који много прича?
е) који лаже?

157.) 3апиши речи супротног значења:
мали – ________________          најмањи – ____________
последњи – ____________         леп – _________________
много – _______________          нежно – ______________
вруће – ________________         весело – ______________
најгори – ______________         брз – _________________
хладно – ______________          досадан – _____________

158.) Састави причу на основу краја који је дат:
Цео разред се насмејао, a њему је било криво. Себи је чврсто обећао да то више никада неће урадити.

159.) Допиши називе младунаца:
коњ – _____________           крава – ___________
овца – ____________            коза – ____________
кокошка – __________          патка – ___________
гуска – ____________            ћypкa – ___________
свиња – ___________            пас – _____________
мачка – ___________             голуб – ___________

160.) У бајкама се преплићу стварни и _________ догађаји. Међу __________ бајки такође препознајемо стварне и измишљене. Ликови су јасно подељени на добре и ______. На крају бајки, _______ увек побеђује.

161.) Басна је _______ прича. Ликови басни су најчешће ______ које имају особине _________.
Басне нас нечему уче, дакле свака басна има своју __________.

162.) Допиши особине по којина су познате животиње:
_______ као мрав.                    __________ као лисица.
________ као пас.                     _____________ као бик.
________ као зец.                     _________ као магарац.
________ као пуж.                    ________ као веверица.

163.) Запиши што више речи које:
а) почињу гласовима КА.
б) се завршавају гласовима ИЈА.

164.) Препиши правилно реченице:
а) Више је волео фудбал него да чита и пише и рачуна.
б) Пењао се на дрво, па је пао доле на земљу.
в) Јован је решио оба два задатка.

166.) Пронађи и подвуци речи које не припадају датим скуповима:
а) кашика, виљушка, лонац, нож, кутлача
б) оловка, четкица, бојица, пенкало, фломастер
в) вода, уље, сок, јабука, бензин, cиpћe
г) цвет, корен, лист, латица, грана, ружа
д) панталоне, хаљина, мајица, папуче, џемпер
ђ) столица, сат, кревет, фотеља, сто, ормар

167.) Састави реченице од датих речи:
а) школа, двориште                       б) улица, дрворед
в) аутомобил, производити          г) телефон, разговарати

168.) Запиши:
а) Реченицу у будућем времену, тако да субјекат буде заједничка именица женског рода у  множини.
б) Обавешајну реченицу у одричном облику, тако да уњoj предикат буде одговарајући облик  речи скакати.
в) Упитну реченицу у одричном облику.
г) Реченицу у прошлом времену у којој ћe бити реч драга.
д) Реченицу у садашњем времену у потврдном облику, у којој ћe субјекат бити заједничка  именица мушког рода у једнини, a предикат одговарајући облик речи носити.

169.) Доврши низ речи према правилу по којем се ређају:
антена, бунар, воз, голуб, ______, ______, ______, ______.

170.) Dopuni stihove rečima koje nedostaju:
a) To što koka daje                     b) Miša lovi, klupče mi baca,
mi zovemo ….                              svi je znamo, to je ….

171.) Za svaku grupu navedi po pet reči koje joj pripadaju:
rodbina: ________________________
nameštaj: _______________________
ribe: ___________________________
hrana: __________________________
sport: __________________________
igračke: _________________________
piće: ___________________________
alat: ____________________________
drveće: __________________________
odeća: ___________________________
povrće: __________________________
vozila: ___________________________
obuća: ___________________________
ptice: ____________________________
muzički  instrumenti: _________________

172.) Smisli kako može teći telefonski razgovor između bake i unuka, pa ga zapiši.

173.) Bliži se leto, a tada se najčešće putuje, jer je raspust. Sigurno i ti želiš da ovaj raspust provedeš na  nekom putovanju. Pokušaj da to putovanje predstaviš odgovarajući na sledeća pitanja:
a) Kuda bi najviše voleo/la da otputuješ za raspust?
b) Zašto baš tamo?
c) Sa kim bi voleo/la da putuješ?
d) Šta bi poneo/la na to putovanje?
e) Šta bi tamo radio/la?
f) Šta bi tamo voleo/la da naučiš?
g) Šta bi sa tog putovanja najradije doneo/la kući?

174.) Од три скупа речи, само један је реченица. Подвуци је.
Марко трава крава.
Нови Сад је уређен град.
Небо облаци тамни.

175.) У следећој рeченици смањуј по једну реч, али да мисао буде јасна.
( 6 речи ) У школском дворишту се играју деца.
( 5 речи )
( 4 речи )
( 3 речи )
( 2 речи )

176.) У наведеном тексту подвуци упитне реченице.
Око чега се то свађате мечићи? Мечићи су joj објаснили око чега се свађају. Ала сте смешни! Па зар се око тога свађате?

177.) Из претходног текста пронађи обавештајну реченицу и претвори је у упитну.

178.) Стави потребне знаке на крај реченица:
Врабац и врабица граде гнездо
Зашто га граде тако споро
Стиже олуја
Пожурите са градњом

179.) Допуни реченицу:
Заповедним реченицама изражавамо _________________.
Узвичним реченицама изражавамо ___________________.

180.) Потврдну пословицу заокружи, a одричну подвуци:
Чистоћа је пола здравља. Од знања не боли глава.

181.) Прву реченицу претвори у потврдну, a другу у одричну:
Мирјана не познаје град.
Девојчице воле фудбал.

182.) Заокружи број испред правилно написане реченице:
1. Бранко не воли палачинке.
2. Дали си био код Марка на рођендану?
3. Да ли си купио блок и бојице?

183.) Повежи линијама речи и запиши латиницом писаним словима реченице:
САНКЕ                         ХЛАДНА                         ЗИМА
МАРКО                       ЛАГАНО                           ПАДА
СНЕГ                             БРЗО                                СКИЈА
СТИЖЕ                         ВЕШТО                             ЈУРЕ

184.) Шта означавају речи: Катарина, Зоран, Миодраг, Сања, Жељко, Пеца, Неша,Владица?

185.) Из дате реченице издвој речи које именују људе, биљке и животиње:
Чобанин Марко је истерао краве, овце и козе на ливаду да се напасу траве.
људи:
биљке:
животиње:

186.) Глаголи су ______________________________________.

187.) Уз наведене речи напиши што више одговарајућих речи које означавају радњу:
Ватра: пуцкета, _____________, __________.
Птице: цвркућу, _____________, __________.
Киша: ромиња, _____________, __________.

188.) Попуни дате реченице одговарајућим речима које недостају:
а) ____________ прави намештај.
б) Мира _____________ лектиру.

189.) Из датог скупа издвој речи које означавају:
дигитрон, Jована, цртати, возити, љубити, сат, сто, путовати.
РАДЊУ:
ПРЕДМЕТЕ:

190.) Подвуци речи који не припадају:
бићима:                                    радњама:
слон                                         писати
сланина                                     зидамо
сунцокрет                                    крава
дете                                          учити

191.) Шта ко ради? Повежи стрелицама и препиши реченице.
Овца                   лети.  ____________________________
Голуб                   дува.  ____________________________
Ветар                  трчи.  ____________________________
Зец                      пасе.  ____________________________

192.) Допуни реченицу:
Реч је скуп гласова или слова који има одређено __________.

193.) Када нешто набрајам прво ставим __________, а оно што набрајам одвајам ____________.

194.) У датим примерима допиши реч која недостаје да добијеш реченице:
Милана ___________ домаћи задатак .
Крај прозора пева ________________.
Драган __________________ у школу.

195.) Дату реченицу препиши тако да остану само њени главни делови:
Сви возови крећу ка планинама.

196.) Уз реч која означава име вршиоца радње допиши реч која означава радњу:
Ветар ___________.                           Сунце ___________.
Мачка ___________.                          Славуј ___________.

197.) Речима које означавају радњу додај име онога ко ту радњу врши.
____________ пада.                           ___________ се игра.
____________ зида.                           _____________ пере.

198.) Гласови А, Е, И, О, У се зову __________, а остали су _____________.

199.) Допуни реченице:
Реч у реченици која означава ________ зове се предикат. Реч у реченици која именује онога ко врши радњу назива се ____________.

200.) У датим речeницама подвуци субјекат и предикат:
а) Лепо пева славујак.
б) Бамби је задивљено гледао за лептиром.
в) Врабац је сeдео и цвркутао.

201.) Допуни текст одговарајућим предикатима и добићеш опис једног истинитог догађаја.
Речи за употребу: смејали, ушао, држао, пришла, излетео је, отворила, одлепршао, ceo.
Јоца је последњи ________ у учионицу. Руку је __________ у џепу. _____ је на своје место. Сви ђаци су се ________. Учитељица је тихо _________ Јоци. Из његовог џепа __________ врабац. Учитељица је мирно ________ врата учионице. Врабац је радосно _________. Какав несташлук.

202.) Из датог текста подвуци субјекте:
Читав дан пада досадна киша.
Одједном облаци некуд отпловише.
Изнад шуме сунце изненада засија.
На небу се појави разнобојна дуга.

203.) Одговори са ДА и HE ( заокружи ):
Субјекат и предикат су главни делови реченице.
ДА                       HE
Реченица не мора имати предикат.
ДА                      HE

204.) Одреди род набројаних бића:
купус, Земља, петао, јабука, ујак, човек, тетка, овца,

205.) Ког рода су речи: пиле, теле, јагње, маче, дете?
Младунчад свих животиња, као и дете су _________ рода.

206.) У датим реченицама подвуци именице и разврстај их по роду:
Дете је потрчало за лоптом. Изненада је наишао аутобус. Мама се уплашила гледајући возача како кочи.
мушки род ( тај ):
женски род ( та ):
средњи род ( то ):

207.) Допуни реченице:
Речи које означавају имена бића и предмета могу бити: _______, ________, и ______ рода.

207.) Покушај да правилно распоредиш измешане слогове:
чи – у – o – ца – ни             To je реч ________________.

208.) Подели на слогове следеће речи и напиши број слогова:
небо ______________________ (    )
читати ____________________ (    )
пуж _______________________ (    )
телевизија _________________ (    )
собица ____________________ (    )

209.)  Прочитај шта овде пише и запиши као реченице:
Са – мо – глас – ни – ци – се – и – сти – чу – у – сло – го – ви – ма.
Допуни:
У слоговима се приликом изговора истичу ______________________. У нашем језику самогласници су ______________, a понекад се као самогласник понаша и глас ___.

210.)  Глас „р“ се двоструко понаша ( као сугласник и самогласник ). Подели речи на слогове:
срце ____________________
трска ___________________
прскалица _______________
цврчак __________________
грло ____________________

211.) Приликом писања често морамо поделити реч на слогове и пренети у други ред.
Подели реч РАДИОНИЦА на слогове на више начина.

212.) У чему је разлика у овим реченицама?
1. Марко Перић, ученик II разреда, прочитао јe књигу од сто страна.
2. Марко Перић, уч. II разр. прочитао је књигу од сто стр.

213.) Стрелицом повежи скраћеницу са њеним значењем:
РТС                                година
m                                    то јест
год.                                женски  род
тј.                                   Радио – телевизија Србије
ж. р.                               метар

214.) Одговори заокруживаљем речи ДА или HE:
Скраћене речи се називају скраћенице        ДА                       HE
Напиши три скраћенице: ________________________________

215.) Састави реченицу од речи које чине једну целину:
Милица, ученица, моја, је, разреда, другог, сестра.

216.) Датим реченицама су се знаци изгубили. Упишпи их:
Куда иде Владимир
Затвори врата
Владимир иде у школу
Воз касни

217.) Одреди и упиши заједничко име речима.
Ибар, Дунав, Тиса      ___________________________
Београд, Ниш, Чачак  ___________________________

218.) Напиши име реке, планине и језера које знаш:
река:
планина:
језеро:

219.) Напиши наслов песме и име песника који се крије иза стихова:
„ Пола дана ја бих дао неком
ко је добар, a случајно сам!“
Наслов:
Песник:

220.) Заокружи слово испред тачно написане реченице:
а) Јелена станује у Лесковцу у Бачкој улици.
б) Ја станујем на тргу Слободе у Новом Саду.
в) У посету нам стижу: Светлана, Марко и Перица из зворника.

221.)  Препознај где је место словима: Џ, Ћ, X, Ђ, Ч и упиши их:
У_итељица  води _аке на излет у _ачак. У ташну је спаковала: _аљину, _емпер и мало _ебе.

222.) Напши назив и адресу своје школе ( пиши латиницом ).

223.) Напиши правилно пословице:
Зло је ко незна, a учити се неда. Нико се није научен родијо.

224.) Исправи грешке и дати текст препиши латиницом:
ове године идемо на излет на стражиливо то је део планине фрушке горе на чијем врху је споменик песнику бранку радичевићу пошто путујемо из зрењанина прећи ћемо реке тису и дунав и пропутовати кроз градове нови сад, петроварадин и сремске карловце.

225.) Следећу реченицу скрати тако, да у њој остану субјекат и предикат:
Изненада, пред њу искочи шарени мачак.

226.) Допуни реченице у тексту:
Живим у нашем главном граду __________. Он се налази на обалама река ____________ и ___________. У даљини ___________. Ученик сам трећег разреда _______ школе „___________“

227.)  Исправи грешке и текст препиши латиницом:
најпознатији дечији песник је јован јовановић змај његов споменик се налази у  змајевој улици у новом саду змајев музеј се налази у сремској каменици његова најпознатија књига је „ризница песама за децу“.

228.) Допуни реченице:
a) Напиши наслов једне бајке и једне басне из твоје Читанке:
басна:
бајка:
б) Напиши једну народну пословицу.

229.) Издвој речи које означавају имена бића и разврстај их по роду:
мачка, пиле, плав, сликар, сто, село, зец, патка, јела, онако, маче, читам.
мушки род:
женски род:
средњи род:

230.) Разврстај речи према броју слогова: вук, писати, свеска, трн, кућа, читати.
1 слог:
2 слога:
3 слога:

231). Шта су пословице?

232.) Шта су загонетке?

233.) Реченице по значењу могу бити: ______________, ______________, и ______________, а по облику ______________ и  ______________.

234.) Допуни реченице:
Управни говор обележавамо знацима који се зову ______________.
Речи којима се у реченици објашњава ко говори су _______  _______.

235.) Допуни празна места речима – управни говор или пишчеве речи:
а) „______________“, ___________.
б) „______________, „__________“.
в) „____________“, ___________, „______________“ .

236.) Подвуци именице:
Зорица има кућне љубимце. У дворишту су лас Жућа и маца Цана. Свакога дана им носи у лончићу млеко.

237.) Допуни реченицу:
Именице које означавају бића, предмете и појаве, са заједничким особинама  називају се ________ именице.

238.) Разврстај именице:
Саша, Сава, мама, Суботица, мачка, Нови Сад, Златибор, птица, киша, флаша.
ВЛАСТИТЕ:
ЗАЈЕДНИЧКЕ:

239.) Напиши облике множине датих именица:
тањир – _____________
маче – ______________
прстен – ____________
трешња – ___________
свећа – ______________
коњ – ______________

239.) Одреди врсту именице и одреди њен род и број:
Срђан, љубичице, Ниш, пачићи, оловка, Авала, бисери, Јадран, ваза, пиле, лисица, буква, капа, трактор, прозорче, семафор, Београд, Сунце, месечина, гром, срећа, сунце, небо, компјутер, грање, кревет, ружа, маче, Сомбор, Копаоник.

240.) Допуни  реченицу:
Великим словом се увек пишу _________ именице.

241.) Напиши две реченице у којима ће бити властите и заједничке именице. Властите  именице подвуци једном линијом, а заједничке двема  линијама.

242.) У наведеним реченицама пронађи и подвуци глаголе.
Ненад трчи.
Желео сам фудбал.
Сигуран сам да ћу оздравити.
Напољу грми и сева.
Дувао је хладан ветар.
Наташа свира клавир.
Трава вене и суши се.
Разврстај подвучене глаголе на место које  им припада.
РАДЊА:
СТАЊЕ:
ЗБИВАЊЕ:

243.) Глаголе у загради напиши у прошлом времену.
Моја бака ___________ колаче.
(месити)
____________ у позориште.
(ићи)
Хлеб ____________ у пекари.
(куповати)

244.) У тексту допуни реченице садашњим временом глагола који стоји испод црте:
Соња и Милош ______________.
(учити)
____________ рано и _________ новине.
(устати)                    (купити)
____________ и ____________ гимнастику.
(трчати)           (вежбати)
По подне _________ Соњин рођендан.
(славити)

245.) Глаголе који казују будућност можемо написати на два начина.
ГЛАГОЛ: трчати, писати, пећи, певати, пливати, севати, седети, свитати.
први начин:
други начин:

246.) Глагол УЧИТИ промени по лицима и временима.

247.) Шта  у реченици означава предикат, а шта субјекат?

248.) Проста реченица је реченица која има само ________ и _______ .

249.) Допуни реченице речима које означавају субјекат.
_______ вози авион.
________ љуља бебу.
Снажан_______ дува.

250.) Допуни реченице предикатом:
Ћорђе ______________ виолину.
Весела деца ___________ по трави.
_______________ сам панталоне.

251.) Заокружи тачан одговор. Субјекат и предикат могу имати:
а) једну реч
б) две речи
в) једну, две или више речи.

252.) Препиши реченицу тако да остану само субјекат и предикат:
Тиха тама лагано се спушта на село.

253.) Напиши реченицу којаће имати:
а) три субјекта
в) два предиката

254.) Одговори:
Мама је купила плишану хаљицу.
Каква је хаљина?
Добио сам вунене рукавице.
Од чега су рукавице?
Анђина торта је велика.
Чија је торта?

255.) Уз сваку именицу допиши описни придев:
ливада ____________           кућа _______________
жаба ______________           сукња _____________
поморанџа_________           пут ________________
снег ______________           облак ______________

256.) Уочи придеве и подвуци их:
снег, вредан, мрав, мокар, снежан, ветар, Сунце, храбар, капа, паметан, врата, домишљат, јак, киша, оловка, кишобран, велики, смео, љут, паметан, Авала, домишљат, лисица, марљив.

257.) Препиши правилно писаним словима:
марко, сања и милош су добри фудбалери  дали ће победити на утакмици незна се  утакмица се игра у бачкој паланци ако победе ићиће на дунав да се купају  затим ће их пут воднти преко новог сада до планине фрушке горе.

258.) Напиши правилно:
а) ускрс _________________________
б) дан жена _____________________
в) божић ________________________
г) дан државности ________________
д) свети сава _____________________

259.) Како се називају становиици у датим државама?
ДРЖАВА              СТАНОВНИК              СТАНОВНИЦА
Румунија
Србија
Француска
Грчка
Црна Гора
Шпанија

260.) Напиши скраћенице за дате називе:
Радио Телевизија Србије _______________
основна школа _______________________
Недељне информативне новине _________

261.) Одреди тачно написане називе тргова и улица и подвуци их:
Станујем у Балканској улици.
Срели смо се на тргу слободе.
Станујем у улици Кнеза Лазара.
Милош станује на Житном тргу.
У Улици брестова се налаѕи библиотека .

262.) Исправи погрешно написане речи:
власинско језеро је настало од реке власине.
дунав се улива у црно море.
посетили смо камп на језеру палић код суботице.
рудари су прокопали тунел кроз фрушку гору.

263.) Управни говор означи потребним правописним знацима.
Сутра ћу донети хлеб рече Марко.
Синоћ ме је рече Зоран болео зуб.
Учитељ рече Данас ћете рецитовати песмицу.

264.) Разврстај именице:
тањир, Наташа, мачка, Копаоник, Крагујевац, мрав, трава, шал, Тиса, Србија, Сунце, пенкало.
ВЛАСТИТЕ:
ЗАЈЕДНИЧКЕ:

265.) Одреди врсту именице и њен род и број:
Зрењанин, виногради, телад, ружа, маче, аутобус, Палић, плетенице, море, Дејана, радост, вече, вулкани.

266.) Подвуци глаголе и разврстај их на одговарајуће место:
Синоћ сам се туширала и прала косу. Данас перем и пеглам веш. Сутра  ћу спремати собу и опрати прозоре. Увече ћу моћи да одем у биоском и погледаћу најновији филм. После филма  ћу спавати, јер ћу устати рано.
САДАШЊОСТ:
ПРОШЛОСТ:
БУДУЋНОСТ:

267.) Разврстај глаголе:
чезне, смркло се, грми, носи, суши се, радује се, шета се, сева.
радња:
стање:
збивање:

МАТЕМАТИКА – ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА ИЗ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА III РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

SABIRANJE I ODUZIMANJE  DO  1 000

1.    Koliko stotina ima broj:
100     ____________          800     ____________
1000    ____________         600     ____________

2.    Napiši brojevima:
sedamsto     ____________         devet stotina pet     ____________
sto tri         ____________         šeststo pedeset devet ____________

3.    Rečima zapiši ove brojeve:
500 _______________________________
206 _______________________________
859 _______________________________

4.    Nastavi niz:
297, 298, ____, ____, ____, ____, ____
452, 451, ____, ____, ____, ____, ____

5.    Popuni:
broj              315      899      210      700      479
sljedbenik

6.    Popuni:
broj               376      1000      200      510      949
prethodnik

7. Koliko dati broj ima stotina, desetica i jedinica?
S           D            J
742
306
270

8.   Napiši ove brojeve u obliku: a ● 100 + b ●  10 + c ●  1
124=
567 =
785 =
325=
805 =

9.   Stavi odgovarajući znak >, < , ili =
356       357,          391       319,         1 H      10 D,            70 D       8 S,
290       289,          720      712,        10 D      1 S,               6  D       70 J

10.   Sledeće brojeve poređaj po veličini od najvećeg do najmanjeg:
343     445    345    350    354    334    353    435

11. Sledeće brojeve poredaj po veličini od najmanjeg do najvećeg:
777     767    776    677    766    876    867    877

12. Izračunaj:
a = 8                    b = 6                   c = 37
57 + a =               84 – b =              76 – c =

13. Izračunaj!

x : 9 = 6            42 : y =  7               z • 6 = 48
x =                    y =                          z =
x =                    y =                          z =
pr:                     pr:                           pr:

14.    Napiši sve stotine koje se nalaze između 300 i 700.

15.    Napiši sve brojeve koji se nalaze između 896  i  905.

16.    Broji unazad od 503 do 495.

17.    Uz pomoć brojeva  6, 9, 4  napiši sve trocifrene brojeve i poređaj ih od najmanjeg do najvećeg.

18.    Odgovori na pitanja:
a)    Koji je najmanji dvocifreni broj?
b)    Koji je najmanji trocifreni broj?
c)    Koji je najveći trocifreni broj?
d)    Koji je najveći dvocifreni broj?
e)    Koji je najmanji četvorocifreni broj?

19.    Izračunaj.
400 + 300 =               800 + 100 =                600 + 400 =
900 – 500 =                600 – 400 =               1000 – 700 =

20.    Izračunaj.
400 + (900 – 600) =
(500 – 100) – 300 =
800 – (300 + 200) =
(700 + 200) – 300 =

21.    Reči jednačine:.
x + 200 = 500                   1 000 – x = 700                    x – 400 = 50
x =                                     x =                                       x =
x =                                     x =                                       x =
pr:                                      pr:                                        pr:

22.    U jutarnjoj smeni užinu u školi jede 300 učenika, a u poslepodnevnoj 100 učenika manje. Koliko užina svakoga dana moraju pripremiti?

23. Saberi:
262 + 4 = _______    573 + 5 = _______    194 + 6 = _______
321 + 7 = _______    426 + 3 = _______    822 + 8 = _______
645 + 5 = _______    357 + 3 = _______    566 + 2 = _______

24. Majka je jednu knjigu platila 254 dinara, a drugu za 6 dinara više. Koliko košta druga knjiga?

25. Saberi :
398 + 6 = _______    457 + 8 = _______    935 + 7 = _______
854 + 9 =_______    275 + 7 = _______    697 + 5 = _______
328 + 6 = _______    409 + 9 = _______    795 + 8 = _______

26. Zbir brojeva 352 i 6 umanji  za 7.

27. Od broja 593 oduzmi razliku brojeva 73 i 68 .

28. Na jednom parkiralištu je bilo parkirano 658 automobila, a na drugom 9 automobila više. Koliko automobila je parkirano na drugom parkiralištu ?

29. Oduzmi :
736 – 4 = _______    288 – 7 = _______    573 – 2 = _______
819 – 7 = _______    646 – 6 = _______    968 – 5 = _______
413 – 2 = _______    769 – 7 = _______    919 – 9 =_______

30. U sanduku je bilo 267 krompira. Tata je uzeo 8 krompira, a zatim vratio 3 krompira u sanduk. Koliko krompira je sada u sanduku ?

31. Oduzmi :
264 – 7 = _______    513 – 6 = _______    610 – 8 = _______
830 – 9 = _______    405 – 7 = _______    892 – 9 = _______
351 – 3 = _______    706 – 8 = _______    750 – 4 = _______

32. Od najvećeg trocifrenog  broja oduzmi najveći jednocifreni broj.

33. Izračunaj :
754 + 8 – 6 =
376 – ( 93 – 85 ) =
( 105 – 7 ) + 4 =
( 696 + 4 ) – 109 =

34. U  vozu je bilo 234 putnika. Na prvoj stanici je ušlo još 7 putnika, a izašlo 5 putnika. Koliko je sada putnika u vozu ?

35. Izračunaj:
34 + 75 = ____    625 + 42=____       658 – 46= ____      730 – 70=____
98 + 64 = ____    519 + 34=____       400 – 29= ____      385 – 48=____
754 + 23=____     286 + 35=____      563 – 81= ____      814 – 57=____

36. Јаna ima 246 dinara. Da bi kupila knjigu nedostaje joj još 54 динара. Кoliko staje knjiga?

37. Zа koliko je broj 245 veći od najmaweg broja sedme desetice?

38. Umanjenik је 603, а umanjilac је zbir brojeva 29 и 45. Izračunaj razliku.

39. U cvećari ima 186 crvenih ruža, а žutih je za 99 manjе. Коliko je ukupno ruža u cvećari?

40. Saberi:
263 + 4 = ______        573 + ______ = 579            194 + 6 = ______
321 + 6 = ______        526 + 3 = _______              _____+ 8 = 1000
645 + 5 = _______      357 + ______ = 360            5 + 266 = _______
_____ + 6 =  393         457 + 8 = _______              934 + 7 = _______
854 + ____ = 852        _____ + 275 = 283              697 + _____ = 704
328 + 6 = _______       409 + 9 = _______              8 + 796  = _______

41. Od svih učenika prvih razreda jedne škole, 6 je neplivača. Koliko je učenika prvih razreda u toj školi, ako znamo da je plivača 278?

42. Zbir brojeva 459 i 5 umanji  za 97.

43. Od broja 693 oduzmi razliku brojeva 272 i 68 .

44. Izračunaj nepoznati broj.
x – 7 = 518                    8 + y = 445
x =                                 y =
x =                                 y =
pr:                                  pr:

45. Oduzmi :
836 – 4 = _______          388 – 7 = _______             ______ – 2 = 571
719 – 7 = _______          646 – _____ = 638             968 – 5 = _______
413 – _____ = 411          769 – 7 = _______             919 – 9 =_______
264 – 7 = _______          513 – 6 = _______             610 – 8 = _______
830 – _____ =  824         405 – 7 = _______             792 – _____ =  786
351 – 3 = _______          _____ – 8 = 697                 750 – 4 = _______

46. U kasici je bilo 267 dinara. Tata je ujutro iz kasice izvadio 28 dinara, a popodne vratio u kasicu  36 dinara. Koliko dinara je sada u kasici ?

47. Оdredi zbir brojeva:
а) 243 и 342    б) 476 и 312    в) 543 и 124    г) 275 и 525

48. Оdredi razliku brojeva:
а)  763  и  232    б)  886  и  325    в)  543  и  233    г)  934  и  567

49.  Иzračunaj vrednost izraza:
(355 + 497) – 504 =
985 – (148 + 629) =

50. Za koliko je razlika brojeva 925 i 573 manja od 625?

51. Za koliko je zbir brojeva 405 i 476 veći od 327?

52. Domaćinstvo je kupilo jednu tonu uglja za grejanje. Prepodne je otac uneo u podrum 543 kg uglja, a popodne sin za 184 kg  uglja manje. Кoliko kg uglja još treba da unesu?

52. Saberi:
264 + 5 =               463 + 7 =             127 + 7 =
553 + 4 =               789 + 7 =             584 + 9 =
442 + 6 =               545 + 6 =             947 + 6 =
326 + 3 =               238 + 8 =             269 + 9 =

53. Oduzmi:
586 – 3 =               655 – 7 =              877 – 8 =
697 – 4 =               436 – 6 =              425 – 7 =
318 – 6 =               297 – 2 =              764 – 5 =
216 – 4 =               548 – 8 =              252 – 7 =

53. U jednom sanduku nalaze se 433 kruške. Da bi sanduk bio pun, treba staviti još 27 krušaka. Koliko krušaka stane u taj sanduk?

54. Zbir brojeva 356 i 199 umanji za 77.

55. U poštu je stiglo 376 pisama i 36 čestitki više nego pisama. Koliko je čestitki stiglo u poštu?

56. Ribari su u sredu ulovili 238 kg ribe, a u utorak 86 kg manje. Koliko je kg riba ulovljeno u utorak?

57. Vule je prepodne prodao 254 kg oraha, a poslepodne 68 kg više nego ujutro. Koliko je kg oraha Vule prodao poslepodne?

58. Juče je na sajmu prodato 385 prasića, a danas 36 više nego juče. Koliko je prasića prodato danas na sajmu?

59. U jednoj školi bilo je 237 dečaka i 254 devojčice, a u drugoj 165 dečaka i 208 devojčica. Koliko je učenika bilo u svakoj školi?

60. Prodavac je u toku jednog dana prodao 385 kg trešanja, a drugog dana 116 kg više. Koliko je trešanja prodao ukupno za oba dva dana?

61. Odredi zbir brojeva koji se nalaze između brojeva 241 i 245.

62. Jedno odeljenje trećeg razreda uložilo je na štednju 754 dinara. Posle tri godine podigli su novac sa štednje ukupno 956 dinara. Koliko su štednjom dobili više novaca nego što su uložili?

63. U školskom voćnjaku bilo je 430 stabala jabuke i 280 stabala šljive. U jesen su učenici posadili ukupno 239 stabala jabuka i šljiva. Koliko je tada bilo stabala u voćnjaku?

64. Tri odeljenja trećeg razreda takmičili su se u štednji novaca. Prvo odeljenje uštedelo je 287 dinara, drugo 199 dinara manje, a treće je uštedelo koliko prvo i drugo zajedno. Koliko su uštedeli ućenici:
a) drugog odeljenja
b) trećeg odeljenja
v) sva tri odeljenja zajedno?

65. Zbiru brojeva 474 i 387 dodaj njihovu razliku.

66. Rastojanje od 1000 km pređu tri automobila tako da prvi pređe 292 kilometara drugi 87 više, a treći ostatak. Koliko kilometara je prešao:
a) drugi automobilista
b) treći automobilista?

67. U četiri sanduka je upakovano 525 kg robe. U prvom sanduku je bilo 128 kg, u drugom 27 kg manje nego u prvom, a u trećem 84 kg manje nego u prva dva zajedno. Koliko kg robe je bilo u četvrtom sanduku?

68. Za tri dana vozač je prešao 756 km. U toku prva dva dana prešao je 517 km, a drugog dana je prešao 39 km više nego prvog. Koliko je prešao:
a) prvog dana
b) drugog dana
v) trećeg dana?

69. Posle prodaje 851 kg meda u prodavnici su ostala dva bureta sa po 46 kg u svakom. Koliko kg meda je bilo u prodavnici na početku prodaje?

70. Na putu iz Niša za Suboticu kamion je prešao 328 km. Posle toga do Subotice mu je ostalo da pređe još 195 km manje nego što je prešao. Koliko je rastojanje između Niša i Subotice?

71. Stanko je ubrao 325 jabuka, a njegova sestra Marija 129 jabuka manje od njega. Njihov drug Marko ubrao je 105 jabuka više od Marije. Koliko su jabuka ubrali:
a) Marija i Marko
b) Stanko i Marko

72. U dečjem odmaralištu, u prvoj smeni je 87 učenika, u drugoj 155 učenika više nego u prvoj, a trećoj 287 više nego u prvoj smeni. Koliko je učenika u sve tri smene?

73. U dečjem letovalištu je bilo 245 gostiju. Izračunaj broj devojčica, ako znaš da je bilo 98 dečaka i 14 nastavnika.

74. Izračunaj vrednost izraza:
( 256 + 478 ) – ( 602 + 134 ) =
954 – ( 284 + 617 – 586 ) =

75. U bazen utiče voda iz dve slavine. Iz prve slavine je uteklo 325 litara, a iz druge 47 litara manje. Koliko je litara vode u bazenu?

76. Za koliko je razlika brojeva 805 i 437 manja od zbira brojeva 619 i 152?

77. Najmanji četvorocifreni broj umanji zbirom brojeva većih od 235, a manjih od 239.

78. U tri škole ima ukupno 1000 đaka. Broj đaka u prvoj i drugoj školi iznosi 691, a u prvoj i trećoj 657. Koliko đaka ima u svakoj školi?

79. Izračunaj:
285+14 = ____      617+26=____      783-56= ____       857-70=____
600+62 = ____      346+92=____      672-25= ____       562-38=____
562+70 = ____      486-30 =____      500-73 = ____      713-47=____

80. Prvog dana je asfaltirano 534 metara ulice, a drugog 57 metara. Koliko je metara ulice ukupno asfaltirano?

81. U svečanoj sali sedi 128 gostiju. Četrdeset tri mesta su prazna. Koliko ima mesta za sedenje u toj sali?

82. Saša ima 725 dinara, a Maja za 68 dinara manje. Koliko novca ima Maja?

83. U dve kutije ima 158 olovaka. U prvoj kutiji je 95. Koliko je olovaka u drugoj kutiji?

84. Sok košta 64 dinara, a keks 29 dinara. Aca je račun platio nivčanicom od 200 dinara. Koliko je njegov kusur?

85. U tri vagona voza putuju 592 osobe. U prvom vagonu je 148 putnika, a u drugom 189. Koliko putnika ima u trećem vagonu?

86. Dužina štofa je bila 560 cm. Krojačica je za suknju odsekla 173 cm, a za sako 234 cm. Koliko je štofa ostalo?

87. Čobani su prebrojali u stadu 465 starih ovaca i za 343 manje ovogodišnjih ovaca. Koliko ukupno ovaca čuvaju čobani?

88. U bioskopu je za prvu filmsku predstavu prodato 232 karte, a za večernju projekciju 190 karata više. Koliko je ukupno prodato karata?

89. Pomoću cifara 4, 2 i 7 napiši najveći i najmanji broj i izračunaj razliku njihovog zbira i razlike.

90. Odredi vrednost izraza:
a) 924 – ( 263 + 547 ) =
b) 715 – ( 356 + 234 ) =
c) 346 + ( 715 – 694 ) =
d) ( 843 – 572 ) – ( 136 + 133 ) =
e) ( 836 – 592 ) – ( 148 + 66 ) =
f) ( 294 + Z89) – ( 960 – 758 ) =

91. Razliku brojeva 184 i 98 uvećaj za njihov zbir.

92. Zbir brojeva 578 i 267 umanji za njihovu razliku.

93. Odredi vrednost izraza:
a) 816 – ( 374 – 256 ) =
b) ( 834 – 563 ) – ( 165 + 103 ) =
c) 783 + ( 416 – 387 ) =
d) 1000 – ( 284 + 359 ) + 146 =

94. Zbir brojeva 143 i 358 uvećaj njihovom razlikom.

95. Razliku brojeva 270 i 186 uvećaj njihovim zbirom.

96. Iz skladišta šećera gde je bilo 780 kg prvog dana je prodato 196 kg, a drugog dana 258 kg. Koliko je šećera ostalo u skladištu?

97. Broj 584 umanji zbirom brojeva 198 i 243.

98. Umanjenik je najveći paran trocifreni broj, a umanjilac je zbir brojeva 475 i 288. Odredi razliku .

99. Boško je istovario iz kamiona 123 džaka cementa, Aca za 18 džakova manje od Boška, a Jova za 28 džakova više od Boška. Koliko su džakova istovarili Boško, Aca i Jova zajedno?

100. Za koliko je zbir brojeva 398 i 476 veći od razlike brojeva 721 i 568?

101. Iz rezervoara nafte zapremine 1000 litara prvog dana je uzeto 247 litara, a drugog dana z a 59 litara manje. Koliko je nafte ostalo u rezervoaru ?

102. Odredi vrednost izraza:
a) 902 – ( 531 – 495 ) – 86 =
b) 186 + 359 + ( 755 – 439 ) =
c) 931 – ( 428 + 197 ) – 179 =
d) ( 489 + 277 ) – 94 – ( 86 + 79 ) =

103. Reši jednačine:
a) 147 + a = 301
b) x – 357 = 357
c) 721 – d = 533
d) b + 139 = l 000

104. Zapiši tekst zadatka na osnovu izraza 423 + ( 423 – 76 ), pa odredi vrednost tom izrazu.

105. U vozu je bilo 324 putnika. Na prvoj stanici je izašlo 167, a ušlo je za 18 putnika manje nego što je izašlo. Koliko je putnika nastavilo putovanje?

106. Od zbira brojeva 534 i 397 oduzmi njihovu razliku.

107. U jednoj školi je 546 učenika, a u drugoj školi je za 189 učenika manje nego u prvoj. Koliko je učenika u obe škole?

108. Ratko je sakupio 215 oraha, Marijana za 57 oraha manje od njega, a Bojan za 17 oraha više od Marijane. Koliko su oraha sakupili zajedno?

109. Na putu dužine 1 km dva pešaka su istovremeno pošla jedan drugom u susret. Prvi je prešao 375 m, a drugi za 87 m više nego prvi. Koliko sada iznosi rastojanje između njih?

110. U prodavnici je bilo 920 kg šećera. Kupcima je prodato 278 kg šećera, a u dva kombija je utovareno po 149 kg. Koliko je šećera ostalo u prodavnici?

111. Prodavac je imao 342 kg meda, a posle dva dano mu je ostalo 193 kg. Koliko je prodao drugog dana, ako je prvog dana prodao 123 kg meda?

112. Turista je prešao vozom 458 km, autobusom 364 km, a brodom onoliko kilometara koliko je više prešao vozom nego autobusom. Koliko je kilometara prešao turista?

113. Pretposlednji broj pete stotine uvećaj razlikom brojeva 314 i 179.

114. Prvi sabirak je 400, a drugi je za 8 manji. Odredi zbir.

115. Drugi sabirak je 156, a prvi je za 87 veći. Odredi zbir.

116. U prodavnici je bilo 903 kg brašna. Prvog dana je prodato 476 kg, a drugog dana za 187 kg manje nego prvog. Koliko je brašna ostalo u prodavnici?

117. Odredi vrednost izraza:
a) 957 – ( 368 + 497 ) + 477 =
b) ( l 000 – 364 ) + 189 – ( 277 – 168 ) =
c) ( 903 – 768 ) + ( 124 + 95 ) =

118. Nikola jo imao 940 poštanskih markica. U jedan album je stavio 274 markice, a u drugi za 58 markica više. Koliko mu je markica ostalo van albuma?

119. Umanjenik je najveći trocifreni broj, a umanjilac je zbir najvećeg dvocifrenog broja i trocifrenog broja čije su sve cifre jednake, a zbir im je 9. Odredi razliku.

120. Reši jednačine:
a) a + 148 = 500
b) 273 – b = 98
c) x – 76 = 374
d) 495 + x – l 000

121. Turisti su pošli ne planinu udaljenu 930 km. Prvog dana su prešli 168 km, drugog dana za 54 km manje nego prvog, a trećeg dana su prešli koliko prvog i drugog dana zajedno. Koliko im je još preostalo da pređu?

122. U voćnjaku je 196 stabala šljiva, jabuka je za 79 više nego šljiva, a krušaka je za 54 manje nego jabuka. Koliko je stabala voćki u tom voćnjaku?

123. Dva automobila su iz dva grada istovremeno pošli jedan drugom u susret. Prvi je prešao 214 km, a drugi je prešao za 186 km više nego prvi. U tom trenutku je rastojanje između njih bilo 253 km. Koliko je rastojanje između ta dva grada?

124. Mirko je iz živinarnika prvog dana sakupio 278 jaja, a drugog dana za 59 jaja manje nego prvog. Koliko mu je jaja ostalo, ako je od ukupne količine prodao 367 jaja?

125. Biljana je imala 352 dinara, a kupila je majicu koja košta 730 dinara. Koliko novca joj je dala mama?

126. Iz živinarnika jedne farme pobeglo je kroz otvorena vrata 193 petlića i 175 kokica. Koliko je životinja bilo u živinarniku, ako je ostalo 78 petlića i 134 kokice?

127. Izračunaj:
a) 804 – ( 158 + 238 ) =
b) ( 316 + 559 ) – ( 427 – 275 ) =
c) 247 + ( 247 – 178 ) =
d) (  l 000 – 234 ) + ( 57 + 139 ) =
e) ( 163 – 58 ) + 163 =

128. Umanjilac je 354, a umanjenik je za 196 veći od 158. Odredi razliku.

129. Razliku brojeva 175 i 568 uvećaj njihovim zbirom.

130. Radnici su prve nedelje postavili 224 metara cevi, a druge nedelje su postavili za 57 metara manje nego prve. Koliko cevi još treba da postave, ako cela deonica na koju treba da postave cevi iznosi 723 metara?

131. Umanjilac je razlika brojeva 228 i 356, a umanjenik je zbir tih brojeva. Postavi izraz i odredi vrednost tog izraza.

132. U knjižari je bilo 758 svezaka na kvadratiće i 539 svezaka na linije. Posle prodaje u knjižari je ostalo 276 svezaka na linije i za 149 više svezaka na kvadratiće. Koliko je svezaka ukupno prodato?

133. Odredi vrednost izraza:
a) ( 135 + 243 ) + ( 958 – 875 ) – ( 810 – 698 ) =
b) ( 915 – 788 ) + ( 722 – 578 ) – ( 540 – 379 ) =

МАТЕМАТИКА – ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА ИЗ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА III РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

1. Израчунај:
75 : 3 =        64 : 4 =        78 : 6 =        96 : 8 =
72 : 4 =        59 ∙ 6 =        49 ∙ 5 =        95 ∙ 7 =
74 ∙ 4 =        37 ∙ 3 =        56 : 2 =        91 : 7 =
65 : 5 =        84 : 3 =        87 : 3 =        8 ∙ 73 =
9 ∙ 37 =        6 ∙ 57 =        5 ∙ 64 =        84 ∙ 6 =

2. Одреди  вредност  израза: 812 – 74 ∙ 9  =

3.  Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:
a) Разлику  бројева  367  и  292  увећај  7  пута.
б) Осам  пута  увећај  збир  бројева  19  и  20.
в) Разлику  бројева  126  и  37  увећај 6 пута.

4. У  продавници  намештаја  првог  дана   је  на  5 камиона  довезено  по  39  столица,  а  другог  дана  је  на 4  камиона  стигло  по  38  столица.  Колико  је  сада столица  у  продавници?

5. Златко  има  84  динара, а  његов  брат  6  пута  мање.  Колико  новца  имају  заједно?

6.   96  динара  кошта  4 метра  платна.   Колико  се  платна  може  купити  за  72  динара?

7. Израчунај:
996 : 2 =    792 : 4 =    891 : 9 =    807 : 3 =    520 : 8 =
742 : 7 =    825 : 5 =    440 : 8 =    658 : 2 =    306 : 9 =
312 : 8 =    642 : 6 =    888 : 4 =    546 : 3 =    462 : 7 =
942 : 6 =    812 : 7 =    531 : 3 =    430 : 5 =    576 : 6 =
508 : 4 =    768 : 8 =    792 : 6 =    704 : 8 =    825 : 3 =
548 : 4 =    387 : 9 =    994 : 7 =    744 : 8 =    592 : 4 =

8. Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:
a) Од  производа  бројева  246  и  4  одузми  количник  бројева  956  и  4.
б) Разлику  бројева  376  и  188  увећај  3  пута.
в) Количник  бројева  531  и  3  увећај  5  пута.

9. На  паркингу  је  168  аутомобила  и  87  бициклова.  Колико  точкова  има  укупно?

10. Количнилк  бројева  312  и  8  увећај  њиховом  разликом.

11. 210  килограма  кромпира  треба  претоварити  у  6  једнаких  џакова.  Колико  ће  кромпира  стати  у  3  џака?

12. Три  метра  тканине  стаје  372  динара.  Колико  стаје  7  метара  исте   тканине?

13.  Основци  и  студенти  посадили  су  756  садница  бора.  Колико  су  садница  засадили  основци,  а  колико  студенти,   ако  су  студенти  засадили  три  пута  више  садница  од  основаца?

14. На  екскурзију  су  пошла  4  одељења  која  имају  32, 31, 29  и  36  ученика.  Сви  ученици  ће  бити  смештени  у  8  једнаких  соба.   Колико  ће  ученика  бити  у  свакој  соби?

ГЕОМЕТРИЈА

1. Израчунај  обиме:
а)  правоугаоника                         б)  квадрата
1.   а = 26 мм      б = 38 мм          1. а = 128 мм
2.   а = 65 цм      б = 39 цм           2. а = 75 цм
3.   а = 16 мм      б =37 мм           3.  а = 27 цм

2. Школска  табла облика правоугаоника дужине 205 цм и ширине 118 цм по ивицама је  заштићена лименом  траком. Израчунај дужину те траке.

3. Двориште  облика  квадрата  чија   је  страница  9 м  треба  оградити  са  свих страна.   Израчунај  дужину  ограде.

4. За  слику  дужине  106 цм  и  ширине  47 цм  треба  израдити  рам  од  летвица.     Колико  је  летвица  потребно  да  се  израде  рамови  за  три  такве  слике?

5. Колика  је  дужина  странице  квадрата  чији  је  обим  792 цм?

6. Башту дужине 16 м и ширине 8 м треба оградити жицом. Колико је жице потребно?

7. Три  странице  једног  квадрата  имају  дужину  201 цм.   Колики  је  обим  тог квадрата?

8. Дужина  правоугаоника  је  171 цм, а  ширина  је  три  пута  мања  од  дужине. Израчунај  обим  тог  правоугаоника.

9. Нацртај  правоугаоник  дужине  63 мм  и  ширине  34 мм и  израчунај његов  обим.

10. Нацртај  квадрат  чија  је  страница  58 мм  и  израчунај  његов  обим.

11. Ширина  правоугаоника  је  86 цм, а  дужина  је  за  27 цм  краћа. Израчунај обим  тог  правоугаоника.

12. Тепих  дужине  5 м,  а  ширине  3 м  треба  порубити  украсним  концем. Колико  је  конца  потребно  за  порубљивање  целог  тепиха,  ако  се  1 м  тепиха  украси  са  4 м  конца?

13. Две  странице  квадрата  имају  дужину  184  мм.  Колики  је  обим  тог  квадрата?

14. Паркинг  дужине  39 м  и  ширине  18 м  треба  оивичити  украсним  каменом. Колико  је      каменова  потребно  за  цео  паркинг,  ако  је  за  1 м  потребно  утрошити  5  комада?

15. Нацртај  правоугаоник  чија  је  ширина  18 мм,   а  дужина  три  пута  већа  и  израчунај  његов обим.

16. Нацртај  квадрат  чији  је  обим  1 дм 8 мм .

17. Нацртај  квадрат  и  израчунај  његов  обим,   ако  му  је  страница  7  пута  мања  од   224     мм.

18. Која  фигура  има  већи  обим  и  за  колико:  правоугаоник  дужине  136 мм  и  ширине  74 мм,  или  квадрат  чија  је  страница  196 цм?

19. Летвицама  треба  украсити  ивице  врата  дужине  195 цм  и  ширине 58  цм. Колико  је  летвица      потребно  за  украшавење  двоје  таквих  врата?

20. Две  странице  квадрата  имају  укупну  дужину  164 дм.  Колики  је обим тог квадрата?

21. Обим  правоугаоника  је  146 цм,  а  његова  дужина  је  42 цм. Колика је његова  ширина?

22. Дужина  правоугаоника  је  четири  пута  мања  од  његовог  обима који износи  232 цм.   Колика  је  ширина  тог  правоугаоника?

23. Ширина  правоугаоника  је  38 мм,  а  обим  тог  правоугаоника  је  пет пута  већи.  Колика  је  дужина  тог  правоугаоника?

24. Четири  једнака  квадрата  чине  један  велики  квадрат. Израчунај  обим  тог  великог      квадрата, ако  је  страница  мањег  квадрата  73 мм.

25. Превоугаоник  има  дужину  56 мм  и  ширину  28 мм. За  колико је мањи обим  другог  правоугаоника  чије  су  странице  за  15 мм  краће?

26. Дат  је  квадрат  чија  је  страница  45 мм.  За  колико  је  већи  обим   другог  квадрата  чија  је  страница  дужа  за  7 мм?

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

 1. Број  341  увећај збиром  бројева  74  и  539.

 

 1. Збир  бројевa 524  и  198  увећај  за  99.
 2. Од збира бројева 276 и 589 одузми разлику бројева 702 и 547, па добијен резултат увећај бројем 365.

 

 1. Збиру  бројева  47  и  264  додај  збир  бројева  196  и  65.

 

 1. Бора  је  уштедео  217  динара.  Маја  145  динара,  а  Цвета  за  59  динара    више  од  Боре.  Колико  су  новца  уштедели заједно?

 

 1. Први  сабирак  је  збир  бројева  156  и  255,   а  други  је  за  87  већи  од  првог.  Одреди збир.

 

 1. Радници  су првог  дана  ископали  188 м  канала,  другог  дана  за  64 м  више  него  првог,   а  трећег  дана  за  36 м  више  него  првог  и  другог  заједно.   Колико су метара  канала  ископали  радници  за  три  дана?

 

 1. У првој  кутији  је  136  салвета,   у  другој  је  за  78  више,  а  у  трећој  као  у  првој  и  другој  заједно. Колико  је  салвета  у  све  три  кутије?

 

 1. На  месту  звездица упиши  одговарајуће  цифре, тако да  збир  буде  тачан:

а)    2    *    4                                      б)    3  4  2

+    3    5    *                                        +   *  *   *    

9     2   7                                             9  7  5

 

 1. Сабери  писмено:
 2. a) 124 + 85 + 278 + 159 + 56 + 127 =
 3. b) 96 + 254 + 136 + 108 + 78 =

 

 1. Попуни  таблицу:

 

1.сабирак 248 357 379 528 476
2.сабирак 176 443 264 396 497
Збир          

 

 1. Одреди  збир  бројева  већих  од  123,   а  мањих  од  130.

 

 1. Одреди  збир  парних  бројева  већих  од  111,  а  мањих  од  121.

 

 1. Марија  има  368  динара,  а  Ивана  за  248  динаре  више  од  Марије.  Колико  новца  имају  заједно?

 

 1. Саша  је  првог  дана  прочитао  124,  а  другог  дана  138  страница  књиге  која  има  750  страница.   Колико му је  остало  да  прочита?

 

 1. Уместо  звездица  упиши  одговарајуће  цифре:

 

а)    6  3  5              б)    4  7  3                 ц)         8  *  6

  *  *  *                      + *  2  *                              *  5  *

2   0 2                       9  *  9                              1 2  4

 

 1. Бојан  је  пошао  у  град  са  804  динара.  Колико  му  је  новца  остало  ако  је  купио  кошуљу  за  255  динара  и  панталоне  за  389  динара   ?

 

 1. Марко  је  офарбао  904 цм  ограде,   а  Ненад  за  376 цм  мање.  Колико  је  офарбао  Ненад?

 

 1. Збир  бројева  497  и  357  умањи  за  179.

 

 1. Разлику  бројева  1000  и  713  умањи  разликом  бројева  926  и  797.

 

 1. Разлику  бројева  851  и  687  увећај  за  збир  бројева  179  и  197.

 

 1. У две  фабрике  ради  764  радника,  а  у  другој  фабрици  ради  136  радника  више  него  у  првој.  Колико  радника  ради  у  првој,   а  колико  у  другој  фабрици?

 

 1. За  колико  је  збир  бројева  477  и  198  већи  од  њихове  разлике?

 

 1. Шта  је  веће  и  за  колико: збир  бројева  156  и  239  или  разлика  бројева  980  и  293?

 

 1. У продавници намештаја су биле 943 столице. Првог  дана је продато 458 столица, а другог дана за 299  столица мање. Колико је столица остало  у  продавници  намештаја непродато?

 

 1. Први сабирак је збир бројева 279 и 309, а други сабирак је за 166 мањи од првог. Одреди збир.

 

 1. Збир бројева 274 и 489 умањи њиховом  разликом.

 

 1. Од 919 ученика једне школе 367 ученика је уређивало  двориште, а 145 ученика школску зграду. Колико ученика није учествовало у акцији  уређења?

 

 1. Одреди  збир  бројева  који  се  налазе  између  163  и  168.

 

 1. Израчунај:

 

207        169        346          86         167         315

198        134          77        153           94           63

45        297          93        409         259         147

+376          84        156          31           75           58

+153     + 128     +273       +148         241

+  188

 

 1. Од  збира  бројева  258,  66,  149,  378  и  147  ођузми  589.

 

 1. За колико треба увећати разлику бројева 715 и 288 да се добије 1000?

 

 1. За колико треба смањити збир бројева 115 и 288 да се добије 300?

 

 1. Жељко  је  у  банци  имао  865  динара.   Једнога  дана  је  из  банке  узео 247  динара,  а  другог  дана  186  динара. Колико  новца  у  банци  сада  има  Жељко?

 

 1. Који  је  број  за  247  већи  од  разлике  бројева  501  и  377?

 

 1. Пронађи  три  троцифрена  броја  чији  је  збир  543  тако  да  ниједан  од  њих  нема  цифру  0.

 

 1. У  осам  гајби  је  било  по  48  кг  рибе,  па  је  од  тога  укупно  продато  174  кг.  Колико  је  килограма рибе  остало?

 

 1. Збир  два  броја  је  617,  а  један  од  сабирака  је  за  78  мањи  од   325.  Одреди  други  број.

 

 1. У једном  реду  је  146  воћака,   у  другом  је  208,   а  у  трећем  реду  је  за  29  воћака  мање  него  у  првом.  Колико  је  воћака  у  другом  и  трећем  реду  укупно?

 

 1. У фабрици  са  1 000  радника  у  првој  смени  ради  287  радника,  у  другој  смени  за  76  радника  мање  него  у првој.  Колико  радника  ради  у  трећој  смени?

 

 1. У фабрици  са  900  радника  у  првој  смени  ради  345  радника,  у  другој  смени  за  36  радника  више  него  у првој.  Колико  радника  ради  у  трећој  смени?

 

 1. Попуни  таблицу:

 

умањеник: 709 348 159 399 253
умањилац: 188 476 678 377 187
разлика:          

 

 1. Попуни  таблицу:

 

1. сабирак 415 304 373 529 349
2. сабирак 187 578 486 196 558
збир          

 

 1. Разлику бојева 457 и 178 увећај за 549.

 

 1. Збиру  бројева  474  и  387  додај  њихову  разлику.

 

 1. Збир  бројева  518  и  279  умањи  њиховом  разликом.

 

 1. У четири  сандука  је  било  753  кг  робе.  У првом  сандуку  је било  246  кг,      а  у  другом  189  кг.  Колико  је  килограма  робе  у четвртом  сандуку,   ако  је  у  трећем  87  кг?

 

 1. Светлана  је  купила  хаљину  за  415  динара  и  кошуљу  187  динара јефтинију  од  хаљине.  Колико је новца  потрошила?

 

 1. Који  је  збир  већи  и  за  колико:  бројева:  156,  87,   294  и  165  или  бројева: 49,   176,  137,  59  и  98?

 

 1. Бојан  је  прочитао  187  страница  књиге  која  има  712  страница.  Колико  му  је  остало  да  прочита,  ако  се  на  74  странице  налазе  слике?

 

 1. Аутомобил  је  првог  дана  прешао  219  км,  а  другог  дана  за  73  км  мање  него  првог.  Остало је да  пређе  још  116  км.  Колика  је  дужина  целог  пута  који  тај  аутомобил  треба  да  пређе?

 

 1. Станко  је  убрао  325  јабука,  а  његова  сестра  Марија  убрала  је  129  мање  од  њега.  Њихов друг Марко је  убрао  105  јабука  више  од  Марије.   Колико  су  јабука  убрали  Марија  и  Марко?

 

 1. На  почетној  станици  је  било  173  путника  у  возу.  На  првој  станици  изашло  је  из  воза  67  путника,  а  ушло  је  52.  На  другој  станици  број  путника  се  повећао  за  47.  На  трећој  станици  из  воза  је  изашло  32  путника  више  него  што  је  до  тада  укупно  ушло.  Колико је путника  стигло  на  крајњу  станицу?

 

 1. Приколица  натоварена  кречом  има  масу  од  527  кг.  Колико  је  креча остало неутоварено  са  гомиле  где  је  било  732  кг,  ако  је  маса  празне  приколице  150  кг?

 

 1. Богдан је у банци имао 865 динара. Једног дана је подогао 247 динара, а другог дана за 89 динара више него првог. Колико му је новца остало у банци?

 

 1. Колико  треба  додати  разлици  бројева  715  и  283  да  би  добили  број  923?

 

 1. У једној  школи  је  215  ученика  учило  енглески  језик,  немачки  за  57 ученика  мање  него  енглески,  а  француски  језик  је  учило  159  ученика  више  него  немачки.  Колико је ученика  у  тој  школи  учило  стране  језике?

 

 1. 0д  943  садница  једног  расадника  првог  дана  је  продато  458  комада,  а другог  дана  за  164  садница  мање  него  првог.  Колико је садница остало  у  расаднику?

 

 1. У кутији  је  726  зелених,  белих  и  црвених  кликера.  Ако  се  из  кутије  узме  149  зелених  кликера  остаће  их  јог  27.   Колико  је  белих  кликера,  ако  је  црвених  358?

 

 1. Сабери  следбеник  броја  217,  половину  броја  338,  претходник  броја  140  и  највећи  непаран  број  треће  стотине.

 

 1. У возу је било 438 путника. На првој станици је ушло  у воз 147 путника, а изашло је 74 путника мање него  што је ушло. Колико је путника наставило путовање?

 

 1. Из  магацина  је  одвезено  у  продавнице  368  пари  ципела,  а  остало  је  134  пара  више  него  што  је  одвезено.   Колико  је  пари  ципела  било  у  магацину?

 

 1. Из  магацина  је  одвезено  у  продавнице  277  пари  ципела,  а  остало  је  34  пара  мање  него  што  је  одвезено.   Колико  је  пари  ципела  било  у  магацину?

 

 1. У врту  је  568  лала.  Црвених  и  жутих  је  заједно  276,  а  белих  и  жутих  је  заједно  446.   Колико је лала  сваке  боје  у  врту?

 

 1. У врту  је  457  лала.  Црвених  и  жутих  је  заједно  267,  а  белих  и  жутих  је  заједно  364.   Колико  је  лала  сваке  боје  у  врту?

 

 1. Горани  су  планирали  да  посаде  782  саднице  бора.  Прве  недеље  су  требали  да  посаде  590  садница, али  су  посадили  за  57  мање.  Колико  им  је  садница  остало  да  посаде?

 

 1. Горани  су  планирали  да  посаде  802  саднице  бора.  Прве  недеље  су  требали  да  посаде  455  садница, али  су  посадили  за  57  више.  Колико  им  је  садница  остало  да  посаде?

 

 1. Једна  школа  има  856  особа.   Запослених  радника  је  58,  а  ученика  је  7  пута  више. Колико  је  ученица  у  тој  школи?

 

 1. У три  села  је  670  кућа.   Колико  је  кућа  у  сваком  селу,  ако  је  у  првом  и  другом  укупно  463,  а  у  другом  и  трећем  436?

 

 1. У две кутије је било 756 креда. Из прве кутије је  продато свих 368, а из друге 154 креде. Колико је  креда остало у другој кутији?

 

 1. У три  села  је  760  кућа.   Колико  је  кућа  у  сваком  селу,  ако  је  у  првом  и  другом  укупно  445,  а  у  другом  и  трећем  562?

 

 1. Збир три броја је 925. Први број је за 148 мањи  од 526, а други је за  134 већи од првог. Који је трећи број?

 

 1. У 4  сандука  је  упаковано  525 кг  робе.  У првом  сандуку  је било  128 кг,   у  другом  27 кг  мање  него  у  првом,  а  у    трећем  84 кг  мање  него  у  прва  два  заједно.  Колико  је  робе у четвртом  сандуку?

  ТРОУГАО

 2. Нацртај  правоугли  троугао чија  је  страница  а = 19 мм, а страница ц = 37  мм.  Какав  је  троугао  настао  према дужини  страница?
 3. Нацртај  троугао  чија  је  страница а  =  45 мм  и  ц  = 18 мм. Какав  је троугао  настао?
 4. Нацртај два једнакоcтранична троугла чија је заједничка страница  а  =  34 мм.
 5. Нацртај  тупоугли  троугао  чија  је  основа  35 мм, а  један крак 15 мм.
 6. Нацртај и обележи троугао АМС и израчунај његов обим ако знаш да је а= 20 мм,    б= 4цм 4мм, ц = 37 мм.
 7. Нацртај једнакокраки троугао  ПРС  чија  је  страница а= 19 мм и  с=3 цм 6 мм  и  израчунај  његов обим.
 8. Нацртај једнакостранични троугао АДМ чија је страница а=39 мм и израчунај његов обим.
 9. Нацртај троугао чије  су  странице: а=3 цм,  б=4 цм  ц=5 цм.
 10. Нацртај  једнакокраки  троугао  чији  је  обим  118 мм,   а основа  има  дужину  28 мм.
 11. Који троугао има већи обим и за колико: једнакостранични са страницом  а= 3цм 9 мм или једнакокраки чије су странице  а= 28 мм, ц= 43 мм?
 12. Обим једнакостраничног троугла је 104 мм, Нацртај тај троугао.
 13. Дат  је  троугао  АБЦ  са  страницама:  а= 48 мм,  б= 36 мм  и  ц= 24 мм    и  троугао  ДЕФ  чија  је  свака  страница  краћа  за  5 мм  од  страница  претходног  троугла.

а) Нацртај  те  троуглове.

б) За  колико  је  обим  првог  троугла  већи  од  обима другог  троугла?

 

ПИСМЕНО МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

 1. Израчунај:

а)                    б)                       ц)                     д)

500 : 4=          966 : 7=             522:3=             980 : 7 =

552 : 8=          676 : 2=             516:2=             696 : 8 =

828 : 4=          897 : 3=             928:8=             891 : 9=

675 : 7=          868 : 4=             990:60=           705 : 5=

495 : 5=          978 : 6=             648:60=           658 : 2=

 1. Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:
  а)  Први  сабирак  је  196,  а  други  је  4  пута  већи.  Одреди  збир.
  б)  Умањилац  је  79,  а  умањеник  је  9  пута  већи. Одреди разлику.
  ц) Израчунај  троструку  разлику  бројева  902  и  756.
  д)  Који  је  број  4  пута  већи  од  збира  бројева  76  и  89?
  е)   Умањилац  је  184,   а  разлика  је  пет  пута  већа од умањиоца. Одреди умањеник.
  ф)  Збир  је  557,  а  први  сабирак  је  3  пута  већи  од  броја  89. Одреди  други  сабирак.
  г)  Производ  бројева  278  и  3  умањи  бројем  два  пута  већим  од  196.
 2. Израчунај:

а)                        б)                          ц)                      д)

546 : 3=              996 : 2=                430 : 5=            942 : 6=
792 : 6=              306 : 9=                658 : 2=            810 : 6=

891 : 3=              520 : 8=                531 : 3=            889 : 7=

812 : 7=              744 : 8=                548 : 4=            522 : 6=

508 : 4=              704 : 8=                642 : 6=            776 : 8=

 1. Количник  бројева  588  и  3  увећај  за  њихов  збир.
 2. Запиши  математички  израз  и  одреди  његову  вредност:

а)  Један  сабирак  је  702,  а  други  је  три  пута  мањи. Одреди  збир.

б)  Разлику  бројева  л  000  и  64  умањи  8  пута.

ц)  Удвостручи  количник  бројева  957  и  3.

д)  Одреди  количник збира бројева 475 и 389 и разлике  бројева  232  и  226.

е)  Количник  бројева  752  и  8  увећај  за  њихову  разлику.

ф)  Троструки  количник  бројева  855  и  5  увећај  за  њихов  седмоструки  количник.

г)  Разлику  бројева  1  000  и  348  умањи  2  пута.

 1. Израчунај:

а)                     б)                    ц)                   д)

943:6=             483:7=             462:6=           927:3=

860:4=             693:7=             742:7=           801:6=

507:3=             294:3=             872:8=           700:5=

956:4=             552:8=             798:6=           888:3=

942:6=             608:8=             930:6=           603:9=

 1. Количник  бројева  588  и  6  увећај  за  њихов  збир.
 2. Производ  бројева  5  и  186  умањи  два  пута.
 3. Троструки  количник  бројеве  882  и  6  умањи  за  189,
 4. Одреди  количник  збира  бројева  475  и  389  и  разлике  бројева  23?    и  226.
 5. Делилац  је  разлика  бројева  411  и  408,  а  дељеник  је  производ  бројева  6  и  139.  Одреди количник,
 6. Одреди  разлику  производа  бројева  4  и  139 и броја 89.
 7. Збир  је  3571   а  први  сабирак  је  шест  пута  већи од  другог. Одреди сабирке.
 8. Одреди  вредност  израза:
  а)  (129  +  660 : 5)  –  99  =

б)   (1  000  –  238)  :  ( 81  –  78 ) =

ц)   801 : 3   +  139 ∙  4  =

 1. Зорица  је  уштедела  816  динара,  Мира  4  пута  мање  од  ње,   а  Биљана  3  пута  више  од  Мире.

а)  Колико  су  новца  уштеделе  Мира  и  Биљана?

б)  Колико  су  те  три  девејчице  уштеделе  заједно?

 1. Ивица  је  сакупио  581  поштанску  маркицу,  а  његов  млађи  брат  7 пута  мање  од  њега.  Колико маркица имају  заједно?
 2. У првом  разреду  једне  школе  је  5  одељења.  У 4 одељења је  једнак  број  ученика,  а  у  петом  одеИјењу  је  33  ученика. Колико је ученика  у  сваком  од  она  4  одељења, ако  је  149   првака?
 3. Разлику  бројева  703  и  679  увећај  пет  пута.
 4. Разлику  бројева  308  и  99  увећај  три  пута.
 5. У  фабрици  са  1  000  радника  ради  се  у  4  смене. У прве  три смене  је  једнак  број  радника,  а  у  четвртој  смени  је  205  радника.  Колико радника  ради  у  свакој  од  прве  три  смене?
 6. Умањилац  је  72,   а  умањеник  је  9  пута  већи. Одреди  разлику.
 7. У  једном  ормару  школске  библиотеке  су  154  књиге,  у  другом два пута  више,  а  у  трећем  за  22  књиге мање  него  у  другом.  Колико  је  књига  у  све  три  ормара ?
 8. У фабрици  је  за  сат  времена  прерађено  388 кг  грашка  и  конзервирано  у мање  и  веће  конзерве.   У 37  мањих  конзерви  било је  по  4 кг  грашка,  а  преостала  количина  конзервирана  је  у  веће  конзерве  од  5 кг.   Колико  је  било потребно  великих  конзерви?
 9. У  једном  руднику  рудари  раде  у  три  смене.   У  првој  смени  ради  126  рудара,  у  другој  смени  четири  пута  више,  а  у  трећој  смени  ради  два  пута  мање  рудара  него  у  првој  и  другој  смени  заједно.  Колико  рудара  ради  у  том  руднику?
 10. Количник  бројева 896  и  7  увећај  5 пута.
 11. 420  литара  нафте  распоређено  је  у  шест  једнаких  буради  и  још  у  једно  буре од  150  литара.  Колико  је  нафте  стало  у  свако  од  6  буради?
 12. Одреди  половину  производа  бројева  4  и  139.
 13. Количник  бројева  931  и  7  увећај  5  пута.
 14. Број  942  умањи  количником  бројева  885  и  3.
 15. Борко  је  сакупио  810  маркица.  У први  албум  је  ставио  279,  а  у  други  три  пута  мање.   Колико  му  је  маркица  остале  ван  албума?
 16. У  магацин  је  првог дана  стигло  373  кг  кромпира, а  другог  дана  за  22  кг  више.  Сав  кромпир  је  распоређен  у  6  једнаких  сандука.  Колико  је  кромпира  у  једном  сандуку?
 17. На  првој  полици  је  176  књига,  на  другој  два  пута  више  него  на  првој,  а  не  трећој  полици  је  68  књига  мање  него  на  другој.  Колико  је  књига  на  другој  и  трећој  полици?
 18. Аца је имао 377 динара, па је од маме добио још  395 динара. Сав новац            ће дати за зимовање које  плаћа у шест једнаких рата. Колико износи једна  рата зимовања?
 19. Три  пута  умањи  производ  бројева  149  и  6.
 20. У две  фабрике  ради  528  радника,  а  у    првој  фабрици  ради  84  радника  мање  него  у  другој.  Колико  радника  ради  у  првој, а  колико  у  другој  фабрици?
 21. Из  два  града,  један  другом  у  сусрет  пошла  су  два  воза.  Први  је  прешао  522  км,  а  други  за  трећину  мање  него  први  у тренутку  када  су  се  срели.  Колико  су  удаљени  ти  градови  један  од  другог ?
 22. На  изложби  цвећа  појавило  се  547  посетилаца  током  првог  дана.  Следећег дана  било  је  159  посетилаца  мање  него  претходног  дана.          Трећег дана  било  је  три  пута  више  посетилаца  него  другог дана.  Колико  је  посетилаца  посетило  изложбу  за  та  три  дана?
 23. Који  је  број  три  пута  мањи  од  збира  бројева  246  и  123?
 24. Када  је  стигао воз  на  одредишну  станицу,  ако  је  кренуо  у  22  часа и  45  минута,  а  кретао  се  3  часа  и  30 минута?
 25. Аутомобил  је  крећући  се  брзином  од  63  км  на  час  прешао  пут за  4  часа.  Којом  брзином  се  кретао  воз  који  је  исто  растојање  прешао  за  7  часова?
 26. У  5  једнаких  кутија  је  150  креда.  Колико  креда  стане  у  8  таквих кутија?
 27. Један  базен  се  пуни  помоћу  две  цеви.  За  један  минут  прва  цев  улије  115  литара  воде,  а  друга  цев  улије  за  24  литре  воде  мање  него  прва. Колико  ће  литара  воде  бити  у базену,  ако  се 4 минута  буде  пунио  са  обе  цеви?
 28. Из  два  града  кренула  су  истовремено  два  аутомобила.  Први  је  прешао  до  сусретра  274  км,  а  други  је  прешао  два  пута  више. Колико  су удаљени  ти  градови?
 29. Из два града  један  другом  у  сусрет,  истовремено  су  кренула  два воза. Први  се  кретао  брзином  од  67  км  на  час,  а  други  се  кретао  брзином  од 84  км  на  час.  Колико  ће  ови  возови  бити  удаљени  један  од  другог  после 3 часа вожње, ако  су  градови из  којих  су пошли  удаљени  872 км?
 30. Не  путу  дужине  350  км  кренула  су  два  аутомобила  један  другом  у  сусрет.  Први  је  прешао  189  км,  а  други  за  54  км више  од  првог.  Колико  је  сада  растојање  између  њих?
 31. У  једном  ормару  су  303 књиге,  у  другом  је  2 пута  више  књига,  а  у  трећем  3  пута  мање  него  у  другом.  Колико  је  књига  у  сва  три  ормара?
 32. Два  слона  за  један  дан  попију  280  литара  воде. Колико  ће  литара  воде  попити  3  слона  за  2  дана?
 33. Брзи  воз  прелази  117  км  на  час,  а  авион  493  км  на  час.  Колико  ће  бити  дузи  пређени  пут  авиона  од  воза  након  2  часа?
 34. У  једном  руднику  раде  рудари  у  три  смене.  У првој  смени  ради  12 рудара,  у  другој  за  42 рудара  више, а у трећој  смени  ради  половина  збира рудара  из претходне  две  смене.   Колико  рудара         ради  у  том  руднику?
 35. Из  два  грађа  кренула  су  истовремено  двоје  мотоциклиста  један  другом  у  сусрет.   Један  прелази  65  км  на  час, а  други  52  км  на  час. После  четири  часа  растојање  је  између њих било  117 км. Колико  су удаљена  та  две  града?
 36. За исхрану 9 крава  и 80 овеца  потрошено  је  за  један  дан  348  кг  сена.  Колико  сена  је  довољно  дневно  једној  крави,   ако  је  једној  овци  довољно  3  кг?
 37. Воз  је  за  8  часова  прешао  416  км.  Затим  је  повећао  брзину  за  4  км  на  час,  па  је  том  брзином  путовао  још  6  часова.  Колико  је укупно километара  прешао  тај  воз?
 38. Број  998 умањи  количником  бројева  888 и  3.
 39. Колико  пута треба  увећати  број  5  да  се добије број  850?
 40. Воз  је  ишао  брзином  од  67  км  на  час.  Од  прве  до  друпе  станице  путовао  је  три  сата.  До  треће  станице  стигао  је  за  наредна  два  часа,  а  у  крајњу  станицу  стигао  је  четири  часа  некон  што  је  напустио  трећу  станицу.  Колико  је  километара  прешао?
 41. На  једној  полици  је  било  136  књига,  а  на  остале  три  полице  једнак  број. Колико  је  књига  на  свакој  од  три  полице,  ако  су  укупно  на  свим  полицама  592  књиге?
 42. За  три  часа  воз  је  прешао  228 км.  Колико  ће  исти  воз  прећи  не мењајући  брзину за  7  часова?
 43. Кројачка радионица је за четири дана шила по 156 панталона, а за наредна три дана по 124 панталона. Половина пенталона је послата у продавнице. Колико је панталона остало у радионици?
 44. У понедељак  је  убрано  556  кг  јагода,  у  уторак  4  пута  мање, а  у  среду  за  48  кг више  него  у  уторак.  Колико  је  јагода  убрано  за  та  три  дана?
 45. У 6  једнаких  врећа  је  288  кг  кромпира.  Колико  ће  кромпира остати, ако  се  из  5  таквих  врећа  прода  по  37  кг  кромпира из сваке вреће ?
 46. На путу дугом 750 км кренула су  један  у  сусрет  другом истовремено два  камиона.  Први  камион  је  ишао  брзином  од  67 км  на  час,  а  други 74  км  на  час.  Колико  ће  растојање  између  камиона  бити након  3  часа?
 47. Туриста је  путовао  6  часова  возом  који  се  кретао  браином  од 56 км  на  час  после  тога  му  је  остало  да  путује  четири  пута више  него  што је  путовао.  Колико  километара  он  треба  да  пређе  на  свом  путовању ?
 48. Један  пешак  за  4  минута  пређе  растојање  од  468 м,   а  другом пешаку  је  за  исто  растојање  потребно  6  минута.   Колико  ће  метара  прећи  оба  пешака  за  5 минута?
 49. Воз  је  састављен  од  24  вагона.  8  вагона  у  тој  композицији  су  теретни.  У 7  путничких  вагона  је  по  48  седишта,  а  у  преосталим  вагонима  је  по  64  седишта.  Колико је путничких седишта у целој композицији ?
 50. За  две  дечје  кошуље  је  плаћено  172  динара.  Колико  треба платити  пет  кошуља  за  одрасле,  ако  је  дечја  кошуља  за  29 динара  јефтинија  од  кошуље  за  одрасле?
 51. У кутији  је  136  плавих  и  178  црвених  оловака.  Колико  је  оловака  у  3  такве  кутије.
 52. Један чинилац је 2 пута већи од 139, а други чинилац је 100 пута мањи од 300. Одреди производ.
 53. Композиција  воза  дужине  496 м  састоји  се  од  путничких  и  теретних  вагона.  У композицији  су  24  путничка  вагона  чија  је  дужина  по 9 м.  Колико  је  теретних  вагона  у  композицији,  ако  је дужина  једног  теретног  вагона  8м  ?
 54. У градску  библиотеку  се  на  почетку  године  учланило  267 читалаца.  Другог месеца  број  читалаца  се  утростручио, а  трећег  месеца  повећао  се  за  још  86  читалаца.  Колико  је  читалаца  учлањено  у  градску  библиотеку  након  три месеца?
 55. У складишту је било 578 телевизора. Из складишта је одмах продато 82 телевизора, а преостали телевизори су у једнаком броју отпремљени у 8 продавница. Колико је телевизора стигло у сваку продавницу?
 56. Првога  дана  је  у  складиште  довезено  на  4  камиона  по  58  плинских  пећи,  а  другог  дана  је  на  6  камиона  довезено  по  54 плинских  пећи.  Наредног  дана  је  планирано  да  се  све  пећи  пошаљу  у  једнаком броју  у  7  продавница.  Колико  ће  пећи стићи у  сваку  продавницу?
 57. Маја је одлучила да од својих 567 салвета другарици да 183 а да преостале салвете са сестром једнако подели. Колико ће салвета Маја тада имати?
 58. Број 296 умањи за онолико колико је пута број 892 већи од броја 4.
 59. Радници  су  првог  дана  ископали  188 м  канала,  другог  дана за  64 м  више  него  првог,  а  трећег  дана  четири пута мање него првог  дела. Колико  је  ископано  за  сва  три  дана?
 60. Први сабирак је производ непознатог броја и броја 9, а други је 226. Одреди непознати број ако је збир једнак производу бројева 125 и 8.
 61. Збир  два  броја  је  646,  а  други  сабирак  је  за  76  већи  од првог. Одреди  сабирке.
 62. Производ  броја  4  и  непознатог  броја  умањи  за  268  тако  да добијеш  број  112.  Одреди  непознати  број.
 63. У магацин  је  првог  дана  стигло  373  кг кромпира,  а  другог  дана  за  22  кг  кромпира  више  него  првог.  Сав  кромпир  је распоређен  у  6  великих  сандука.  Колико  је  кромпира  у  сваком сандука,  ако  је  у  њих  стављена  једнака  количина?
 64. Број  5  пута  мањи  од  735  увећај  3  пута,  па  добијени  број подели  са  7.
 65. Први  број  је  145,  а  други  број  је  3  пута  већи  од  првог.  Трећи  број  је  два  пута  мањи  од  првог  и  другог  броја  заједно. Одреди  збир  другог  и  трећег  броја.
 66. 760  џакова  соли  послато  је  у  два  града  на  једнако  натовареним  камионима.  У први  град  је  отишло  5  камиона,   а  у  други  град  3  камиона.   Колико  је  џакова  соли  више  стигло  у први  него  у  други  град?
 67. Отац, мати и син имају укупно 76 година. Отац и мати имају укупно 66 година, а мати и син имају укупно 42 године. Колико година има свако од њих?
 68. За 6 пластичних кашика плаћено је колико и за 10 кашичица.Колико је плаћено за 20 кашика и 20 кашичица, ако кашичица кошта 3 динара?
 69. Два брата су сакупила 566 ораха. Први брат је затим очистио 119, a други брат два пута више ораха . Колико је ораха остало неочишћено?
 70. Возач  аутомобила  је  набавио  365  литара  горива.  Првог месеца је потрошио 195 литара,  а  другог месеца 2 пута мање  литара  него  првог.   Колико  му  је  горива  остало?
 71. Колико  је  седмица  у 413  дана?
 72. Моторни  чамац  је  крећући  се  брзином  од  15  км  на  час  прешао  пут  за  3  часа.  Колико  ће  му  времена  требати  да  исти  пут  пређе  веслима,  ако  се  веслањем  креће  брзином  од  5 км  на  час?
 73. Дата  су  три  броја:  први  је  278,  други  број  је  три  пута  већи од  првог броја,  а  трећи  број  је  4  пута  мањи  од  разлике  прва два  броја.  Одреди  трећи  број.
 74. Једна  приватна  фирма  набавила  је  за  своја  два  аутомобила 933  литре  горива.  Један  аутомобил  просечно  троши  6  литара горива  дневно,  а  вожен  је  85  дана.  Колико  дана  се  може  возити  други  аутомобил  са  преосталим  горивом  ако  просечно  троши  9  литара  на  дан?
 75. Фабрика  обуће  произвела  је  732  пара  ципела.  Прве  седмице 381  пар,  а  друге  седмице  три  пута  мање.  Колико  је  пари ципела  произведено  треће  седмице?
 76. Збир бројева 158 и 249 умањи за онолико колико је пута број 3 мањи од броја 975.
 77. Збир  два  броја  је  842,  а  први  сабирак  је  мањи  од  другог за  56. Одреди  те  сабирке.

  РАЗЛОМЦИ

 78. Количник  бројева  992  и  8  помножи  бројем  6,  па  одреди  трећину добијеног  броја.

 

 1. Зоран  је  у  једној  кутији  имао  256  маркица,   а  у другој  252. У  албум  је  ставио  четвртину  маркица из  прве  кутије  и  трећину  маркица  из  друге  кутије,
  а)  Колико  је  маркица  Зоран  ставио  у  албум ?
  б)  Колико  му  је  маркица  остало  у  обе  кутије?

 

 1. Од  956  ученика  једне  школе  четвртина  је  отишла на  екскурзију.  Колико  је  ученика  остало  у  школи?

 

 1. У  фабрици  је  368  радника.   Четвртина  су  жене,  а остало  су  мушкарци.  Колико је жена,  а  колико мушкараца  у  тој  фабрици?

 

 1. Мирко  и  Славко  су  сакупљали  значке.  Трећина  Миркових  значака  је  40,  а  седмина  Славкових  значака  је  15.

а)    Колико  су  значака  сакупили  заједно?

б)    За  колико  је  значака  виШе  сакупио  Мирко  од  Славка?

 

 1. За  колико  је  1/4 часа  већа  од  1/6  часа?
 2. Марко  је  купио  оловку  за  46  динара,  а  то  је 1/3 његове  једночасовне  зараде.  Колико  новца  Марко заради за  5 часова?

 

 1. За  колико  је  и  броја  840  мања  од  његове  трећине?

 

 1. Ката је од 1 кг потрошила  четвртину  шећера  за  колаче  и  још  175 г  за              припремање  сока.  Колико  јој  је шећера  остало  од  1 кг?

 

 1. Из  балона  у  коме  је  било  5  литара  сирћета  Ирена  је  утрошила, три  четвртине  за  зимницу  и  23 цл. за  припремање  салате.  Колико  јој         је  сирћета  остало?

 

 1. Од  780  ученика  једне  школе  1/3  је  била  на  мору,  а 1/4 ученика  је  била  на  планини.  Колико ученика није  путовало?

 

 1. Који  је  број  за  158  већи  од  своје  трећине?

 

 1. Ресторан  је  за  4  месеца  потрошио  444 кг  поврћа.  Првог  месеца трећину  целокупног  поврћа,  другог  месеца  два  пута  мање  него  првог  месеца,  а  трећег  и  четвртог  месеца  потрошена  је једнака  количина  поврћа.  Колика  је  поврћа потрошено  четвртог  месеца.

 

 1. Школа  је  на почетку  школске  године  купила  164  кутије  белих  и  177  кутија  креда  у  боји.   Колико  је  кутија  креде  остало укупно,  ако  је  потрошена  половина  белих  и  трећина  креда  у   боји?

 

 1. У  складишту  је  било  474  бојлера.  Трећина  бојлера  једнако  је  послата  у  два  града.  Колико  ће  бојлера  стићи  у сваки  град?

 

 1. У  једној  школи  је  574  ученика,  а  половина  ученике  је у  7 једнаких одељења.  Колико  је  ученика  у  сваком  од  тих  одељења?

 

 1. У  једној  кутији  Зоран  је  имао  256  маркица,   а  у  другој  252.  Извадио  је  четвртину  маркица  из  прве  кутије  и  трећину  из  друге.  Колико  му  је  маркица  остало  у  обе  кутије?

 

 1. Бојан  је  планирао  да  882  струкова  парадајза  засади  у редове. Трећину  од  укупне  количи  је  засадно  у 6 једнаких  редова.  Колико је  струкова  у  једном  реду?

 

 1. У књижари  је  било  858  свезака.  Првог дана  је  продато  шестина од  укупне  количине,  а  преостале  свеске  су  продате за  4  дана у једнаким  количинама.  Колико  је  свезака  продато дневно  за  та  4  дана?

 

 1. Бојан каже:“ Када сам прочитао половину своје књиге и још једну њену четвртину, остало ми је да прочитам још 58 страница. Колико страница има Бојанова књига?

 

 1. Два  зидара су имала припремљених 712 цигала  за зидање.Први  је током  зидања потрошио 1/8 цигала,  а други 1/4.

а)  Колико им је цигала остало да утроше?

б)  Колико је  цигала више утрошио други зидар од првор ?

 

 1. Иван  је  у  град  понео  петину  свог новца.   Купио  је  кошуљу  за  129 динара,  а  кући  је  вратио  56  динара.  Колико је  новца  Иван  имао  код  куће  пре  куповине?

 

 1. Када  је Јелена прочитала 1/4 књиге и још 38 страница, прочитала  је  укупно  176 страница. Колико  страница има  та гњига?

 

 1. Влада и Марин су истоварали џекове са камиона на коме их је било 679. Влада је истоварио 1/7 од укупне количине,  а Марин  је истоварио 15  џакова више од Владе. Колико им је џакова остало да истоваре?

 

 1. Воћњак  има  126  стабала.  Половина  су  јабуке,  а  трећина су  крушке.  Колико  је  кајсија,  ако  су  то  преостала  стабла?

 

 1. У продавници  намештаја  је  било  248  столица. Првог  дана су  4  камиона  довезла  у  продавницу  по  76  столица,  а  другог  дана  је  из  продавнице  одвезена  трећина  од  укупног броја  столица.  Колико  је  столица  сада  у  продавници?

 

 1. 27. У магацину је било 340 џакова кромпира. 9 купаца је купило једнаку количину, па је у магацину остало 160 џакова. Колико је џакова купио сваки купац?

 

 1. 28. Три  брата  су  чистила  392  ораха.  Најстарији  је  очистио половину,  средњи  четвртину,  а  најмлађи  осмину  од  укупне  количине.  Колико  је  ораха  остало  неочишћено?

 

ИЗРАЗИ

 1. Састави математички израз  и  одреди  његову  вредност:

а)  756  умањи  збиром  бројева  148  и  259

б)  Разлику  бројева  175  и  578  увећај  њиховим  збиром

ц)  Први сабирак је 246 а други  за   78  мањи.  Одреди разлику.

д)  Умањилац  је  354,   а  умањеник  је  за  259  већи. Одреди  разлику.

е)  Први  сабирак  је  за  56  мањи  од  106,  а  други  сабирак  је  за  59  већи  него  први.  Одреди  збир.

 

 1. Дати су бројеви а и  б.  Помоћу  њих  запиши  следеће математичке изразе:

а)  Њихову  разлику  увећај  њиховим  количником

б)  Од  њиховог  производа  одузми  њихов  збир

ц)  Први  сабирак  је  њихов  количник,  а  други  сабирак  је  за  19  већи

д)   Умањеник  је  њихов  производ,  а  умањилац  је  њихов  збир

е)  Количник  тих  бројева  увећај  њиховом  троструком  разликом

ф)  Половину  њиховог  збира  умањи  четвртином  њихове  разлике

 

 1. Први сабирак је  275,   а  други  сабирак  је  за  78  мањи од  првог. Израчунај збир.

 

 1. Умањеник је 504,   а  умањилац  је  осам  пута  мањи. Израчунај разлику.

 

 1. На првој полици  је  било  145  чоколада,  а  на  другој  218.  Са обе полице  је  узето  по  68  чоколада.  Колико  је  чоколада  сада  на          полицама?

 

 1. Ирена је имала  176  салвета,  па  је  од  маме  добила  још  94,  а  њена  сестра је  имала  224  салвета  па  је  другарици  дала  68.   Сада   су  све       салвете подједнако  ставиле  у  три  кутије.   Колико  је  салвета  у  свакој  кутији?

 

 1. На једном паркингу  је  првог  дана  били  паркирано  248 аутомобила. Другог дана  је  било  паркирано  169  аутомобили  мање  него  првог           дана.  Трећег  дана  је  паркирано  четира  пута    више  аутомобила  него  другог  дана. Колико  је  аутомобила  било на  паркингу  за  сва  три  дана?

 

 1. На полици једне  библиотеке  је  748  књига.  Од  тога  је  388  романа  и              четири пута  мање  збирки  песама. Колико  је  осталих  књига  на  тој  полици?

 

 1. Милан има 78 сличица, Иван 24 сличице мање од Милана, а Милош има три пута више сличица него Милан и Иван заједно. Колико сличица  имају сва  три дечака ?

 

 1. Кошуље кошта 276  динара.   Мајица  је  три  пута  јефтинија  од  кошуље,  а  панталоне  су  два  пута  скупље  од  кошуље.   Колико         ће  новца  остати  Горану  ако  има  л  000  динара,  а  жели  да  купи  ту  кошуљу,  мајицу  и  те  панталоне?

 

 1. Први сабирак је  разлика  бројева  426  и  353,   а  други  сабирак  је  три  пута  већи.  Одреди  збир.

 

 1. Умањеник је збир  бројева  159  и  276,  а  умањилац  је  5  пута  мањи  од  умањеника.  Одреди  разлику.

 

 1. Први чинилац је  разлика  бројева  946  и  897,  а  други  чинилац  је  број  8  пута  мањи  од  48.  Одреди  производ.

 

 1. Делилац је број  7  пута  мањи  од  35,  а  дељеник  је  трећина  збира  бројева  148  и  107.  Одреди  количник .

 

 1. Умањилац је 6  пута  мањи  од  144,  а  умањеник  је  за  6  већи  од 153.  Одреди  разлику.

 

 1. Први чинилац је  збир  бројева  27  и  56,  а  други чинилац  је  за  77  мањи  од  првог.   Одреди  производ.

 

 1. За колико је  збир  бројева  165  и  5  већи  од  њиховог  количника?

 

 1. Разлику бројева 135 и 5 увећај њиховим производом, па умањи њиховим количником.

 

 1. За колико је  количник  бројева  140  и  4 мањи  од  њиховог  производа?

 

 1. Милена и њена  сестра  су  брале  трешње.   Убрале  су  225  трешања,  при  чему  је  Милена  убрала  четири  пута  више  него  њена  сеатра.  Колико  је  трешања  убрала  свака  од  њих?

 

 1. У једном одељењу је А ученика, а у другом одељењу је за Б ученика мање него у првом. Колико је ученика у оба одељења?

 

 1. Запиши изразе и  одреди  њихову вредност:

а)  Збир  бројева  59  и  146  увећај  три  пута,  па  умањи за  298.

б)  Разлику  бројева  л  000  и  713  увећај  разликом  бројева  926  и  797.

ц)  Четвороструки  број  189  умањи  за  599.

д)  За  колико  је  збир  бројева  476  и  198  већи  од половине  њихове  разлике?

 

 1. Дати су бројеви 48 и 8. Запиши математичке  изразе и  одреди  њихову вредност:

а)  Њихову разлику  увећај  њиховим  количником.

б)  Од  њиховог  производа  одузми  половину  њиховог збира.

ц)  Први  сабирак  је  њихов  количник,  а  други  је  за 19  већи.

д)  Умањеник  је  њихов  производ,  а  умањилац  је њихов троструки  збир.

е)  Количник  ових  бројева  увећај  њиховом  троструком разликом.

ф)  Половину  њиховог  збира  умањи  четвртином  њихове разлике.

 

 1. Шта мораш урадити са количником бројева 973 и 7 да би се добио  број   255?

 

 1. Троструки количник бројеве 835 и 5 умањи за 99.
 2. Трећину разлике бројева 1 000 и 349 увећај 7 пута.

 

 1. Израчунај изразе:

а) Један сабирак је 214,  а други је 3 пута већи.

б) Први сабирак је 6 пута већи од другог који  је 126.

ц) Умањилац је 72,  а умањеник је 6 пута већи.  Одреди  разлику.

д)  Умањилац је 84,  а разлика  је 5 пута већа.  Одреди умањеник.

 

 1. Који је број мањи за 48 од шестине разлике бројева 712 и  298?

 

 1. Који је број за 236 већи од седмине збира бројева 262  и  648?

 

 1. Одреди количник збира бројеве 475 и 389 и разлике  бројева 232  и  226.

 

 1. Први сабирак је трећина бороја 204, а други сабирак је  три пута већи од првог.  Одреди збир.

 

 1. Из бурета чија  је  запремина  500  л  два  радника  су  узимала  воду за  заливање.  Први  је  из  бурета  извадио  147  л  воде,  а  други  два  пута  више.  Колико  је  воде  остало  у  бурету?

 

 1. У продавници је била  1  т  брашна.  Преподне  је  продато  269 кг, а  поподне   три  џака  по  65 кг.

а)  Колико  је  брашна  остало  тога  дана  у  продавници?

б)  Ако  ће  и  следећег  дана  бити  продата  једнака  количине  брашна,  колико  ће  га  тада  остати у  продавници?

 

 1. Три зидара су  507  цигала  једнако  поделили  и  започели  зидање.  Пред  ручак  је  првом  остало  76  цигала, други  је  у  зидању потрошио  84  цигле,  а  трећи  је потрошио  95  цигала.  Још  колико  је  цигала  преостало свој  тројици  зидара?

 

 1. У фабрици намештаја  је  из  производње изнешено  776 столица. Половина  је  једнако  натоварена  на  4  камиона. Колико  је  столица  било  у  сваком  камиону?

 

 1. Радници су добили  задатак  да  поставе  плинске  цеви  у дужини  од  1  км.  Првог дана  су  поставили  244  м  цеви, а  другог  дана  две  трећине  од  количине  која  је  преостала  после  првог дана.  Још колико  цеви  радници  треба  да  поставе?

 

 1. Мотоциклиста вози брзином  од  57  км  на  час.  а  возач аутомобила  96  км  на  час.  За  колико  ће  дужи  бити  пређени  пут  возача  аутомобила      после  четири  часа  вожње, ако  крену  истовремено  из  истог  места?

 

 1. У једној школи  је  784  ученика.  На  крају  школске  године  одличних  ђака  је  било  тачно  четвртина,  врло  добрих  за.  253  више  од  одличних,              а  добрих  за  517  мање  него одличних  и  врло  добрих  заједно.  Ако  ни један  ученик  није  имао  недовољне  оцене,  колико  је  било  довољних  ученика?

 

 1. Туриста је аутобусом  прешао  441  км,  бродон  три  пута мање  него  аутобусом,   а  возом  158  км  више  него  бродом. Колики  је  пут  превалио  туриста?

 

 1. Камион је прешао  првог  дана  314  км,  а  то  је  два  пута мање  него  што  је  прешао  другог  дана.  Колико  је  километара  прешао  камион  за  два              дана?

 

 1. Збир три броја  је  901.  Одреди  трећи  сабирак,  ако  је први  сабирак  483,  а    други  седам  пута  мањи  од  њега.

 

 1. Од 822 кг  кромпира  у  петак  је  продато  пет  пута  мање  него  у  суботу.  Ако  је  за  та  два  дана  продат  сав  кромпир,  колико  је  продато  у  петак,  а  колико  у  суботу?

 

 1. Два дечака су  поделила  232  сличице  тако  да  је  први  добио  три  пута  више  сличица  него  други.  Колико  је  сличица  добио  сваки  од  њих?

 

 1. Колико је пута  збир  бројева  139  и  237  већи  од  броја  8?

 

 1. Мама је у продавници  купила  две  чоколаде  од  270 г  и  три  кесице    грисина.   Израчунај   масу  робе  коју  је  мама купила,  ако  кесица:  грисина  има  пет  пута  мању  масу  од  чоколаде.

 

 1. Столар је направио  полицу  дужине  1 м.  Када  се  на  њу стави  кутија  дужине  3  дм  7  цм  и  три  једнаке  књиге дебљине  3  цм  6  мм  колико ће слободног простора  остати?

 

 1. Између две куће  треба  поставити  стубове  за  ограду  од жице. Колико  ће  стубова  бити  потребно,   ако  ограда  има дужину  36 м, а  размак  између  стубова  износи  4  м ?

 

 1. Дрвену греду дужине  8  м  64  цм  треба  исећи  на  9  једнаких  делова.

а)  Колика  ће  бити  дужина  једног  дела?

б)  На  колико  ће  се  места  пресећи  греда?

ц)  За  колико  ће  три  таква  дела  бити  краћа  од  целе  греде?

 

 1. Одреди вредност израза,  ако  знаш  да  је  а = 152,  б =  а : 2

( 543  – а : 4 )  +  5 • б =

 

 1. Одреди вредност израза:

а)  186  +  63  ∙  7  =

б)  475  :  5  –   36 =

ц)  392  :  4  + 392  ∙  4  =

д)   (  750  :  2  )   :  5  =

е)  3  ∙  (  260  :  4  )  =

 

 1. Из два града  удаљена  1  000  км  кренула  су  истовремено два  аутомобила један  другом  у  сусрет.  Први  се  кретао брзином  од  76  км          на  час,  а  други  брзином  од  97  км  на  час.

а)  Колико  ће  растојање  између  тих  аутомобила бити  након  пет  часова  вожње?

б)  За  колико  ће  километара  први  аутомобил  мање прећи  од  другог  након  6  часова  вожње?

 

 1. Баба Јованка је  исплела  5  шалова  при  чему  је  за  сваки  шал   утрошила  по  65  г  вуне.  Након  тога  јој  је  остало  два  пута  више  вуне            него  што  је  потрошила.  Колико  је вуне  имала  пре  плетења?

 

 1. Од 665 цигала  које  су  биле  на  једној  гомили  један радник  је  у  камион  утоварио  три  седмине,  а  други  радник  две  петине.

а)  Колико  је  цигала  преостало  да  се  утовари?

б)  Који  је  радник  утоварио  више  цигала  и  за  колико?

 

 1. У две мање кутије  је  стало  236  оловака. Колико ће  оловака  стати  у четири  веће  кутије,  ако  у  једну  већу  кутију  стане  65  оловака  више  него  у  једну  мању?

 

 1. Једна породица је  имала  1  т  угља,  па  је  за  недељу  дана  потрошила  осмину.  Колико  им  је  угља  остало?

 

 1. У Једном јату  је  45  голубова,  у  другом  за  9  мање  него  у  првом,  а  у  трећем  је  девет  пута  мање  голубова  него  у  првом  и  другом  заједно.  Колико  голубова  недостаје  да  их  у  сва  три  јата  буде  300?

 

 1. Половину производе бројева  125  и  8  умањи  за  четвртину  збира  бројева  137  и  263.
 2. Када је тркач  прешао  половину  пута  до  циља му је  остала  једна  четвртина  пута  и  још  138 м.  Колико  је  дуг  пут  који  је  тркач  требао  да  пређе?

 

 1. Одреди збир ако  је:

а)  први  сабирак  производ  бројева  547  и  2,  а  други  количник  бројева  248  и  8.

б)  први  сабирак  производ  бројева  2  и  268,  а  други  сабирак  8  пута  мањи  од  првог.

 

 1. Који је број  за  48  мањи  од  шестине  разлике бројева  712  и  298?

 

 1. Одреди збир бројева  347  и  количника  бројева  738  и  9.

 

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН