STEFANOVO DRVO

S tefanovo drvo” – pitanja za grupni oblik rada. Nastavni listić je namenjen učenicima četvrtog razreda osnovne škole.

1. страница од 2

1. група: – О чему говори ова прича?

– Ко је главни јунак приче?

– Који су страхови оптерећивали главног јунака?

2. група: – Једног дана Стефан се упутио. Куда?

– Како се Стефан осећао када је зашао у шуму?

– Чега се плашио?

– Због чега се Стефан запутио у шуму?

3. група: – Стефан се нашао у шуми окружен стаблима.

– Шта је он запазио гледајући стабла дрвећа?

– Које је дрво посебно привукло његову пажњу?

– Стефан се дивио дрвету. Због чега?

– Шта је Стефан осетио када је прислонио лице на

стабло моћног дрвета?

4. група: – Како се Стефан обратио дрвету?

– Шта му је рекао?

– Због чега се Стефан поверио дрвету, а не неком из

своје околине?

5. група: – Шта се догодило када се Стефан обратио

дрвету?

– Ко је одговорио Стефану и шта му је рекао?

– Како се Стефан понашао док је слушао шумског

духа?

– Шта је Стефан открио шумском духу?

                                                                                          LAZAR DINIĆ

 

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН