VRSTA REČI I SLUŽBA REČI U REČENICI

1.Napiši po tri imenice:

a) zajedničke: ___________________________________________

b) vlastite: ______________________________________________

2. Razvrstaj glagole: grmi, opada, skače, mesi, vene, veje.

a) radnja: _______________________________________________

b) stanje: _______________________________________________

c) zbivanje: ______________________________________________

3. Proširi imenice pridevima:

a) Petao se šepuri u dvorištu.

___________________ petao se šepuri u ___________________ dvorištu.

b) Za njim idu koke i pilići.

Za njim idu ___________________ koke i ____________________ pilići.

4. Pročitaj rečenicu, a zatim: plavom bojom podvuci imenice, crvenom bojom podvuci glagole, a žutom bojom podvuci prideve. Nacrtaj raketu!

Snažna raketa zatutnja i podiže se ka zvezdanom nebu.

5. Proširi datu rečenicu glagolskim dodacima za mesto, vreme i način:

Mesec je spavao.

6. Odredi službu podvučenih reči:

* Vetar je stigao. _____________________________

* Sve je zašuštalo. ______________________________

* Zastao je u krošnjama. ___________________________

* Lišće je tiho raslo. _____________________________

7. Napiši rečenicu u kojoj će reč kuća vršiti službu:

a) subjekta: ____________________________________________________

b) glagolskog dodatka za mesto: _______________________________________

8. Odredi službu reči u rečenici. Nacrtaj klovna!

Klovn je skakao sinoć neumorno u cirkusu.

LAZAR DINIĆ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН