ЗАВИСНОСТ ЗБИРА ОД ПРОМЕНЕ САБИРАКА

1.     Напиши како ће се променити збир два броја, ако се један сабирак повећа за 27. Покажи на примеру.

 

 

 

 

2.     Ако је а + б = 600, израчунај:

(а + 176) + б =

(а  – 176) + б =

(а + 176) + ( б +124) =

(а – 176) + (б – 124) =

(а + 248) + (б – 248) =

 

 

 

3.     а) Како ће се променити разлика, ако се умањеник повећа за 56? Покажи на примеру.

 

 

б) Како ће се променити разлика,  ако се умањилац умањи за 81? Покажи на примеру.

 

4.     Ако је а – б = 300, израчунај:

(а + 267) – б =

(а – 267) – б =

а – (б + 138) =

а – (б – 138) =

(а + 236) – (б + 236) =

(а – 146) – (б + 154) =

 

5.     Када се умањилац увећа за 257, разлика је 657. Колика је била разлика пре увећања умањиоца?

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Збир два броја је непознати број. Ако се први сабирак умањи за 20, а други увећа за 222, збир та два броја ће бити 777. Колики је збир бројева на почетку?

 

 

 

 

 

 

7.    Бојана је лепила сличице у два албума. Када у оба залепи још по 15 сличица, у другом албуму ће бити за 170 сличица више него у првом. Колико је сличица било више у другом албуму пре лепљења нових.

ЛАЗАР ДИНИЋ

Author: УЧИТЕЉ ДЕЈАН