Sunce

Sunce je naša zvezda
što nam svetlost daje
preko dana igramo igre
dečija radost nam traje.

Sunce nam obasjava lica
i velike osmehe mami
toplotu i nadu nam nudi
veselo prkosi tami.

Sunce nam mogućnost pruža
da vidimo stvari jasno
šapućemo noću kad ga nema
ali danju govorimo glasno.

Autor: Petra Đorđević

Sunce

Sunce naša zvezda

što nam svetlost daje,

donosi nam život, nadu,

koja dugo traje.

Sunce, Sunce drago,

volimo te mi.

Sunce naše blago,

živiš za nas ti.

Sunce zrake pruža

da vidimo stvari jasno,

s njim je igra duža,

i živi se krasno.

Sunce, Sunce drago,

volimo te mi.

Sunce naše blago,

živiš za nas ti.

Sunce svetlog lica

naš osmeh mami,

kao let ptica,

prkosi i tami.

Sunce, Sunce drago,

volimo te mi.

Sunce naše blago,

živiš za nas ti.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН