OTVORENA VRATA – Učenici voditelji

„OTVORENA VRATA“ biće održana u četvrtak 10.3.2016. sa početkom u 16 sati 30 minuta.

Prisustvo obavezno!

Pozivamo na prezentaciju našeg sajta roditelje, bake, deke, rođake, komšije i drage prijatelje. Pokazaćemo neke nove načine učenja i zabave, zanimljivosti, ali i praćenja urađenog.

„Onlajn sajt – onlajn san“.

Uredništvo sajta

Učenici – voditelji roditeljskih sastanaka

 

U Wildwood Elementary školi na sastanku roditelja i nastavnika, nastavnici vrlo malo pričaju. Umesto njih, učenici su ti koji preuzimaju vođstvo i informišu roditelje o svom uspehu, svojim snagama i slabostima, ciljevima za razvoj, ali i načinu na koji uče i kom tipu učenika pripadaju.

Kako je ovaj vid komunikacije nastao?
Na pitanje o načinu imaplementacije ovog modela komunikacije, svi nastavnici pomenute škole ponavljaju istu stvar: Korak po korak. Početi od sitnih promena koje uvode učenika u proces, a koje dalje vode njihovoj dominantnjoj ulozi u vođenju roditeljskih sastanaka. Kada je škola, pre nekoliko godina, odlučila da pokrene ovu vrstu sastanaka, od par nastavnika se tražilo da pronađu različite načine postepenog uključivanja učenika u roditeljske sastanke. Ovde je važno napomenuti da su nastavnici među sobom dugo razmatrali različite mogućnosti i tako došli do forme koja je najpogodnija za sve učesnike procesa – nastavnike, učenike i roditelje.

Kada su implementirali ovu formu sastanaka, nastavnici su primetili veliku promenu u nivou angažovanja kako učenika, tako i roditelja. Učenici tokom procesa pripreme za ove sastanke imaju priliku da steknu novi uvid u svoje prednosti, interesovanja i talente, ali isto tako i na neke nedostatke i oblasti sa kojima imaju teškoće. Pored toga, pripremom za vođenje sastanka, učenici se na nov način povezuju sa kurikulumom, sa nastavnicima i roditeljima, ali imaju i priliku da iz jedne nove uloge sagledaju sebe kao učenika. S druge strane, roditelji imaju priliku da svoje dete vide u novom svetlu i dobiju novu perspektivu njihovog školovanja. Nastavnici su, takođe, zadovoljni novim modelom, jer se fokus sastanka u većoj meri usmerio na proces učenja i napredovanja učenika, a ne na pregled ocena i objašnjavanje zašto je znanje ocenjeno određenom ocenom.

Više o ovoj priči možete pogledati na sledećem videu:

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН