Трагови прошлости

 

Трагови прошлости

  • Прошлост је све оно што се раније догодило.

  • Прошлост се мери вековима, деценијама, годинама

  • Разни предмети – чувају се у музејима

  • Документа, списи – чувају се у архивама

Грађевине: куће, цркве, манастири, тврђаве.

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН