ЖМУРКЕ

Жмурке су дечја игра у којој се играчи крију, док их један или више тражи. Игру започиње један играч који број до одређеног броја а остали играчи се у том периоду траже погодно место за скривање. Након одбројавања играч или играчи који траже покушавају да пронађу остале играче који се крију.[1] Игра је пример оралне традиције, у којој старији играчи преносе игру млађима.

Игра може да се заврши на више начина у зависности од географске локације у којој су играчи научили игру, као и културних фактора. Најчешћa варијанта игре је да играч који тражи пронађе све играче и оног кога пронађе задњег је победник и он тражи у следећој игри. У другим верзијама, они играчи који бивају откривени онда помажу откривању и осталих.

објавио: Михаило Поповић

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН